Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ester 5:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Est 5:1

Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian j  ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. k  Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu.

AYT (2018)

Pada hari ketiga, Ester mengenakan pakaian kerajaannya dan berdiri di pelataran dalam istana raja, di depan pintu istana raja. Raja bersemayam di takhta kerajaannya di dalam istana, berhadapan dengan pintu gerbang istana.

TL (1954) ©

SABDAweb Est 5:1

Arakian, maka pada hari yang ketiga Esterpun memakailah pakaian kerajaan, lalu ia berdiri di penghadapan sebelah dalam istana baginda tentang dengan istana baginda itu, maka bagindapun bersemayamlah di atas takhta kerajaannya di dalam istana baginda tentang pintu istana itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Est 5:1

Pada hari ketiga puasanya, Ester mengenakan pakaian ratunya, lalu pergi ke halaman dalam istana dan berdiri di depan pintu balairung. Raja sedang duduk di atas tahta yang menghadap ke pintu itu.

TSI (2014)

Pada hari ketiga saat orang Yahudi yang berada di kota Susan sedang puasa, Ester memakai jubah ratu, lalu masuk dalam aula khusus istana raja.

MILT (2008)

Dan terjadilah pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian kebesaran dan berdiri di pelataran dalam, di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaannya di dalam istana, menghadap pintu istana.

Shellabear 2011 (2011)

Pada hari ketiga, Ester mengenakan pakaian kerajaan lalu berdiri di pelataran dalam istana raja, tepat di hadapan istana raja. Raja sedang bersemayam di atas takhta kerajaan, di dalam istana, berhadapan dengan pintu gerbang istana.

AVB (2015)

Maka pada hari ketiga, Ester mengenakan pakaian diraja lalu berdiri di laman dalam istana raja, tepat di hadapan istana raja. Raja sedang bersemayam di atas takhta kerajaan, di dalam istana, berhadapan dengan pintu gerbang istana.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Est 5:1

Pada hari
<03117>
yang ketiga
<07992>
Ester
<0635>
mengenakan
<03847>
pakaian ratu
<04438>
, lalu berdirilah
<05975>
ia di pelataran
<02691>
dalam
<06442>
istana
<01004>
raja
<04428>
, tepat di depan
<05227>
istana
<01004>
raja
<04428>
. Raja
<04428>
bersemayam
<03427>
di atas
<05921>
takhta
<03678>
kerajaan
<04438>
di dalam istana
<04438> <01004>
, berhadapan
<05227>
dengan pintu
<06607>
istana
<01004>
itu.

[<01961>]
TL ITL ©

SABDAweb Est 5:1

Arakian
<01961>
, maka pada hari
<03117>
yang ketiga
<07992>
Esterpun
<0635>
memakailah pakaian
<03847>
kerajaan
<04438>
, lalu ia berdiri
<05975>
di penghadapan
<02691>
sebelah dalam istana
<01004>
baginda
<04428>
tentang
<05227>
dengan istana
<01004>
baginda
<04428>
itu, maka bagindapun
<04428>
bersemayamlah
<03427>
di atas
<05921>
takhta
<03678>
kerajaannya
<04438>
di dalam istana
<01004>
baginda
<04438>
tentang
<05227>
pintu
<06607>
istana
<01004>
itu.
AYT ITL
Pada
<01961>
hari
<03117>
ketiga
<07992>
, Ester
<0635>
mengenakan
<03847>
pakaian kerajaannya
<04438>
dan berdiri
<05975>
di pelataran
<02691>
dalam
<06442>
istana
<01004>
raja
<04428>
, di depan
<05227>
pintu istana
<01004>
raja
<04428>
. Raja
<04428>
bersemayam
<03427>
di
<05921>
takhta
<03678>
kerajaannya
<04438> <04438>
di dalam istana
<01004>
, berhadapan
<05227>
dengan pintu gerbang
<06607>
istana
<01004>
.
AVB ITL
Maka pada
<01961>
hari
<03117>
ketiga
<07992>
, Ester
<0635>
mengenakan pakaian
<03847>
diraja
<04438>
lalu berdiri
<05975>
di laman
<02691>
dalam
<06442>
istana
<01004>
raja
<04428>
, tepat di hadapan
<05227>
istana
<01004>
raja
<04428>
. Raja
<04428>
sedang bersemayam
<03427>
di atas
<05921>
takhta
<03678>
kerajaan
<04438>
, di dalam istana
<01004> <04438>
, berhadapan
<05227>
dengan pintu gerbang
<06607>
istana
<01004>
.
HEBREW
tybh
<01004>
xtp
<06607>
xkn
<05227>
twklmh
<04438>
tybb
<01004>
wtwklm
<04438>
aok
<03678>
le
<05921>
bswy
<03427>
Klmhw
<04428>
Klmh
<04428>
tyb
<01004>
xkn
<05227>
tymynph
<06442>
Klmh
<04428>
tyb
<01004>
ruxb
<02691>
dmetw
<05975>
twklm
<04438>
rtoa
<0635>
sbltw
<03847>
ysylsh
<07992>
Mwyb
<03117>
yhyw (5:1)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Est 5:1

Pada hari yang ketiga 1  Ester mengenakan pakaian ratu 2 , lalu berdirilah ia di pelataran dalam 3  istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam 4  di atas takhta kerajaan 2  di dalam istana 2 , berhadapan dengan pintu istana itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA