Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 7:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 7:7

Selama Aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, u  pernahkah Aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, yang Kuperintahkan menggembalakan v  umat-Ku Israel, demikian: Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah w  dari kayu aras? x 

AYT (2018)

Ke mana pun Aku mengembara bersama semua orang Israel, pernahkah Aku mengucapkan firman kepada seorang hakim orang Israel, yang Kuperintahkan untuk menggembalakan umat-Ku Israel, demikian: Mengapa kamu tidak mendirikan rumah bagi-Ku dari kayu aras?’

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 7:7

Selamanya Aku mengembara serta dengan segala bani Israel, adakah pernah Aku berfirman sepatah kata kepada salah suatu suku bangsa Israel, yang telah Kusuruh menggembalakan umat-Ku Israel, bunyinya: Mengapa maka tiada kamu memperbuat akan Daku sebuah rumah dari pada kayu araz?

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 7:7

Selama pengembaraan-Ku bersama bangsa Israel, belum pernah Aku bertanya kepada pemimpin-pemimpin yang telah Kupilih, apa sebabnya mereka tidak mendirikan rumah dari kayu cemara Libanon untuk Aku.'

MILT (2008)

Di seluruh tempat di mana Aku telah pergi bersama orang-orang Israel, pernahkah Aku mengucapkan sepatah kata kepada salah satu suku Israel yang Aku perintahkan untuk menggembalakan umat-Ku Israel dengan mengatakan, "Mengapa engkau tidak membuatkan bagi-Ku sebuah bait dari kayu aras?"

Shellabear 2011 (2011)

Ke mana pun Aku berjalan menyertai seluruh bani Israil, pernahkah Kufirmankan demikian kepada salah satu dari suku-sukumu yang Kuperintahkan menggembalakan umat-Ku Israil, Mengapa kamu tidak membangun bagi-Ku sebuah bait dari kayu aras?""

AVB (2015)

Ke mana-mana jua sahaja Aku mengembara bersama dengan seluruh orang Israel, pernahkah Kukatakan kepada mana-mana hakim yang Kuperintahkan menggembala umat-Ku Israel, ‘Mengapakah kamu tidak membina bagi-Ku sebuah bait daripada kayu araz?’ ”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 7:7

Selama
<0834> <03605>
Aku mengembara
<01980>
bersama-sama seluruh
<03605>
orang
<01121>
Israel
<03478>
, pernahkah Aku mengucapkan
<01696>
firman
<01697>
kepada
<0854>
salah seorang
<0259>
hakim
<07626>
orang Israel
<03478>
, yang
<0834>
Kuperintahkan
<06680>
menggembalakan
<07462>
umat-Ku
<05971>
Israel
<03478>
, demikian
<0559>
: Mengapa
<04100>
kamu tidak
<03808>
mendirikan
<01129>
bagi-Ku rumah
<01004>
dari kayu aras
<0730>
?
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 7:7

Selamanya
<03605>
Aku mengembara
<01980>
serta dengan segala
<03605>
bani
<01121>
Israel
<03478>
, adakah pernah Aku berfirman
<01696>
sepatah kata
<01697>
kepada
<0854>
salah
<0259>
suatu suku
<07626>
bangsa Israel
<03478>
, yang telah
<0834>
Kusuruh
<06680>
menggembalakan
<07462>
umat-Ku
<05971>
Israel
<03478>
, bunyinya
<0559>
: Mengapa
<04100>
maka tiada
<03808>
kamu memperbuat
<01129>
akan Daku sebuah rumah
<01004>
dari pada kayu araz
<0730>
?
AYT ITL
Ke mana pun
<03605>
Aku mengembara
<01980>
bersama semua
<03605>
orang
<01121>
Israel
<03478>
, pernahkah Aku mengucapkan
<01696>
firman
<01697>
kepada
<0854>
seorang
<0259>
hakim
<07626>
orang Israel
<03478>
, yang
<0834>
Kuperintahkan
<06680>
untuk menggembalakan
<07462>
umat-Ku
<05971>
Israel
<03478>
, demikian
<0559>
: Mengapa
<04100>
kamu tidak
<03808>
mendirikan
<01129>
rumah
<01004>
bagi-Ku dari kayu aras
<0730>
?’

[<0834> <0853> <0853> <00>]
HEBREW
Myzra
<0730>
tyb
<01004>
yl
<0>
Mtynb
<01129>
al
<03808>
hml
<04100>
rmal
<0559>
larvy
<03478>
ta
<0853>
yme
<05971>
ta
<0853>
twerl
<07462>
ytywu
<06680>
rsa
<0834>
larvy
<03478>
yjbs
<07626>
dxa
<0259>
ta
<0854>
ytrbd
<01696>
rbdh
<01697>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
lkb
<03605>
ytklhth
<01980>
rsa
<0834>
lkb (7:7)
<03605>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 7:7

3 Selama Aku mengembara 1  bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah Aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim 2  orang Israel, yang Kuperintahkan menggembalakan 4  umat-Ku Israel, demikian: Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah dari kayu aras?

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA