Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 10:10

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 10:10

Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata: "Beginilah harus kaukatakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu: Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami--beginilah harus kaukatakan kepada mereka: Kelingkingku lebih besar dari pada pinggang ayahku!

AYT (2018)

Orang-orang muda yang tumbuh besar bersamanya itu menjawab, “Katakanlah ini kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ‘Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka berikanlah keringanan kepada kami,’ inilah yang harus kau katakan kepada mereka, ‘Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Taw 10:10

Maka segala orang muda yang telah menjadi besar sertanya itu menyahut kepadanya, sembahnya: Begini hendaklah tuanku katakan kepada mereka yang telah bersembah kepada tuanku demikian: Bahwa paduka ayahanda tuanku sudah memberatkan tanggungan patik ini, maka hendaklah tuanku meringankan dia. Katakan apalah kepada mereka itu demikian: Bahwa kelingkingku ini akan lebih besar dari pada pinggang ayahku.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Taw 10:10

Mereka menjawab, "Beginilah hendaknya Baginda katakan kepada mereka, 'Selemah-lemahnya aku, aku masih lebih kuat dari ayahku.

MILT (2008)

Lalu orang-orang muda yang bertumbuh bersamanya berbicara kepadanya, dengan berkata, "Engkau akan mengatakan ini kepada rakyat yang telah berkata kepadamu: Ayahmu telah membuat kuk kami berat, tetapi engkau ringankanlah kuk kami, inilah yang akan engkau katakan kepada mereka: Jari kelingkingku lebih tebal daripada pinggang ayahku;

Shellabear 2011 (2011)

Orang-orang muda yang tumbuh besar bersamanya itu menjawab, "Beginilah harus Tuanku katakan kepada rakyat yang berkata kepada Tuanku, Ayah Tuanku telah memberatkan tanggungan kami, tetapi mohon sudilah Tuanku meringankannya bagi kami. Beginilah harus Tuanku katakan kepada mereka, Jari kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku.

AVB (2015)

Pemuda-pemuda yang membesar bersama-samanya itu menjawab, “Beginilah harus tuanku katakan kepada rakyat yang berkata kepada tuanku, ‘Ayah tuanku telah memberatkan tanggungan kami, tetapi mohon sudilah tuanku meringankannya bagi kami.’ Beginilah harus tuanku katakan kepada mereka, ‘Jari kelengkengku lebih besar daripada pinggang ayahku.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Taw 10:10

Lalu orang-orang muda
<03206>
yang
<0834>
sebaya
<01431>
dengan
<0854>
dia itu berkata
<01696>
: "Beginilah
<03541>
harus kaukatakan
<0559>
kepada rakyat
<05971>
yang
<0834>
telah berkata
<01696>
kepadamu
<0413>
: Ayahmu
<01>
telah memberatkan
<03513>
tanggungan
<05923>
kami, tetapi engkau
<0859>
ini, berilah keringanan
<07043>
kepada
<05921>
kami -- beginilah
<03541>
harus kaukatakan
<0559>
kepada
<0413>
mereka: Kelingkingku
<06995>
lebih besar
<05666>
dari pada pinggang
<04975>
ayahku
<01>
!

[<0854> <0559> <0559>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Taw 10:10

Maka segala orang muda
<03206>
yang telah
<0834>
menjadi besar
<01431>
sertanya
<0854>
itu menyahut
<01696>
kepadanya
<0854>
, sembahnya
<0559>
: Begini
<03541>
hendaklah tuanku katakan
<0559>
kepada mereka
<05971>
yang
<0834>
telah bersembah
<01696>
kepada
<0413>
tuanku demikian
<0559>
: Bahwa paduka ayahanda
<01>
tuanku sudah memberatkan
<03513>
tanggungan
<05923>
patik ini, maka hendaklah tuanku
<0859>
meringankan
<07043>
dia. Katakan
<0559>
apalah kepada
<0413>
mereka itu demikian
<03541>
: Bahwa kelingkingku
<06995>
ini akan lebih besar
<05666>
dari pada pinggang
<04975>
ayahku
<01>
.
AYT ITL
Orang-orang muda
<03206>
yang
<0834>
tumbuh besar
<01431>
bersamanya
<0854>
itu menjawab
<01696>
, “Katakanlah
<0559>
ini
<03541>
kepada rakyat
<05971>
yang
<0834>
telah berkata
<01696>
kepadamu
<0413>
, ‘Ayahmu
<01>
telah memberatkan
<03513>
tanggungan
<05923>
kami, maka berikanlah keringanan
<07043>
kepada
<05921>
kami,’ inilah
<03541>
yang harus kau katakan
<0559>
kepada
<0413>
mereka, ‘Kelingkingku
<06995>
lebih besar
<05666>
daripada pinggang
<04975>
ayahku
<01>
.

[<0854> <0559> <0559> <0853> <0859>]
HEBREW
yba
<01>
yntmm
<04975>
hbe
<05666>
ynjq
<06995>
Mhla
<0413>
rmat
<0559>
hk
<03541>
wnylem
<05921>
lqh
<07043>
htaw
<0859>
wnle
<05923>
ta
<0853>
dybkh
<03513>
Kyba
<01>
rmal
<0559>
Kyla
<0413>
wrbd
<01696>
rsa
<0834>
Mel
<05971>
rmat
<0559>
hk
<03541>
rmal
<0559>
wta
<0854>
wldg
<01431>
rsa
<0834>
Mydlyh
<03206>
wta
<0854>
wrbdyw (10:10)
<01696>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Taw 10:10

Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata 1 : "Beginilah harus kaukatakan 1  kepada rakyat yang telah berkata kepadamu: Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami--beginilah harus kaukatakan 1  kepada mereka: Kelingkingku lebih besar 2  dari pada pinggang ayahku!

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA