Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 3:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 3:19

Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik n  dari kejahatannya o  dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati p  dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. q 

AYT (2018)

“Namun, jika kamu memperingatkan orang jahat, tetapi dia tidak berbalik dari kejahatannya atau dari jalannya yang jahat, dia akan mati karena kejahatannya, tetapi kamu telah menyelamatkan hidupmu.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 3:19

Tetapi apabila engkau sudah menasehatkan orang fasik itu dan tiada ia bertobat dari pada kejahatannya dan dari pada jalannya yang salah, niscaya orang itu akan mati kelak dalam kejahatannya, tetapi jiwamu akan kaulepaskan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 3:19

Jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tak mau berhenti berbuat jahat, dia akan mati sebagai orang berdosa, tetapi engkau sendiri akan selamat.

MILT (2008)

Namun engkau, bilamana engkau memperingatkan orang jahat itu, dan dia tidak berbalik dari kejahatannya atau dari jalan hidupnya, dia, orang jahat itu, akan mati di dalam kejahatannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu.

Shellabear 2011 (2011)

Sebaliknya, kalau engkau mengingatkan orang fasik itu, dan ia tidak juga berbalik dari kefasikannya atau dari jalan hidupnya yang fasik, maka ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu.

AVB (2015)

Sebaliknya, kalau engkau mengingatkan orang fasiq itu, dan dia tidak juga berbalik daripada kefasiqannya atau daripada jalan hidupnya yang fasiq, maka dia akan mati kerana dosanya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 3:19

Tetapi jikalau
<03588>
engkau
<0859>
memperingatkan
<02094>
orang jahat
<07563>
itu dan ia tidak
<03808>
berbalik
<07725>
dari kejahatannya
<07562>
dan dari hidupnya
<01870>
yang jahat
<07563>
, ia
<01931>
akan mati
<04191>
dalam kesalahannya
<05771>
, tetapi engkau
<0859>
telah menyelamatkan
<05337>
nyawamu
<05315>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 3:19

Tetapi apabila
<03588>
engkau
<0859>
sudah menasehatkan
<02094>
orang fasik
<07563>
itu dan tiada
<03808>
ia bertobat
<07725>
dari pada kejahatannya
<07562>
dan dari pada jalannya
<01870>
yang salah, niscaya orang
<01931>
itu akan mati
<04191>
kelak dalam kejahatannya
<05771>
, tetapi jiwamu
<05315> <0859>
akan kaulepaskan
<05337>
.
AYT ITL
“Namun, jika
<03588>
kamu
<0859>
memperingatkan
<02094>
orang jahat
<07563>
, tetapi dia tidak
<03808>
berbalik
<07725>
dari kejahatannya
<07562>
atau dari jalannya
<01870>
yang jahat
<07563>
, dia
<01931>
akan mati
<04191>
karena kejahatannya
<05771>
, tetapi kamu
<0859>
telah menyelamatkan
<05337>
hidupmu
<05315>
.”

[<0853> <00>]
AVB ITL
Sebaliknya, kalau engkau
<0859>
mengingatkan
<02094>
orang fasiq
<07563>
itu, dan dia tidak
<03808>
juga berbalik
<07725>
daripada kefasiqannya
<07562>
atau daripada jalan hidupnya
<01870>
yang
<01931>
fasiq
<07563>
, maka dia akan mati
<04191>
kerana dosanya
<05771>
, tetapi engkau
<0859>
telah menyelamatkan
<05337>
nyawamu
<05315>
.

[<0853> <00>]
HEBREW
o
tluh
<05337>
Kspn
<05315>
ta
<0853>
htaw
<0859>
twmy
<04191>
wnweb
<05771>
awh
<01931>
hesrh
<07563>
wkrdmw
<01870>
wesrm
<07562>
bs
<07725>
alw
<03808>
esr
<07563>
trhzh
<02094>
yk
<03588>
htaw (3:19)
<0859>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 3:19

Tetapi jikalau engkau memperingatkan 1  orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati 2  dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan 3  nyawamu.

[+] Bhs. InggrisTIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA