Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Daniel 10:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Dan 10:7

Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku, tidak melihatnya; e  tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi;

AYT (2018)

Hanya aku, Daniel, yang melihat penglihatan itu sementara orang-orang yang bersama denganku tidak melihat penglihatan itu. Akan tetapi, mereka ditimpa ketakutan yang besar sehingga mereka melarikan diri untuk bersembunyi.

TL (1954) ©

SABDAweb Dan 10:7

Maka aku ini, Daniel, seorangku jua melihat khayal itu, tetapi segala orang yang sertaku itu tiada melihat khayal itu; maka suatu kegentaran besar datanglah juga atasnya, dan mereka itu lari hendak menyembunyikan dirinya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Dan 10:7

Hanya aku sendiri yang melihat penglihatan itu. Orang-orang yang bersamaku tidak melihatnya, tetapi mereka ketakutan sehingga lari dan bersembunyi.

MILT (2008)

Dan aku, Daniel, sendirian melihat penglihatan itu. Sebab orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihat penglihatan itu, tetapi ketakutan yang besar melanda mereka, sehingga mereka melarikan diri untuk bersembunyi.

Shellabear 2011 (2011)

Hanya aku, Daniel, yang melihat penglihatan itu. Orang-orang yang ada bersamaku tidak melihat penglihatan itu, tetapi kegentaran yang besar melanda mereka sehingga mereka lari menyembunyikan diri.

AVB (2015)

Hanya aku, Daniel, yang melihat penglihatan itu. Orang yang ada bersamaku tidak melihat penglihatan itu, tetapi kegentaran yang besar melanda mereka sehingga mereka lari menyembunyikan diri.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Dan 10:7

Hanya
<0905>
aku
<0589>
, Daniel
<01840>
, melihat
<07200>
penglihatan
<04759>
itu, tetapi orang-orang
<0582>
yang
<0834>
bersama-sama dengan
<05973>
aku, tidak
<03808>
melihatnya
<07200>
; tetapi
<061>
mereka ditimpa
<05307>
oleh
<05921>
ketakutan
<02731>
yang besar
<01419>
, sehingga mereka lari
<01272>
bersembunyi
<02244>
;

[<01961> <04759>]
TL ITL ©

SABDAweb Dan 10:7

Maka aku
<0589>
ini, Daniel
<01840>
, seorangku
<0905>
jua melihat
<07200>
khayal
<04759>
itu, tetapi segala orang
<0582>
yang
<0834>
sertaku
<05973>
itu tiada
<03808>
melihat
<07200>
khayal
<04759>
itu; maka
<061>
suatu kegentaran
<02731>
besar
<01419>
datanglah
<05307>
juga atasnya
<05921>
, dan mereka itu lari
<01272>
hendak menyembunyikan
<02244>
dirinya.
AYT ITL
Hanya
<0905>
aku
<0589>
, Daniel
<01840>
, yang melihat
<07200>
penglihatan
<04759>
itu sementara orang-orang
<0582>
yang
<0834>
bersama
<05973>
denganku tidak
<03808>
melihat
<07200>
penglihatan
<04759>
itu. Akan tetapi
<061>
, mereka ditimpa
<05307>
ketakutan
<02731>
yang besar
<01419>
sehingga
<05921>
mereka melarikan
<01272>
diri untuk bersembunyi
<02244>
.

[<0853> <01961> <0853>]
AVB ITL
Hanya
<0905>
aku
<0589>
, Daniel
<01840>
, yang melihat
<07200>
penglihatan
<04759>
itu. Orang
<0582>
yang
<0834>
ada
<01961>
bersamaku
<05973>
tidak
<03808>
melihat
<07200>
penglihatan
<04759>
itu, tetapi
<061>
kegentaran
<02731>
yang besar
<01419>
melanda
<05307>
mereka sehingga
<05921>
mereka lari
<01272>
menyembunyikan
<02244>
diri.

[<0853> <0853>]
HEBREW
abxhb
<02244>
wxrbyw
<01272>
Mhyle
<05921>
hlpn
<05307>
hldg
<01419>
hdrx
<02731>
lba
<061>
harmh
<04759>
ta
<0853>
war
<07200>
al
<03808>
yme
<05973>
wyh
<01961>
rsa
<0834>
Mysnahw
<0582>
harmh
<04759>
ta
<0853>
ydbl
<0905>
laynd
<01840>
yna
<0589>
ytyarw (10:7)
<07200>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Dan 10:7

Hanya aku, Daniel, melihat 1  penglihatan itu, tetapi 2  orang-orang yang bersama-sama dengan aku, tidak melihatnya 1 ; tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari 3  bersembunyi;

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA