Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 18:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 18:3

serta berkata: "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih k  tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu l  ini.

AYT (2018)

dan berkata, “Tuanku, jika pada saat ini aku mendapat perkenanan di matamu, janganlah berlalu dari hambamu ini begitu saja.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 18:3

sambil sembahnya: Ya Tuhan, jikalau kiranya Tuhan kasih akan hamba, maka jangan apalah Tuhan lalu dari hadapan hambamu;

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 18:3

ia berkata, "Tuan-tuan, janganlah melewati kemah saya tanpa singgah dahulu; perkenankanlah saya melayani Tuan-tuan.

TSI (2014)

Dia berkata kepada salah satu dari orang-orang itu, yang kelihatannya seperti pemimpin mereka, “Tuan, jika tidak keberatan, mampirlah di sini.

MILT (2008)

dan dia berkata, "Tuanku, aku mohon, seandainya aku boleh mendapatkan kemurahan di matamu, aku mohon, janganlah berlalu dari hambamu ini.

Shellabear 2011 (2011)

Katanya, "Ya Tuanku, jika Tuanku berkenan pada hamba, janganlah kiranya hambamu ini Tuan lalui begitu saja.

AVB (2015)

Katanya, “Ya tuan, perkenankan hamba ini, janganlah kiranya tuan berlalu meninggalkan hambamu ini begitu sahaja.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 18:3

serta berkata
<0559>
: "Tuanku
<0113>
, jika
<0518>
aku telah mendapat
<04672>
kasih
<05869> <02580>
tuanku, janganlah
<0408>
kiranya
<04994>
lampaui
<05674>
hambamu
<05650>
ini.

[<04994> <05921>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 18:3

sambil sembahnya
<0559>
: Ya Tuhan
<0113>
, jikalau
<0518>
kiranya
<04994>
Tuhan kasih
<02580>
akan hamba, maka jangan
<0408>
apalah Tuhan
<04994>
lalu
<05674>
dari hadapan
<05869>
hambamu
<05650>
;
AYT ITL
dan berkata
<0559>
, “Tuanku
<0113>
, jika
<0518>
pada saat ini aku
<04994>
mendapat
<04672>
perkenanan
<02580>
di matamu
<05869>
, janganlah
<0408>
berlalu
<05674>
dari
<05921>
hambamu
<05650>
ini begitu saja.

[<04994>]
AVB ITL
Katanya
<0559>
, “Ya tuan
<0113>
, perkenankan
<04672> <02580> <05869>
hamba ini, janganlah
<0408>
kiranya
<04994>
tuan berlalu meninggalkan
<05674>
hambamu
<05650>
ini begitu sahaja.

[<0518> <04994> <05921>]
HEBREW
Kdbe
<05650>
lem
<05921>
rbet
<05674>
an
<04994>
la
<0408>
Kynyeb
<05869>
Nx
<02580>
ytaum
<04672>
an
<04994>
Ma
<0518>
ynda
<0113>
rmayw (18:3)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 18:3

serta berkata: "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih 1  tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini.

[+] Bhs. InggrisTIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA