Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 6:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 6:21

Dan Malaikat TUHAN mengulurkan tongkat q  yang ada di tangan-Nya; dengan ujungnya disinggung-Nya daging dan roti r  itu; maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah Malaikat TUHAN dari pandangannya.

AYT (2018)

Lalu, Malaikat TUHAN mengulurkan ujung tongkat yang ada di tangannya dan menyentuh daging dan roti tidak beragi itu. Kemudian, api muncul dari batu itu dan memakan habis daging dan roti yang tidak beragi itu. Kemudian, Malaikat TUHAN itu pun hilang dari pandangannya.

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 6:21

Maka oleh Malaekat Tuhan dikedangkan tongkat, yang pada tangan-Nya, dengan ujungnya dicucuh-Nya daging dan apam fatir itu, lalu keluarlah api dari dalam batu gunung yang makan habis akan segala daging dan apam fatir. Maka gaiblah Malaekat Tuhan itu dari pada matanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 6:21

Kemudian malaikat TUHAN itu mengulurkan tangannya lalu dengan ujung kayu yang sedang dipegangnya ia menyentuh daging dan roti itu. Batu itu menyala lalu habislah terbakar daging dan roti itu. Kemudian lenyaplah malaikat itu.

MILT (2008)

Dan Malaikat TUHAN YAHWEH 03068 mengulurkan ujung tongkat yang ada di tangan-Nya, lalu menyentuhkannya ke daging dan roti tidak beragi itu, maka keluarlah api dari batu itu dan membakar daging serta roti tidak beragi itu. Kemudian hilanglah Malaikat TUHAN YAHWEH 03068 dari pandangannya.

Shellabear 2011 (2011)

Lalu Malaikat ALLAH mengulurkan tongkat yang ada di tangan-Nya, dan dengan ujungnya menyentuh daging serta roti yang tak beragi itu. Timbullah api dari batu itu melalap daging dan roti yang tak beragi itu. Kemudian Malaikat ALLAH lenyap dari pandangan Gideon.

AVB (2015)

Maka Malaikat TUHAN menyentuh hujung tongkat yang ada di tangan-Nya pada daging dan roti tanpa ragi itu; lalu keluar api daripada batu itu dan menghanguskan kesemua daging serta roti itu. Kemudian hilanglah Malaikat TUHAN daripada pandangannya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 6:21

Dan Malaikat
<04397>
TUHAN
<03068>
mengulurkan
<07971>
tongkat
<04938>
yang
<0834>
ada di tangan-Nya
<03027>
; dengan ujungnya
<07097>
disinggung-Nya
<05060>
daging
<01320>
dan roti
<04682>
itu; maka timbullah
<05927>
api
<0784>
dari
<04480>
batu
<06697>
itu dan memakan habis
<0398>
daging
<01320>
dan roti
<04682>
itu. Kemudian hilanglah
<01980>
Malaikat
<04397>
TUHAN
<03068>
dari pandangannya
<05869>
.
TL ITL ©

SABDAweb Hak 6:21

Maka oleh Malaekat
<04397>
Tuhan
<03068>
dikedangkan
<07971>
tongkat
<04938>
, yang
<0834>
pada tangan-Nya
<03027>
, dengan ujungnya
<07097>
dicucuh-Nya
<05060>
daging
<01320>
dan apam fatir
<04682>
itu, lalu keluarlah
<05927>
api
<0784>
dari
<04480>
dalam batu gunung
<06697>
yang makan habis
<0398>
akan segala daging
<01320>
dan apam fatir
<04682>
. Maka gaiblah
<01980>
Malaekat
<04397>
Tuhan
<03068>
itu dari pada matanya
<05869>
.
AYT ITL
Lalu, Malaikat
<04397>
TUHAN
<03068>
mengulurkan
<07971>
ujung
<07097>
tongkat
<04938>
yang
<0834>
ada di tangannya
<03027>
dan menyentuh
<05060>
daging
<01320>
dan roti tidak beragi
<04682>
itu. Kemudian, api
<0784>
muncul
<05927>
dari
<04480>
batu
<06697>
itu dan memakan
<0398>
habis daging
<01320>
dan roti yang tidak beragi
<04682>
itu. Kemudian, Malaikat
<04397>
TUHAN
<03068>
itu pun hilang dari pandangannya
<05869>
.

[<0853> <0853> <0853> <01980>]
AVB ITL
Maka Malaikat
<04397>
TUHAN
<03068>
menyentuh
<05060>
hujung
<07097>
tongkat
<04938>
yang
<0834>
ada di tangan-Nya
<03027>
pada daging
<01320>
dan roti tanpa ragi
<04682>
itu; lalu keluar
<05927>
api
<0784>
daripada
<04480>
batu
<06697>
itu dan menghanguskan
<0398>
kesemua daging
<01320>
serta roti itu
<04682>
. Kemudian hilanglah
<01980>
Malaikat
<04397>
TUHAN
<03068>
daripada pandangannya
<05869>
.

[<07971> <0853> <0853> <0853>]
HEBREW
wynyem
<05869>
Klh
<01980>
hwhy
<03068>
Kalmw
<04397>
twumh
<04682>
taw
<0853>
rvbh
<01320>
ta
<0853>
lkatw
<0398>
rwuh
<06697>
Nm
<04480>
sah
<0784>
letw
<05927>
twumbw
<04682>
rvbb
<01320>
egyw
<05060>
wdyb
<03027>
rsa
<0834>
tnesmh
<04938>
huq
<07097>
ta
<0853>
hwhy
<03068>
Kalm
<04397>
xlsyw (6:21)
<07971>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 6:21

Dan Malaikat TUHAN mengulurkan tongkat yang ada di tangan-Nya; dengan ujungnya disinggung-Nya daging dan roti itu; maka timbullah 1  api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah Malaikat TUHAN dari pandangannya.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA