Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 34:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 34:3

Tetapi janganlah ada seorangpun yang naik bersama-sama dengan engkau dan juga seorangpun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung t  itu, bahkan kambing domba dan lembu sapipun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu."

AYT (2018)

Tidak boleh ada orang yang naik bersamamu, dan tidak ada orang yang boleh terlihat di seluruh gunung itu, dan jangan biarkan kawanan domba atau kawanan sapi memakan rumput di depan gunung itu.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 34:3

Maka seorangpun jangan naik sertamu dan seorangpun jangan kelihatan di atas segenap bukit itu, dan lagi jangan ada binatang kecil atau lembu mencahari makan pada keliling bukit itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 34:3

Tak seorang pun boleh ikut dengan engkau atau berada di bagian mana pun dari gunung itu. Sapi-sapi dan domba-domba jangan dibiarkan merumput di kaki gunung itu."

TSI (2014)

Tidak seorang pun boleh ikut ke atas bersamamu atau berada di mana pun di sekitar gunung itu, bahkan kawanan domba dan sapi tidak boleh merumput di dekat gunung.”

MILT (2008)

Dan tidak seorang pun boleh naik bersamamu dan juga tidak seorang pun boleh terlihat di seluruh gunung itu; juga janganlah biarkan kawanan domba dan kawanan lembu merumput di depan gunung itu."

Shellabear 2011 (2011)

Tak seorang pun boleh naik denganmu dan tak seorang pun boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kawanan kambing domba dan kawanan sapi pun tidak boleh merumput di kaki gunung itu."

AVB (2015)

Tiada seorang pun yang boleh naik bersama denganmu dan jangan ada seorang pun yang boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kawanan ternakan pun tidak boleh meragut rumput di kaki gunung itu.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 34:3

Tetapi janganlah
<03808>
ada seorangpun
<0376>
yang naik
<05927>
bersama-sama dengan
<05973>
engkau dan juga
<01571>
seorangpun
<0376>
tidak boleh
<0408>
kelihatan
<07200>
di seluruh
<03605>
gunung
<02022>
itu, bahkan
<01571>
kambing domba
<06629>
dan lembu sapipun
<01241>
tidak boleh
<0408>
makan rumput
<07462>
di
<0413>
sekitar
<04136>
gunung
<02022>
itu
<01931>
."
TL ITL ©

SABDAweb Kel 34:3

Maka seorangpun
<0376>
jangan
<03808>
naik
<05927>
sertamu
<05973>
dan
<01571>
seorangpun
<0376>
jangan
<0408>
kelihatan
<07200>
di atas segenap
<03605>
bukit
<02022>
itu, dan lagi
<01571>
jangan
<0408>
ada binatang kecil
<06629>
atau lembu
<01241>
mencahari makan
<07462>
pada keliling
<04136> <0413>
bukit
<02022>
itu
<01931>
.
AYT ITL
Tidak boleh
<03808>
ada orang
<0376>
yang naik
<05927>
bersamamu
<05973>
, dan tidak ada
<0408>
orang
<0376>
yang boleh terlihat
<07200>
di seluruh
<03605>
gunung
<02022>
itu, dan
<01571>
jangan
<0408>
biarkan kawanan domba
<06629>
atau kawanan sapi
<01241>
memakan rumput
<07462>
di
<0413>
depan
<04136>
gunung
<02022>
itu
<01931>
.”

[<01571>]
AVB ITL
Tiada
<03808>
seorang pun
<0376>
yang boleh naik
<05927>
bersama denganmu
<05973>
dan
<01571>
jangan
<0408>
ada seorang pun
<0376>
yang boleh kelihatan
<07200>
di seluruh
<03605>
gunung
<02022>
itu, bahkan
<01571>
kawanan ternakan
<06629> <01241>
pun tidak boleh
<0408>
meragut rumput
<07462>
di
<0413>
kaki
<04136>
gunung
<02022>
itu
<01931>
.”
HEBREW
awhh
<01931>
rhh
<02022>
lwm
<04136>
la
<0413>
wery
<07462>
la
<0408>
rqbhw
<01241>
Nauh
<06629>
Mg
<01571>
rhh
<02022>
lkb
<03605>
ary
<07200>
la
<0408>
sya
<0376>
Mgw
<01571>
Kme
<05973>
hley
<05927>
al
<03808>
syaw (34:3)
<0376>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 34:3

1 Tetapi janganlah ada seorangpun yang naik bersama-sama dengan engkau dan juga seorangpun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kambing domba dan lembu sapipun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu."

[+] Bhs. InggrisTIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA