Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Yohanes 1:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Yoh 1:12

Sungguhpun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka v  dengan kamu, supaya sempurnalah w  sukacita kita.

AYT (2018)

Banyak hal yang ingin kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Namun, aku berharap dapat datang kepadamu dan berbicara secara tatap muka supaya sukacita kita dipenuhkan.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Yoh 1:12

Sungguhpun banyaklah perkara yang hendak kusuratkan kepadamu, tetapi tiada aku bermaksud hendak membuatnya dengan kertas dan dawat, melainkan aku harap akan datang kepadamu dan bercakap semuka, supaya sempurnalah sukacita kita.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Yoh 1:12

Banyak sekali yang perlu saya beritahukan kepadamu, tetapi rasanya lebih baik jangan melalui surat. Saya berharap dapat mengunjungi dan berbicara sendiri dengan kalian, supaya hati kita sungguh-sungguh gembira.

TSI (2014)

Masih banyak lagi yang saya mau sampaikan kepada kalian, tetapi rasanya lebih baik saya tidak menulisnya. Melainkan saya berharap datang mengunjungi kalian, dan kita akan berbicara secara tatap muka. Dengan demikian kita sangat bersukacita.

TSI3 (2014)

Masih banyak lagi yang ingin saya katakan kepada kalian, tetapi rasanya lebih baik tidak disampaikan lewat tulisan. Saya berharap bisa datang mengunjungi kalian sehingga kita bisa berbicara tatap muka. Dengan demikian, kita akan sangat bersukacita.

MILT (2008)

Sekalipun mempunyai banyak hal, tidaklah kumaksudkan untuk menuliskannya kepadamu dengan kertas dan tinta, sebaliknya aku berharap untuk datang kepadamu dan berbicara dari mulut ke mulut, supaya sukacita kita dapat dipenuhkan.

Shellabear 2011 (2011)

Walaupun banyak yang ingin kutuliskan bagimu, aku tidak mau menyurat dengan kertas dan tinta, melainkan aku berharap dapat datang kepadamu dan berbicara langsung, supaya lengkaplah kegembiraan kita.

AVB (2015)

Ada banyak lagi yang ingin kusebutkan, namun lebih eloklah tidak melalui dakwat dan kertas. Aku berharap akan bertemu dan berbincang denganmu agar kita benar-benar gembira.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Yoh 1:12

Sungguhpun banyak
<4183>
yang harus
<2192>
kutulis
<1125>
kepadamu
<5213>
, aku
<1014> <0>
tidak
<3756>
mau
<0> <1014>
melakukannya dengan
<1223>
kertas
<5489>
dan
<2532>
tinta
<3188>
, tetapi
<235>
aku berharap
<1679>
datang
<1096>
sendiri kepadamu
<4314> <5209>
dan
<2532>
berbicara
<2980>
berhadapan muka
<4750> <4314> <4750>
dengan kamu, supaya
<2443>
sempurnalah
<4137>
sukacita
<5479>
kita
<5216>
.

[<1510>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Yoh 1:12

Sungguhpun banyaklah
<4183>
perkara yang hendak
<2192>
kusuratkan
<1125>
kepadamu
<5213>
, tetapi tiada
<3756>
aku bermaksud
<1014>
hendak membuatnya
<1223>
dengan kertas
<5489>
dan
<2532>
dawat
<3188>
, melainkan
<235>
aku harap
<1679>
akan datang
<4314>
kepadamu
<5209>
dan
<2532>
bercakap
<4750> <4314> <4750>
semuka
<2980>
, supaya
<2443>
sempurnalah
<5216> <4137>
sukacita
<5479>
kita
<4137>
.
AYT ITL
Banyak
<4183>
hal yang
<2192>
ingin kutuliskan
<1125>
kepadamu
<5213>
, tetapi aku tidak
<3756>
mau
<1014>
melakukannya dengan
<1223>
kertas
<5489>
dan
<2532>
tinta
<3188>
. Namun
<235>
, aku berharap
<1679>
dapat datang
<1096>
kepadamu
<4314> <5209>
dan
<2532>
berbicara
<2980>
secara tatap muka
<4750> <4314> <4750>
supaya
<2443>
sukacita
<5479>
kita
<5216>
dipenuhkan
<4137>
.

[<1510>]
AVB ITL
Ada
<2192>
banyak lagi
<4183>
yang ingin
<1014>
kusebutkan
<1125>
, namun lebih eloklah tidak
<3756>
melalui
<1223>
dakwat
<3188>
dan
<2532>
kertas
<5489>
. Aku berharap
<1679>
akan bertemu
<1096> <4314>
dan
<2532>
berbincang
<2980>
denganmu agar
<2443>
kita benar-benar
<4137>
gembira
<5479>
.

[<5213> <235> <5209> <4750> <4314> <4750> <5216> <1510>]
GREEK
polla
<4183>
A-APN
ecwn
<2192> (5723)
V-PAP-NSM
umin
<5213>
P-2DP
grafein
<1125> (5721)
V-PAN
ouk
<3756>
PRT-N
eboulhyhn
<1014> (5675)
V-AOI-1S
dia
<1223>
PREP
cartou
<5489>
N-GSM
kai
<2532>
CONJ
melanov
<3188>
A-GSN
alla
<235>
CONJ
elpizw
<1679> (5719)
V-PAI-1S
genesyai
<1096> (5635)
V-2ADN
prov
<4314>
PREP
umav
<5209>
P-2AP
kai
<2532>
CONJ
stoma
<4750>
N-ASN
prov
<4314>
PREP
stoma
<4750>
N-ASN
lalhsai
<2980> (5658)
V-AAN
ina
<2443>
CONJ
h
<3588>
T-NSF
cara
<5479>
N-NSF
umwn
<5216>
P-2GP
peplhrwmenh
<4137> (5772)
V-RPP-NSF
h
<1510> (5753)
V-PXS-3S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Yoh 1:12

6 Sungguhpun banyak 1  yang harus kutulis kepadamu 4 , aku 2  tidak mau 2  melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap 3  datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka 4  dengan kamu, supaya 5  sempurnalah sukacita kita.

[+] Bhs. InggrisTIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA