Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 29:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 29:9

Kauikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, h  dan kaulilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam; itulah suatu ketetapan i  untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya.

AYT (2018)

Kamu harus menyabuki mereka dengan ikat pinggang, yaitu Harun dan anak-anaknya, dan lilitkanlah ikat-ikat kepala kepada mereka supaya jabatan imam itu akan berlaku atas mereka menurut ketetapan selama-lamanya. Demikianlah kamu harus menahbiskan Harun dan anak-anaknya.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 29:9

Maka hendaklah kauikatkan pinggang mereka itu, yaitu Harun dan anak-anaknya, dengan ikat pinggang itu dan ikatkanlah kopiah itu di atas kepalanya, supaya padanya imamat itu suatu hukum yang kekal selama-lamanya; dan hendaklah kaupenuhi tangan Harun dan tangan anak-anaknya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 29:9

dan ikat pinggang pada mereka, lalu taruhlah serban di kepala mereka. Begitulah caranya mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Mereka dan keturunan mereka harus melayani Aku sebagai imam untuk selama-lamanya.

TSI (2014)

Pasanglah ikat pinggang dan ikat kepala pada mereka masing-masing.” “Berikut ini adalah ketetapan mengenai tata cara pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Upacara ini juga harus dilakukan secara turun-temurun untuk setiap keturunan mereka yang akan melayani Aku sebagai imam:

MILT (2008)

Dan haruslah engkau mengikatpinggangkan sabuk kepada mereka, yaitu Harun dan anak-anaknya, dan engkau harus melilitkan ikat-ikat kepala kepada mereka. Maka jabatan imam berlaku atas mereka, menurut ketetapan selamanya; demikianlah engkau harus menahbiskan tangan Harun dan tangan anak-anaknya.

Shellabear 2011 (2011)

Ikatkanlah ikat pinggang pada mereka, yaitu pada Harun dan anak-anaknya, dan lilitkanlah ikat kepala di kepala mereka. Maka jabatan imam itu akan menjadi bagian mereka melalui ketetapan yang berlaku untuk seterusnya. Demikianlah harus kaulantik Harun dan anak-anaknya.

AVB (2015)

Ikatkanlah ikat pinggang pada mereka, iaitu pada Harun dan anak-anaknya, dan lilitkanlah ikat kepala di kepala mereka. Maka jawatan imam itu akan menjadi milik mereka melalui ketetapan yang berkekalan untuk selama-lamanya. Dengan cara demikianlah kamu hendaklah melantik Harun dan anak-anaknya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 29:9

Kauikatkanlah
<02296>
ikat pinggang
<073>
kepada mereka, kepada Harun
<0175>
dan anak-anaknya
<01121>
, dan kaulilitkanlah
<02280>
destar
<04021>
itu kepada kepala mereka
<01992>
, maka merekalah
<01992>
yang akan memegang
<01961>
jabatan imam
<03550>
; itulah suatu ketetapan
<02708>
untuk selama-lamanya
<05769>
. Demikianlah engkau harus mentahbiskan
<03027> <04390>
Harun
<0175>
dan anak-anaknya
<01121>
.

[<03027>]
TL ITL ©

SABDAweb Kel 29:9

Maka hendaklah kauikatkan
<02296>
pinggang mereka itu, yaitu Harun
<0175>
dan anak-anaknya
<01121>
, dengan ikat pinggang
<073>
itu dan ikatkanlah
<02280>
kopiah
<04021>
itu di atas kepalanya, supaya padanya imamat
<03550>
itu suatu hukum
<02708>
yang kekal selama-lamanya
<05769>
; dan hendaklah kaupenuhi
<04390>
tangan
<03027>
Harun
<0175>
dan tangan
<03027>
anak-anaknya
<01121>
.
AYT ITL
Kamu harus menyabuki
<02296>
mereka dengan ikat pinggang
<073>
, yaitu Harun
<0175>
dan anak-anaknya
<01121>
, dan lilitkanlah
<02280>
ikat-ikat kepala
<04021>
kepada mereka
<01992>
supaya jabatan imam
<03550>
itu akan berlaku
<01961>
atas mereka
<01992>
menurut ketetapan
<02708>
selama-lamanya
<05769>
. Demikianlah kamu harus menahbiskan
<04390> <03027>
Harun
<0175>
dan anak-anaknya
<01121>
.

[<0853> <03027>]
AVB ITL
Ikatkanlah
<02296>
ikat pinggang
<073>
pada mereka, iaitu pada Harun
<0175>
dan anak-anaknya
<01121>
, dan lilitkanlah
<02280>
ikat kepala
<04021>
di kepala mereka
<01992>
. Maka jawatan imam
<03550>
itu akan menjadi
<01961>
milik mereka
<01992>
melalui ketetapan
<02708>
yang berkekalan untuk selama-lamanya
<05769>
. Dengan cara demikianlah kamu hendaklah melantik
<04390> <03027>
Harun
<0175>
dan anak-anaknya
<01121>
.

[<0853> <03027>]
HEBREW
wynb
<01121>
dyw
<03027>
Nrha
<0175>
dy
<03027>
talmw
<04390>
Mlwe
<05769>
tqxl
<02708>
hnhk
<03550>
Mhl
<01992>
htyhw
<01961>
tebgm
<04021>
Mhl
<01992>
tsbxw
<02280>
wynbw
<01121>
Nrha
<0175>
jnba
<073>
Mta
<0853>
trgxw (29:9)
<02296>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 29:9

Kauikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kaulilitkanlah 1  destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan 2  Harun dan anak-anaknya.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA