Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 45:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 45:17

Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, c  hari-hari Sabat d  dan pada setiap perayaan kaum Israel. e  Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel."

AYT (2018)

Ini akan menjadi tugas pemimpin untuk memberikan persembahan bakaran, persembahan biji-bijian, dan persembahan minuman, dalam perjamuan, pada bulan-bulan baru, pada sabat-sabat, dan semua perjamuan-perjamuan yang ditentukan keturunan Israel. Dia akan memberikan persembahan penebus dosa, persembahan biji-bijian, persembahan bakaran, dan persembahan perdamaian, untuk membuat penebusan dosa bagi keturunan Israel.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 45:17

Tetapi atas penghulu itu wajiblah membawa korban bakaran dan persembahan makanan dan persembahan minuman pada segala masa raya, dan bulan baharu dan segala sabat, pada segala masa raya bangsa Israel. Hendaklah dibelanjakannya korban karena dosa dan persembahan makanan dan korban bakaran dan korban syukur, akan mengadakan gafirat atas bangsa Israel.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 45:17

Dialah yang wajib membeli ternak untuk kurban bakaran dan bahan-bahan untuk kurban gandum dan kurban anggur bagi seluruh bangsa Israel pada hari-hari raya, Perayaan Bulan Baru, hari-hari Sabat dan hari-hari raya lain. Dia harus menyediakan kurban pengampunan dosa, kurban gandum, kurban bakaran, dan kurban perdamaian untuk meminta keampunan bagi bangsa Israel."

MILT (2008)

Dan pada pemimpin, akan ada persembahan bakaran dan persembahan sajian dan persembahan curahan, pada hari-hari raya dan pada bulan baru dan pada hari-hari Sabat dan pada semua pertemuan-pertemuan keluarga Israel. Dia sendiri akan mengolah persembahan penghapus dosa dan persembahan sajian dan persembahan bakaran dan persembahan pendamaian, untuk mengadakan penebusan atas keluarga Israel."

Shellabear 2011 (2011)

Sedangkan raja wajib menyediakan kurban bakaran, persembahan bahan makanan, dan persembahan minuman pada perayaan-perayaan, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan setiap hari raya kaum keturunan Israil. Ia harus mengolah kurban penghapus dosa, persembahan bahan makanan, kurban bakaran, dan kurban perdamaian untuk mengadakan pendamaian bagi kaum keturunan Israil."

AVB (2015)

Sesungguhnya, raja wajib menyediakan korban bakaran, persembahan bahan makanan, dan persembahan minuman pada perayaan, bulan baru, hari Sabat, dan setiap hari perayaan keturunan kaum Israel. Dia harus mengolah korban penghapus dosa, persembahan bahan makanan, korban bakaran, dan korban kedamaian untuk mengadakan pendamaian bagi keturunan kaum Israel.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 45:17

Dan rajalah
<05387>
yang bertanggung jawab
<01961>
mengenai
<05921>
korban bakaran
<05930>
, korban sajian
<04503>
, korban curahan
<05262>
pada hari-hari raya
<02282>
, bulan-bulan baru
<02320>
, hari-hari Sabat
<07676>
dan pada setiap
<03605>
perayaan
<04150>
kaum
<01004>
Israel
<03478>
. Ialah
<01931>
yang akan mengolah
<06213>
korban penghapus dosa
<02403>
, korban sajian
<04503>
, korban bakaran
<05930>
dan korban keselamatan
<08002>
untuk mengadakan pendamaian
<03722>
bagi
<01157>
kaum
<01004>
Israel
<03478>
."
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 45:17

Tetapi atas
<05921>
penghulu
<05387>
itu wajiblah membawa
<01961>
korban bakaran
<05930>
dan persembahan makanan
<04503>
dan persembahan minuman
<05262>
pada segala masa raya
<02282>
, dan bulan baharu
<02320>
dan segala sabat
<07676>
, pada segala
<03605>
masa raya
<04150>
bangsa
<01004>
Israel
<03478>
. Hendaklah dibelanjakannya
<06213>
korban karena dosa
<02403>
dan persembahan makanan
<04503>
dan korban bakaran
<05930>
dan korban syukur
<08002>
, akan mengadakan gafirat
<03722>
atas
<01157>
bangsa
<01004>
Israel
<03478>
.
AYT ITL
Ini akan menjadi
<01961>
tugas pemimpin
<05387>
untuk memberikan persembahan bakaran
<05930>
, persembahan biji-bijian
<04503>
, dan persembahan minuman
<05262>
, dalam perjamuan
<02282>
, pada bulan-bulan baru
<02320>
, pada sabat-sabat
<07676>
, dan semua
<03605>
perjamuan-perjamuan
<04150>
yang ditentukan keturunan
<01004>
Israel
<03478>
. Dia
<01931>
akan memberikan
<06213>
persembahan penebus dosa
<02403>
, persembahan biji-bijian
<04503>
, persembahan bakaran
<05930>
, dan persembahan perdamaian
<08002>
, untuk membuat penebusan dosa
<03722>
bagi
<01157>
keturunan
<01004>
Israel
<03478>
.”

[<05921> <0853> <0853> <0853> <0853> <00>]
AVB ITL
Sesungguhnya, raja
<05387>
wajib menyediakan korban bakaran
<05930>
, persembahan bahan makanan
<04503>
, dan persembahan minuman
<05262>
pada perayaan
<02282>
, bulan baru
<02320>
, hari Sabat
<07676>
, dan setiap
<03605>
hari perayaan
<04150>
keturunan kaum
<01004>
Israel
<03478>
. Dia
<01931>
harus mengolah
<06213>
korban penghapus dosa
<02403>
, persembahan bahan makanan
<04503>
, korban bakaran
<05930>
, dan korban kedamaian
<08002>
untuk mengadakan pendamaian
<03722>
bagi
<01157>
keturunan kaum
<01004>
Israel
<03478>
.’

[<05921> <01961> <0853> <0853> <0853> <0853> <00>]
HEBREW
o
larvy
<03478>
tyb
<01004>
deb
<01157>
rpkl
<03722>
Mymlsh
<08002>
taw
<0853>
hlweh
<05930>
taw
<0853>
hxnmh
<04503>
taw
<0853>
tajxh
<02403>
ta
<0853>
hvey
<06213>
awh
<01931>
larvy
<03478>
tyb
<01004>
ydewm
<04150>
lkb
<03605>
twtbsbw
<07676>
Mysdxbw
<02320>
Mygxb
<02282>
Konhw
<05262>
hxnmhw
<04503>
twlweh
<05930>
hyhy
<01961>
ayvnh
<05387>
lew (45:17)
<05921>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 45:17

Dan rajalah yang bertanggung 1  jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya 2 , bulan-bulan baru, hari-hari Sabat dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah 3  korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran dan korban keselamatan 4  untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel."

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA