Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ester 2:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Est 2:7

Mordekhai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, a  anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi; gadis itu elok b  perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekhai.

AYT (2018)

Dia membesarkan Hadasa, yaitu Ester, anak perempuan pamannya karena dia tidak mempunyai ayah dan ibu. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Saat ayah dan ibunya meninggal, Mordekhai mengambilnya sebagai anaknya sendiri.

TL (1954) ©

SABDAweb Est 2:7

Maka ialah bapa angkat Hadasa, yaitu Ester, anak perempuan mamaknya, karena anak itupun tiada lagi beribu bapa, dan lagi anak dara itu cantik rupanya dan elok parasnya, maka pada masa mati ibu bapanya diangkat Mordekhai anak akan dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb Est 2:7

Ia mempunyai saudara sepupu, seorang gadis yang berwajah cantik dan bertubuh molek, bernama Ester, sedang nama Ibraninya ialah Hadasa. Orang tua Ester sudah meninggal dan ia menjadi anak angkat Mordekhai dan diasuh sebagai anak kandungnya.

TSI (2014)

Mordekai memiliki saudara sepupu bernama Hadasa yang juga dipanggil Ester. Wajahnya cantik dan tubuhnya menarik hati. Setelah kedua orangtuanya meninggal, Mordekai merawat Ester seperti anaknya sendiri.

MILT (2008)

Dan Mordekhai membesarkan Hadasa, dialah Ester anak perempuan pamannya, karena ia tidak mempunyai ayah atau ibu. Dan gadis itu berparas cantik dan bertubuh elok. Dan pada kematian ayah dan ibunya, Mordekhai mengangkatnya sebagai anaknya.

Shellabear 2011 (2011)

Mordekhai membesarkan Hadasa, yaitu Ester, anak perempuan pamannya, karena anak itu tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Gadis itu cantik parasnya dan elok perawakannya. Setelah kematian ayah dan ibunya ia diangkat sebagai anak oleh Mordekhai.

AVB (2015)

Mordekhai bertindak sebagai penjaga yang membesarkan Hadasa, iaitu Ester, anak perempuan bapa saudaranya, memandangkan anak itu tidak lagi mempunyai ibu atau ayah. Gadis itu menarik lagi cantik paras rupanya. Setelah kematian ibu dan ayahnya, dia menjadi anak angkat Mordekhai.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Est 2:7

Mordekhai itu pengasuh
<0539>
Hadasa
<01919>
, yakni
<01931>
Ester
<0635>
, anak
<01323>
saudara
<01730>
ayahnya, sebab
<03588>
anak itu tidak
<0369>
beribu
<0517>
bapa
<01>
lagi; gadis
<05291>
itu elok
<03303>
perawakannya
<08389>
dan cantik
<02896>
parasnya
<04758>
. Ketika ibu
<0517>
bapanya
<01>
mati
<04194>
, ia diangkat
<03947>
sebagai anak
<01323>
oleh Mordekhai
<04782>
.

[<01961>]
TL ITL ©

SABDAweb Est 2:7

Maka ialah bapa angkat
<0539>
Hadasa
<01919>
, yaitu
<01931>
Ester
<0635>
, anak perempuan
<01323>
mamaknya
<01730>
, karena
<03588>
anak itupun tiada
<0369>
lagi beribu
<0517>
bapa
<01>
, dan lagi anak dara
<05291>
itu cantik
<03303>
rupanya
<08389>
dan elok
<02896>
parasnya
<04758>
, maka pada masa mati
<04194>
ibu
<0517>
bapanya
<01>
diangkat
<03947>
Mordekhai
<04782>
anak
<01323>
akan dia.
AYT ITL
Dia membesarkan
<0539>
Hadasa
<01919>
, yaitu
<01931>
Ester
<0635>
, anak perempuan
<01323>
pamannya
<01730>
karena
<03588>
dia tidak
<0369>
mempunyai
<00>
ayah
<01>
dan ibu
<0517>
. Gadis
<05291>
itu elok
<03303>
perawakannya
<08389>
dan cantik
<02896>
parasnya
<04758>
. Saat ayah
<01>
dan ibunya
<0517>
meninggal
<04194>
, Mordekhai
<04782>
mengambilnya
<03947>
sebagai anaknya
<01323>
sendiri.

[<01961> <0853> <00>]
AVB ITL
Mordekhai bertindak sebagai penjaga yang membesarkan
<0539>
Hadasa
<01919>
, iaitu
<01931>
Ester
<0635>
, anak perempuan
<01323>
bapa saudaranya
<01730>
, memandangkan anak itu tidak
<0369>
lagi mempunyai ibu
<0517>
atau ayah
<01>
. Gadis
<05291>
itu menarik
<03303>
lagi cantik
<02896>
paras
<04758>
rupanya
<08389>
. Setelah kematian
<04194>
ibu
<0517>
dan ayahnya
<01>
, dia menjadi anak
<01323>
angkat
<03947>
Mordekhai
<04782>
.

[<01961> <0853> <00> <00>]
HEBREW
tbl
<01323>
wl
<0>
ykdrm
<04782>
hxql
<03947>
hmaw
<0517>
hyba
<01>
twmbw
<04194>
harm
<04758>
tbwjw
<02896>
rat
<08389>
tpy
<03303>
hrenhw
<05291>
Maw
<0517>
ba
<01>
hl
<0>
Nya
<0369>
yk
<03588>
wdd
<01730>
tb
<01323>
rtoa
<0635>
ayh
<01931>
hodh
<01919>
ta
<0853>
Nma
<0539>
yhyw (2:7)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Est 2:7

Mordekhai itu pengasuh 1  Hadasa 2 , yakni Ester, anak saudara 3  ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi; gadis itu elok 4  perawakannya dan cantik 4  parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat 5  sebagai anak oleh Mordekhai.

[+] Bhs. InggrisTIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA