Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 5:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 5:12

Sepertiga dari padamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu; sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu; dan sepertiga lagi akan Kuhamburkan ke semua mata angin z  dan Aku akan menghunus pedang a  dari belakang mereka.

AYT (2018)

Sepertiga darimu akan mati oleh penyakit sampar dan binasa oleh kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan jatuh oleh pedang di sekelilingmu. Sepertiga akan Aku cerai-beraikan ke seluruh penjuru mata angin, dan Aku akan menghunus pedang di belakang mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 5:12

Sepertiga kamu akan mati oleh bala sampar, dan dihabiskan oleh lapar di tengah-tengah kamu; dan sepertiga pula akan rebah mati dimakan pedang dalam segala jajahanmu; dan sepertiga pula akan Kuhamburkan kepada segala angin serta menghunus pedang di belakang mereka itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 5:12

Sepertiga dari pendudukmu akan mati karena wabah penyakit serta bencana kelaparan yang melanda kota. Sepertiga akan dibantai dengan pedang di luar kota, dan sepertiga lagi akan Kuhamburkan ke segala jurusan dan akan Kukejar-kejar dengan pedang.

MILT (2008)

Sepertiga dari padamu akan mati oleh sampar dan akan binasa karena kelaparan di tengah-tengahmu. Dan sepertiga lagi akan jatuh oleh pedang di sekelilingmu, dan sepertiga lainnya akan Aku hamburkan ke seluruh penjuru angin dan Aku akan menghunus sebilah pedang di belakang mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Sepertiga darimu akan mati oleh penyakit sampar dan habis di tengah-tengahmu oleh bencana kelaparan. Sepertiga akan tewas oleh pedang di sekelilingmu. Sepertiga lagi akan Kuhamburkan ke segala mata angin, dan Aku akan menghunus pedang di belakang mereka.

AVB (2015)

Sepertiga daripada kamu akan mati oleh wabak penyakit dan habis di tengah-tengahmu oleh bencana kebuluran. Sepertiga akan tewas oleh pedang di sekelilingmu. Sepertiga lagi akan Kuhamburkan ke segala mata angin, dan Aku akan menghunus pedang di belakang mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 5:12

Sepertiga
<07992>
dari padamu akan mati
<03615>
kena sampar
<01698>
dan mati
<04191>
kelaparan
<07458>
di tengah-tengahmu
<08432>
; sepertiga
<07992>
akan tewas
<05307>
dimakan pedang
<02719>
di sekitarmu
<05439>
; dan sepertiga
<07992>
lagi akan Kuhamburkan
<02219>
ke semua
<03605>
mata angin
<07307>
dan Aku akan menghunus
<07324>
pedang
<02719>
dari belakang
<0310>
mereka.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 5:12

Sepertiga
<07992>
kamu akan mati
<04191>
oleh bala sampar
<01698>
, dan dihabiskan
<03615>
oleh lapar
<07458>
di tengah-tengah
<08432>
kamu; dan sepertiga
<07992>
pula akan rebah
<05307>
mati dimakan pedang
<02719>
dalam segala jajahanmu
<05439>
; dan sepertiga
<07992>
pula akan Kuhamburkan
<02219>
kepada segala
<03605>
angin
<07307>
serta menghunus
<07324>
pedang
<02719>
di belakang
<0310>
mereka itu.
AYT ITL
Sepertiga
<07992>
darimu akan mati
<04191>
oleh penyakit sampar
<01698>
dan binasa
<03615>
oleh kelaparan
<07458>
di tengah-tengahmu
<08432>
. Sepertiga
<07992>
akan jatuh
<05307>
oleh pedang
<02719>
di sekelilingmu
<05439>
. Sepertiga
<07992>
akan Aku cerai-beraikan
<02219>
ke seluruh
<03605>
penjuru mata angin
<07307>
, dan Aku akan menghunus
<07324>
pedang
<02719>
di belakang
<0310>
mereka.
AVB ITL
Sepertiga
<07992>
daripada kamu akan mati
<04191>
oleh wabak penyakit
<01698>
dan habis
<03615>
di tengah-tengahmu
<08432>
oleh bencana kebuluran
<07458>
. Sepertiga
<07992>
akan tewas
<05307>
oleh pedang
<02719>
di sekelilingmu
<05439>
. Sepertiga
<07992>
lagi akan Kuhamburkan
<02219>
ke segala
<03605>
mata angin
<07307>
, dan Aku akan menghunus
<07324>
pedang
<02719>
di belakang
<0310>
mereka.
HEBREW
Mhyrxa
<0310>
qyra
<07324>
brxw
<02719>
hrza
<02219>
xwr
<07307>
lkl
<03605>
tysylshw
<07992>
Kytwbybo
<05439>
wlpy
<05307>
brxb
<02719>
tyslshw
<07992>
Kkwtb
<08432>
wlky
<03615>
berbw
<07458>
wtwmy
<04191>
rbdb
<01698>
Kytsls (5:12)
<07992>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 5:12

Sepertiga 1  dari padamu akan mati 1  kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu; sepertiga 1  akan tewas dimakan pedang di sekitarmu; dan sepertiga 1  lagi akan Kuhamburkan 2  ke semua mata angin dan Aku akan menghunus 3  pedang dari belakang mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA