Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 4:24

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 4:24

Dipelanainyalah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya: "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu."

AYT (2018)

Lalu, dia memasang pelana pada keledai dan berkata kepada pelayannya, “Maju dan berjalanlah. Jangan menahanku dalam perjalananku kecuali jika aku katakan kepadamu.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 4:24

Maka dikenakannya pelana kepada keledai betina itu, lalu katanya kepada hambanya: Buru-buru sahaja jalannya, jangan ia berhenti melainkan dengan kataku.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 4:24

Setelah ia memasang pelana pada keledai itu, ia berkata kepada pelayannya, "Paculah keledai ini supaya lari secepat mungkin; jangan kurangi kecepatannya kalau tidak kusuruh."

MILT (2008)

Lalu, ia memasang pelana keledai itu dan berkata kepada pelayannya, "Tuntunlah dan berjalanlah. Jangan menahan perjalananku, kecuali aku berbicara kepadamu."

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian ia memelanai keledai itu dan berkata kepada pelayannya, "Tuntunlah dan majulah. Jangan perlambat perjalananku, kecuali jika aku memintanya."

AVB (2015)

Kemudian dia memasang pelana di atas keldai itu dan berkata kepada pembantunya, “Tuntunlah dan majulah. Jangan perlambatkan perjalananku, kecuali jika aku memintanya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 4:24

Dipelanainyalah
<02280>
keledai
<0860>
itu dan berkatalah
<0559>
ia kepada
<0413>
bujangnya
<05288>
: "Tuntunlah
<05090>
dan majulah
<01980>
, jangan
<0408>
tahan-tahan
<06113>
aku dalam perjalananku
<07392>
, kecuali apabila
<0518> <03588>
kukatakan
<0559>
kepadamu."
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 4:24

Maka dikenakannya pelana
<02280>
kepada keledai
<0860>
betina itu, lalu katanya
<0559>
kepada
<0413>
hambanya
<05288>
: Buru-buru
<05090>
sahaja jalannya, jangan
<0408>
ia berhenti
<06113>
melainkan
<03588>
dengan kataku
<0559>
.
AYT ITL
Lalu, dia memasang pelana
<02280>
pada keledai
<0860>
dan berkata
<0559>
kepada
<0413>
pelayannya
<05288>
, “Maju
<05090>
dan berjalanlah
<01980>
. Jangan
<0408>
menahanku
<06113>
dalam perjalananku kecuali
<03588>
jika
<0518>
aku katakan
<0559>
kepadamu
<00>
.”

[<00> <07392>]
AVB ITL
Kemudian dia memasang pelana
<02280>
di atas keldai
<0860>
itu dan berkata
<0559>
kepada
<0413>
pembantunya
<05288>
, “Tuntunlah
<05090>
dan majulah
<01980>
. Jangan
<0408>
perlambatkan
<06113>
perjalananku
<07392>
, kecuali
<03588>
jika
<0518>
aku memintanya
<0559>
.”

[<00> <00>]
HEBREW
Kl
<0>
ytrma
<0559>
Ma
<0518>
yk
<03588>
bkrl
<07392>
yl
<0>
ruet
<06113>
la
<0408>
Klw
<01980>
ghn
<05090>
hren
<05288>
la
<0413>
rmatw
<0559>
Nwtah
<0860>
sbxtw (4:24)
<02280>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 4:24

Dipelanainyalah 1  keledai 2  itu dan berkatalah ia kepada bujangnya: "Tuntunlah 3  dan majulah, jangan tahan-tahan 4  aku dalam perjalananku 4 , kecuali apabila kukatakan kepadamu."

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA