Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 12:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 12:2

"Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak 1 , z  yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. a 

AYT (2018)

“Anak manusia, kamu tinggal di tengah-tengah keturunan pemberontak, yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat; mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar; karena mereka adalah keturunan pemberontak.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 12:2

Hai anak Adam, engkau duduk di tengah-tengah suatu bangsa yang bantahan, yang bermata akan melihat, tetapi tiada juga melihat, dan yang bertelinga akan mendengar, tetapi tiada juga mendengar; karena mereka itu suatu bangsa yang bantahan adanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 12:2

"Hai manusia fana, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka punya mata, tetapi tidak melihat; punya telinga, tetapi tidak mendengar, sebab mereka suka memberontak.

MILT (2008)

"Hai anak manusia, yang tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka memiliki mata untuk melihat, tetapi mereka tidak melihat; mereka memiliki telinga untuk mendengar, tetapi mereka tidak mendengar; sebab mereka itu kaum pemberontak.

Shellabear 2011 (2011)

"Hai anak Adam, engkau tinggal di tengah-tengah kaum keturunan durhaka, yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat dan yang mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, karena mereka adalah kaum keturunan yang durhaka.

AVB (2015)

‘Wahai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah keturunan kaum derhaka, yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat dan yang mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, kerana mereka sememangnya keturunan kaum yang derhaka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 12:2

"Hai anak
<01121>
manusia
<0120>
, engkau
<0859>
tinggal
<03427>
di tengah-tengah
<08432>
kaum
<01004>
pemberontak
<04805>
, yang
<0834>
mempunyai mata
<05869>
untuk melihat
<07200>
, tetapi tidak
<03808>
melihat
<07200>
dan mempunyai telinga
<0241>
untuk mendengar
<08085>
, tetapi tidak
<03808>
mendengar
<08085>
, sebab
<03588>
mereka
<01992>
adalah kaum
<01004>
pemberontak
<04805>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 12:2

Hai anak
<01121>
Adam
<0120>
, engkau
<0859>
duduk
<03427>
di tengah-tengah
<08432>
suatu bangsa
<01004>
yang bantahan
<04805>
, yang
<0834>
bermata
<05869>
akan melihat
<07200>
, tetapi tiada
<03808>
juga melihat
<07200>
, dan yang bertelinga
<0241>
akan mendengar
<08085>
, tetapi tiada
<03808>
juga mendengar
<08085>
; karena
<03588>
mereka itu suatu bangsa
<01004>
yang bantahan
<04805>
adanya
<01992>
.
AYT ITL
“Anak
<01121>
manusia
<0120>
, kamu
<0859>
tinggal
<03427>
di tengah-tengah
<08432>
keturunan
<01004>
pemberontak
<04805>
, yang
<0834>
mempunyai mata
<05869>
untuk melihat
<07200>
, tetapi tidak
<03808>
melihat
<07200>
; mempunyai telinga
<0241>
untuk mendengar
<08085>
, tetapi tidak
<03808>
mendengar
<08085>
; karena
<03588>
mereka
<01992>
adalah keturunan
<01004>
pemberontak
<04805>
.

[<00> <00>]
HEBREW
Mh
<01992>
yrm
<04805>
tyb
<01004>
yk
<03588>
wems
<08085>
alw
<03808>
emsl
<08085>
Mhl
<0>
Mynza
<0241>
war
<07200>
alw
<03808>
twarl
<07200>
Mhl
<0>
Mynye
<05869>
rsa
<0834>
bsy
<03427>
hta
<0859>
yrmh
<04805>
tyb
<01004>
Kwtb
<08432>
Mda
<0120>
Nb (12:2)
<01121>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 12:2

"Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak 1 , z  yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. a 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 12:2

"Hai anak manusia, engkau tinggal 1  di tengah-tengah kaum pemberontak 3 , yang mempunyai mata 2  untuk melihat, tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak 3 .

Catatan Full Life

Yeh 12:2 1

Nas : Yeh 12:2

Yehuda menolak untuk percaya bahwa Allah akan membinasakan Yerusalem dan menyisihkan raja dari keturunan Daud. Karena mereka adalah umat pilihan Allah, mereka merasa Tuhan akan tetap melindungi mereka kendatipun perbuatan berdosa mereka. Karena itulah Tuhan menugaskan Yehezkiel untuk menjadi tanda bagi bangsa itu (ayat Yeh 12:6), serta melukiskan dalam tindakan simbolik apa yang akan dialami bangsa itu sebagai akibat dari pemberontakan mereka; di sini Yehezkiel memberikan dua pertunjukan dramatis lagi (ayat Yeh 12:3-7 dan ayat Yeh 12:17-20) mengenai hukuman Allah yang akan datang atas bangsa Yehuda.

[+] Bhs. InggrisTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA