Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 29:34

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 29:34

Tetapi jumlah imam terlalu sedikit, sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. k  Oleh sebab itu saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya. l  Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya dari pada para imam.

AYT (2018)

Namun, jumlah imam terlalu sedikit sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua kurban bakaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan diri. Sebab, orang-orang Lewi lebih bersungguh-sungguh menguduskan diri mereka dibandingkan para imam.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Taw 29:34

Tetapi imam-imam kurang banyaknya, sehingga tiada dapat dikulitinya habis segala korban bakaran itu, maka sebab itu mereka itu dibantu oleh saudara-saudara mereka itu, yaitu orang Lewi, sampai sudah pekerjaan itu dan sampai segala imam yang lain itupun sudah menyucikan dirinya, karena rajin hati orang Lewi dalam menyucikan dirinya itu terlebih dari pada rajin segala imam.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Taw 29:34

Imam-imam yang sudah menyucikan diri terlalu sedikit jumlahnya untuk menguliti semua binatang itu. Sebab itu mereka dibantu oleh orang-orang Lewi, karena orang Lewi lebih setia pada peraturan penyucian. Mereka tetap membantu sampai ada cukup imam yang sudah menyucikan diri.

MILT (2008)

Sekalipun imam-imam telah menjadi sedikit, dan tidak sanggup menguliti semua persembahan bakaran; maka saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, memperkuat mereka sampai pekerjaan itu berakhir, dan sampai para imam menguduskan diri mereka; dan orang-orang Lewi itu lebih tulus hati untuk menguduskan dirinya daripada para imam.

Shellabear 2011 (2011)

Akan tetapi, jumlah imam terlalu sedikit, sehingga mereka tidak dapat menguliti semua kurban bakaran itu. Sebab itu saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menyucikan diri. Orang-orang Lewi memang lebih bersungguh-sungguh menyucikan diri daripada para imam.

AVB (2015)

Akan tetapi, jumlah imam terlalu sedikit, sehingga mereka tidak dapat menyiat kulit semua korban bakaran itu. Oleh sebab itu para saudara mereka, bani Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menyucikan diri. Para bani Lewi memang lebih bersungguh-sungguh menyucikan diri daripada para imam.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Taw 29:34

Tetapi
<07535>
jumlah imam
<03548>
terlalu sedikit
<04592>
, sehingga mereka tidak
<03808>
sanggup
<03201>
menguliti
<06584>
semua
<03605>
korban bakaran
<05930>
. Oleh sebab itu saudara-saudara
<0251>
mereka, orang-orang Lewi
<03881>
, membantu
<02388>
mereka sampai
<05704>
pekerjaan
<04399>
itu selesai
<03615>
dan sampai
<05704>
para imam
<03548>
menguduskan
<06942>
dirinya. Sebab
<03588>
orang-orang Lewi
<03881>
itu lebih bersungguh-sungguh
<03824> <03477>
menguduskan
<06942>
dirinya dari pada para imam
<03548>
.

[<01961>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Taw 29:34

Tetapi
<07535>
imam-imam
<03548>
kurang
<04592>
banyaknya, sehingga tiada
<03808>
dapat
<03201>
dikulitinya habis
<06584>
segala
<03605>
korban bakaran
<05930>
itu, maka sebab itu mereka itu dibantu
<02388>
oleh saudara-saudara
<0251>
mereka itu, yaitu orang Lewi
<03881>
, sampai
<05704>
sudah
<03615>
pekerjaan
<04399>
itu dan sampai
<05704>
segala imam
<03548>
yang lain itupun sudah menyucikan
<06942>
dirinya, karena
<03588>
rajin
<03477>
hati
<03824>
orang Lewi
<03881>
dalam menyucikan
<06942>
dirinya itu terlebih dari pada rajin segala imam
<03548>
.
AYT ITL
Namun
<07535>
, jumlah imam
<03548>
terlalu sedikit
<04592>
sehingga mereka tidak
<03808>
sanggup
<03201>
menguliti
<06584>
semua
<03605>
kurban bakaran
<05930>
. Oleh sebab itu, saudara-saudara
<0251>
mereka, orang-orang Lewi
<03881>
, membantu
<02388>
mereka sampai
<05704>
pekerjaan
<04399>
itu selesai
<03615>
dan sampai
<05704>
para imam
<03548>
menguduskan
<06942>
diri. Sebab
<03588>
, orang-orang Lewi
<03881>
lebih bersungguh-sungguh
<03477> <03824>
menguduskan
<06942>
diri mereka dibandingkan para imam
<03548>
.

[<01961> <0853>]
AVB ITL
Akan tetapi
<07535>
, jumlah imam
<03548>
terlalu sedikit
<04592>
, sehingga mereka tidak
<03808>
dapat
<03201>
menyiat kulit
<06584>
semua
<03605>
korban bakaran
<05930>
itu. Oleh sebab itu para saudara
<0251>
mereka, bani Lewi
<03881>
, membantu
<02388>
mereka sampai
<05704>
pekerjaan
<04399>
itu selesai
<03615>
dan sampai
<05704>
para imam
<03548>
menyucikan
<06942>
diri. Para bani Lewi
<03881>
memang lebih bersungguh-sungguh
<03477> <03824>
menyucikan
<06942>
diri daripada para imam
<03548>
.

[<01961> <0853>]
HEBREW
Mynhkhm
<03548>
sdqthl
<06942>
bbl
<03824>
yrsy
<03477>
Mywlh
<03881>
yk
<03588>
Mynhkh
<03548>
wsdqty
<06942>
dew
<05704>
hkalmh
<04399>
twlk
<03615>
de
<05704>
Mywlh
<03881>
Mhyxa
<0251>
Mwqzxyw
<02388>
twleh
<05930>
lk
<03605>
ta
<0853>
jysphl
<06584>
wlky
<03201>
alw
<03808>
jeml
<04592>
wyh
<01961>
Mynhkh
<03548>
qr (29:34)
<07535>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Taw 29:34

Tetapi jumlah imam 1  terlalu sedikit, sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu saudara-saudara 2  mereka, orang-orang Lewi, membantu 3  mereka sampai pekerjaan 3  itu selesai dan sampai para imam 1  menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh 4  menguduskan dirinya dari pada para imam 1 .

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA