Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 11:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 11:2

Juga isteri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak isterinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya: "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain."

AYT (2018)

Istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah anak-anak istrinya sudah besar, mereka mengusir Yefta dan berkata kepadanya, “Kamu tidak akan mendapat milik pusaka dari keluarga ayahmu, sebab kamu anak dari perempuan lain.”

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 11:2

Maka bini gahara Gileadpun memperanakkan beberapa anak laki-laki baginya; setelah anak-anak bini gahara itu sudah besar, maka ditolaknya akan Yefta keluar, katanya: Tak boleh engkau beroleh bahagian pusaka serta dengan orang isi rumah bapa kami, karena engkaulah anak dari pada perempuan lain.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 11:2

Ayahnya itu mempunyai juga anak-anak lelaki yang lain dari istrinya yang sah. Setelah anak-anak itu dewasa, mereka mengusir Yefta dari rumah. Kata mereka kepadanya, "Kau tidak akan mendapat warisan apa-apa dari ayah kami, sebab kau anak dari wanita lain."

MILT (2008)

Istri Gilead juga melahirkan anak-anak lelaki baginya. Dan ketika anak-anak istrinya ini tumbuh dewasa, mereka mengusir Yefta, kata mereka kepadanya, "Engkau tidak akan mendapat warisan dalam keluarga ayahmu karena engkau anak dari wanita lain."

Shellabear 2011 (2011)

Gilead juga memperoleh beberapa anak laki-laki dari istrinya. Setelah besar, anak-anak dari istrinya itu mengusir Yefta dan berkata kepadanya, "Engkau tidak boleh menerima milik pusaka dalam keluarga ayah kami, karena engkau anak dari perempuan lain."

AVB (2015)

Isteri Gilead juga melahirkan anak-anak lelaki untuknya. Setelah anak-anak isterinya itu besar, mereka mengusir Yefta dan berkata kepadanya, “Engkau tidak dapat mewarisi pusaka dalam rumah bapa kami kerana engkau anak lelaki daripada perempuan lain.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 11:2

Juga isteri
<0802>
Gilead
<01568>
melahirkan
<03205>
anak-anak lelaki
<01121>
baginya. Setelah besar
<01431>
anak-anak
<01121>
isterinya
<0802>
ini, maka mereka mengusir
<01644>
Yefta
<03316>
, katanya
<0559>
kepadanya: "Engkau tidak
<03808>
mendapat milik pusaka
<05157>
dalam keluarga
<01> <01004>
kami, sebab
<03588>
engkau
<0859>
anak
<01121>
dari perempuan
<0802>
lain
<0312>
."
TL ITL ©

SABDAweb Hak 11:2

Maka bini
<0802>
gahara Gileadpun
<01568>
memperanakkan
<03205>
beberapa anak laki-laki
<01121>
baginya; setelah anak-anak
<01121>
bini
<0802>
gahara itu sudah besar
<01431>
, maka ditolaknya
<01644>
akan Yefta
<03316>
keluar, katanya
<0559>
: Tak
<03808>
boleh engkau beroleh bahagian pusaka
<05157>
serta dengan orang isi rumah
<01004>
bapa
<01>
kami, karena
<03588>
engkaulah
<0859>
anak
<01121>
dari pada perempuan
<0802>
lain
<0312>
.
AYT ITL
Istri
<0802>
Gilead
<01568>
melahirkan
<03205>
anak-anak
<01121>
lelaki baginya. Setelah anak-anak
<01121>
istrinya
<0802>
sudah besar, mereka mengusir
<01644>
Yefta
<03316>
dan berkata
<0559>
kepadanya
<00>
, “Kamu tidak
<03808>
akan mendapat milik pusaka
<05157>
dari keluarga
<01004>
ayahmu
<01>
, sebab
<03588>
kamu anak
<01121>
dari perempuan
<0802>
lain
<0312>
.”

[<00> <01431> <0853> <0859>]
AVB ITL
Isteri
<0802>
Gilead
<01568>
juga melahirkan
<03205>
anak-anak lelaki
<01121>
untuknya. Setelah anak-anak
<01121>
isterinya
<0802>
itu besar
<01431>
, mereka mengusir
<01644>
Yefta
<03316>
dan berkata
<0559>
kepadanya, “Engkau tidak
<03808>
dapat mewarisi pusaka
<05157>
dalam rumah
<01004>
bapa
<01>
kami kerana
<03588>
engkau
<0859>
anak lelaki
<01121>
daripada perempuan
<0802>
lain
<0312>
.”

[<00> <0853> <00>]
HEBREW
hta
<0859>
trxa
<0312>
hsa
<0802>
Nb
<01121>
yk
<03588>
wnyba
<01>
tybb
<01004>
lxnt
<05157>
al
<03808>
wl
<0>
wrmayw
<0559>
xtpy
<03316>
ta
<0853>
wsrgyw
<01644>
hsah
<0802>
ynb
<01121>
wldgyw
<01431>
Mynb
<01121>
wl
<0>
delg
<01568>
tsa
<0802>
dltw (11:2)
<03205>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 11:2

Juga isteri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak isterinya ini, maka mereka mengusir 1  Yefta, katanya kepadanya: "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain 2 ."

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.12 detik
dipersembahkan oleh YLSA