Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 5:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 5:21

Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata: "Selamat!"

AYT (2018)

Lalu, Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Saat Naaman melihat ada yang berlari mengejarnya, dia turun dari atas kereta untuk menemuinya dan bertanya, “Apakah semua baik-baik saja?”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 5:21

Maka Gehazipun mengikutlah akan Naaman dari belakang. Demi dilihat Naaman akan dia mengikut maka turunlah ia dari atas ratanya, lalu pergi mendapatkan dia sambil katanya: Adakah baik?

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 5:21

Lalu Gehazi mengejar Naaman. Ketika Naaman melihat ada orang datang, ia turun dari keretanya dan bertanya, "Ada apa?"

MILT (2008)

Lalu Gehazi mengejar Naaman. Dan Naaman melihat ada orang yang mengejarnya, lalu turunlah dia dengan segera dari atas kereta perangnya untuk menjumpainya dan berkata, "Apakah ada damai sejahtera?"

Shellabear 2011 (2011)

Lalu Gehazi pun menyusul Naaman. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari menyusulnya, turunlah ia dari atas keretanya untuk menyongsong orang itu. Ia bertanya, "Semuanya baik-baik saja?"

AVB (2015)

Lalu Gehazi pun menyusul Naaman. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari menyusulnya, turunlah dia dari ratanya untuk menyongsong orang itu. Dia bertanya, “Semuanya baik-baik sahaja?”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 5:21

Lalu Gehazi
<01522>
mengejar
<07291>
Naaman
<05283>
dari belakang
<0310>
. Ketika Naaman
<05283>
melihat
<07200>
ada orang berlari-lari
<07323>
mengejarnya
<0310>
, turunlah
<05307>
ia dengan segera dari atas
<05921>
kereta
<04818>
untuk mendapatkan
<07125>
dia dan berkata
<0559>
: "Selamat
<07965>
!"
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 5:21

Maka Gehazipun
<01522>
mengikutlah
<07291>
akan Naaman
<05283>
dari belakang
<0310>
. Demi dilihat
<07200>
Naaman
<05283>
akan dia mengikut
<0310> <07323>
maka turunlah
<05307>
ia dari atas
<05921>
ratanya
<04818>
, lalu pergi mendapatkan
<07125>
dia sambil katanya
<0559>
: Adakah baik
<07965>
?
AYT ITL
Lalu, Gehazi
<01522>
mengejar
<07291>
Naaman
<05283>
dari belakang
<0310>
. Saat Naaman
<05283>
melihat
<07200>
ada yang berlari
<07323>
mengejarnya
<0310>
, dia turun
<05307>
dari atas
<05921>
kereta
<04818>
untuk menemuinya
<07125>
dan bertanya
<0559>
, “Apakah semua baik-baik
<07965>
saja?”
AVB ITL
Lalu Gehazi
<01522>
pun menyusul
<07291> <0310>
Naaman
<05283>
. Ketika Naaman
<05283>
melihat
<07200>
ada orang berlari-lari
<07323>
menyusulnya
<0310>
, turunlah
<05307>
dia dari
<05921>
ratanya
<04818>
untuk menyongsong
<07125>
orang itu. Dia bertanya
<0559>
, “Semuanya baik-baik
<07965>
sahaja?”
HEBREW
Mwlsh
<07965>
rmayw
<0559>
wtarql
<07125>
hbkrmh
<04818>
lem
<05921>
lpyw
<05307>
wyrxa
<0310>
Ur
<07323>
Nmen
<05283>
haryw
<07200>
Nmen
<05283>
yrxa
<0310>
yzxyg
<01522>
Pdryw (5:21)
<07291>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 5:21

Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah 1  ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata: "Selamat 2 !"

[+] Bhs. InggrisTIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA