Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 16:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 16:13

Kemudian Hagar menamakan TUHAN yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan: "Engkaulah El-Roi. l " Sebab katanya: "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? m "

AYT (2018)

Lalu, Hagar memanggil nama TUHAN yang berbicara kepadanya itu dengan sebutan, “Engkaulah El-Roi!” sebab katanya, “Sungguhkah di sini aku telah melihat Dia yang telah melihat aku?”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 16:13

Maka dipanggil Hagar akan nama Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu: Allah Penilik; karena kata Hagar: Sungguhkah aku melihat Tuhan di sini, yang telah menilik akan daku?

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 16:13

Hagar bertanya dalam hatinya, "Benarkah saya telah melihat Allah yang memperhatikan saya?" Maka ia menyebut TUHAN, yang telah berkata-kata kepadanya, "Allah Yang Memperhatikan".

TSI (2014)

Karena malaikat itu menyampaikan pesan TUHAN kepadanya, maka Hagar bertanya dalam hati, “Benarkah aku sudah melihat Allah yang memperhatikanku?” Sejak saat itu, Hagar sering menyebut TUHAN sebagai ‘Dia yang memperhatikan aku’.

MILT (2008)

Dan wanita itu memanggil Nama TUHAN YAHWEH 03068 yang telah berfirman kepadanya, "Engkaulah El-Roi El-Roi 0410 7210," karena dia berkata, "Seandainya di sini aku telah melihat di belakang yang melihat aku."

Shellabear 2011 (2011)

Lalu Hajar menyebut nama ALLAH yang berfirman kepadanya itu "Engkaulah Allah Yang Memperhatikan," karena katanya, "Sungguhkah di sini kulihat Dia yang memperhatikan aku?"

AVB (2015)

Lalu Hagar menyebut nama TUHAN yang berfirman kepadanya itu “Engkaulah Allah Yang Melihat,” kerana katanya, “Sesungguhnya, aku nampak Dia yang melihat aku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 16:13

Kemudian Hagar menamakan
<08034> <07121>
TUHAN
<03068>
yang telah berfirman
<01696>
kepadanya
<0413>
itu dengan sebutan: "Engkaulah
<0859>
El-Roi
<0410>
." Sebab
<03588>
katanya
<0559>
: "Bukankah di sini
<01988>
kulihat
<07200>
Dia
<0310>
yang telah melihat
<07200>
aku?"

[<07210> <01571>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 16:13

Maka dipanggil
<07121>
Hagar akan nama
<08034>
Tuhan
<03068>
yang telah berfirman
<01696>
kepadanya
<0413>
itu: Allah
<0410>
Penilik
<07210>
; karena
<03588>
kata
<0559>
Hagar: Sungguhkah
<01571>
aku melihat
<07200>
Tuhan di sini
<01988>
, yang telah menilik
<07200>
akan daku?
AYT ITL
Lalu, Hagar memanggil
<07121>
nama
<08034>
TUHAN
<03068>
yang berbicara
<01696>
kepadanya
<0413>
itu dengan sebutan, “Engkaulah
<0859>
El-Roi
<0410> <07210>
!” sebab
<03588>
katanya
<0559>
, “Sungguhkah
<01571>
di sini
<01988>
aku telah melihat
<07200>
Dia yang telah
<0310>
melihat
<07200>
aku?”
AVB ITL
Lalu Hagar menyebut
<07121>
nama
<08034>
TUHAN
<03068>
yang berfirman
<01696>
kepadanya
<0413>
itu “Engkaulah
<0859>
Allah
<0410>
Yang Melihat
<07210>
,” kerana
<03588>
katanya
<0559>
, “Sesungguhnya
<01571>
, aku nampak
<07200>
Dia yang melihat
<07200>
aku.”

[<01988> <0310>]
HEBREW
yar
<07200>
yrxa
<0310>
ytyar
<07200>
Mlh
<01988>
Mgh
<01571>
hrma
<0559>
yk
<03588>
yar
<07210>
la
<0410>
hta
<0859>
hyla
<0413>
rbdh
<01696>
hwhy
<03068>
Ms
<08034>
arqtw (16:13)
<07121>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 16:13

1 Kemudian Hagar menamakan TUHAN yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan: "Engkaulah 2  El-Roi 3 ." Sebab katanya: "Bukankah di sini kulihat Dia 3  yang telah melihat aku?"

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA