Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 19:37

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 19:37

Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku w  dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham, x  ia boleh ikut dengan tuanku raja; perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik."

AYT (2018)

Izinkanlah hambamu ini pulang untuk mati di kotaku, di dekat kubur ayahku dan ibuku. Sesungguhnya, hambamu Kimham akan berjalan terus dengan Tuanku Raja. Perbuatlah kepadanya apa yang baik dalam pandanganmu.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 19:37

Beri apalah patik pulang, supaya patik boleh mati dalam negeri patik dekat dengan kubur ibu bapa patik, tetapi ini adalah patik tuanku di Khimham, biarlah ia mengiringkan tuanku ke sana dan hendaklah tuanku perbuat akan dia barang yang baik kepada pemandangan tuanku.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 19:37

Sesudah itu, biarkanlah hamba pulang ke rumah dan meninggal di dekat kuburan orang tua hamba, tetapi inilah anak hamba Kimham. Izinkanlah dia mengiringi Baginda dan perbuatlah kepadanya apa yang Baginda pandang baik."

TSI (2014)

Izinkanlah saya pulang saja, agar saat meninggal dunia saya dapat dikuburkan di dekat kuburan ayah dan ibu saya. Lebih baik anak saya, Kimham, yang pergi mengikuti Tuan. Lakukanlah baginya apa yang terbaik menurut Tuan.”

MILT (2008)

Aku mohon biarlah hambamu kembali, dan biarlah aku mati di kotaku, dekat dengan pekuburan ayahku dan ibuku. Dan lihatlah, hambamu Kimham! Biarlah dia menyeberang bersama tuanku raja, dan lakukanlah kepadanya apa yang baik di matamu.

Shellabear 2011 (2011)

Izinkanlah hambamu ini pulang, supaya hamba dapat mati di kota hamba sendiri, dan dimakamkan di sisi ayah serta ibu hamba. Namun, inilah hambamu Kimham. Izinkanlah ia menyeberang bersama Tuanku Raja dan lakukanlah terhadapnya apa yang Tuanku pandang baik."

AVB (2015)

Izinkanlah hambamu ini pulang, supaya hamba dapat mati di kota hamba sendiri, dan dimakamkan di sisi ayah serta ibu hamba. Namun demikian, inilah hambamu Kimham. Izinkanlah dia menyeberang bersama Tuanku Raja dan lakukanlah terhadapnya apa yang dipandang baik oleh tuanku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 19:37

Biarkanlah hambamu
<05650>
ini pulang
<07725>
, sehingga aku dapat mati
<04191>
di kotaku
<05892>
sendiri, dekat
<05973>
kubur
<06913>
ayahku
<01>
dan ibuku
<0517>
. Tetapi inilah
<02009>
hambamu
<05650>
Kimham
<03643>
, ia boleh ikut
<05674>
dengan
<05973>
tuanku
<0113>
raja
<04428>
; perbuatlah
<06213>
kepadanya apa
<0834>
yang tuanku pandang
<05869>
baik
<02896>
."

[<04994>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 19:37

Beri apalah
<04994>
patik pulang
<07725>
, supaya patik
<05650>
boleh mati
<04191>
dalam negeri
<05892>
patik dekat dengan
<05973>
kubur
<06913>
ibu
<0517>
bapa
<01>
patik, tetapi ini adalah patik
<05650>
tuanku di Khimham
<03643>
, biarlah ia mengiringkan
<05674>
tuanku
<0113>
ke sana dan hendaklah tuanku perbuat
<06213>
akan dia barang yang
<0834>
baik
<02896>
kepada pemandangan
<05869>
tuanku.
AYT ITL
Izinkanlah
<04994>
hambamu
<05650>
ini pulang
<07725>
untuk mati
<04191>
di kotaku
<05892>
, di dekat
<05973>
kubur
<06913>
ayahku
<01>
dan ibuku
<0517>
. Sesungguhnya
<02009>
, hambamu
<05650>
Kimham
<03643>
akan berjalan
<05674>
terus dengan
<05973>
Tuanku
<0113>
Raja
<04428>
. Perbuatlah
<06213>
kepadanya
<00>
apa yang
<0834>
baik
<02896>
dalam pandanganmu
<05869>
.”

[<0853> <00>]
AVB ITL
Izinkanlah
<04994>
hambamu
<05650>
ini pulang
<07725>
, supaya hamba dapat mati
<04191>
di kota
<05892>
hamba sendiri, dan dimakamkan
<06913>
di sisi
<05973>
ayah
<01>
serta ibu
<0517>
hamba. Namun demikian, inilah
<02009>
hambamu
<05650>
Kimham
<03643>
. Izinkanlah dia menyeberang
<05674>
bersama
<05973>
Tuanku
<0113>
Raja
<04428>
dan lakukanlah
<06213>
terhadapnya apa yang
<0834>
dipandang
<05869>
baik
<02896>
oleh tuanku.”

[<00> <0853> <00>]
HEBREW
o
Kynyeb
<05869>
bwj
<02896>
rsa
<0834>
ta
<0853>
wl
<0>
hvew
<06213>
Klmh
<04428>
ynda
<0113>
Me
<05973>
rbey
<05674>
Mhmk
<03643>
Kdbe
<05650>
hnhw
<02009>
ymaw
<0517>
yba
<01>
rbq
<06913>
Me
<05973>
yryeb
<05892>
tmaw
<04191>
Kdbe
<05650>
an
<04994>
bsy
<07725>
(19:37)
<19:38>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 19:37

Biarkanlah hambamu 1  ini pulang, sehingga aku dapat mati 2  di kotaku sendiri, dekat kubur 3  ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu 1  Kimham 4 , ia boleh ikut dengan tuanku raja; perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik."

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA