Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 42:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 42:13

Lalu ia berkata kepadaku: "Bilik-bilik yang di utara c  dan bilik-bilik d  yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup, e  itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam, yang mendekat kepada TUHAN, memakan persembahan-persembahan maha kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan maha kudus, korban sajian, f  korban penghapus dosa g  dan korban penebus salah, h  sebab tempat itu kudus. i 

AYT (2018)

Lalu, dia berkata kepadaku, “Kamar-kamar utara dan kamar-kamar selatan, yang berseberangan dengan tempat terpisah, kamar-kamar itu adalah kamar-kamar kudus, tempat para imam yang mendekati TUHAN akan memakan barang-barang yang paling kudus. Di sana, mereka akan meletakkan barang-barang yang paling kudus -- persembahan biji-bijian, persembahan penebus dosa, dan persembahan penghapus salah, karena tempat itu kudus.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 42:13

Lalu katanya kepadaku: Adapun bilik-bilik pada sebelah utara dan bilik-bilik pada sebelah selatan, yang arah ke tempat tersaku itu, ia itu bilik yang suci, tempat segala imam yang menghampiri Tuhan itu akan makan barang yang mahasuci adanya, dan di sanapun patut di taruhnya akan barang yang mahasuci itu, baik persembahan makanan baik korban karena dosa dan korban karena salah, sebab tempat itu suci adanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 42:13

Laki-laki itu berkata kepadaku, "Kedua bangunan itu suci. Di situ, para imam yang boleh menghadap kehadiran TUHAN, memakan kurban-kurban yang paling suci. Di situ juga harus mereka tempatkan kurban-kurban yang paling suci, yaitu: kurban gandum dan kurban penghapus dosa atau kurban ganti rugi.

MILT (2008)

Dan dia berkata kepadaku, "Kamar-kamar di sebelah utara dan kamar-kamar di sebelah selatan yang menghadap tempat pemisah, semua kamar itu kudus, tempat para imam yang mendekat kepada TUHAN YAHWEH 03069 makan persembahan mahakudus. Di sana mereka harus meletakkan persembahan-persembahan mahakudus, persembahan sajian, persembahan penghapus dosa, dan persembahan penghapus salah. Sebab tempat itu kudus.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian ia berkata kepadaku, "Bilik-bilik di sebelah utara dan bilik-bilik di sebelah selatan yang menghadap lapangan tertutup itu adalah bilik-bilik suci tempat para imam yang mendekat kepada ALLAH untuk memakan persembahan-persembahan teramat suci. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan yang teramat suci, persembahan bahan makanan, kurban penghapus dosa, dan kurban penebus kesalahan, karena tempat itu suci adanya.

AVB (2015)

Kemudian dia berkata kepadaku, ‘Bilik-bilik di sebelah utara dan bilik-bilik di sebelah selatan yang menghadap lapangan tertutup itu ialah bilik-bilik suci tempat imam yang mendekat kepada TUHAN untuk memakan segala persembahan teramat suci. Di sana mereka akan menaruh segala persembahan yang teramat suci, persembahan bahan makanan, korban penghapus dosa, dan korban penebus kesalahan, kerana tempat itu sememangnya suci.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 42:13

Lalu ia berkata
<0559>
kepadaku
<0413>
: "Bilik-bilik
<03957>
yang di utara
<06828>
dan bilik-bilik
<03957>
yang di selatan
<01864>
yang
<0834>
menghadap ke
<06440> <0413>
lapangan tertutup
<01508>
, itulah
<02007>
bilik-bilik
<03957>
kudus
<06944>
, di mana
<08033> <0834>
imam-imam
<03548>
, yang
<0834>
mendekat
<07138>
kepada TUHAN
<03069>
, memakan
<0398>
persembahan-persembahan maha kudus
<06944> <06944>
. Di sana
<08033>
mereka akan menaruh
<03240>
persembahan-persembahan maha kudus
<06944> <06944>
, korban sajian
<04503>
, korban penghapus dosa
<02403>
dan korban penebus salah
<0817>
, sebab
<03588>
tempat
<04725>
itu kudus
<06918>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 42:13

Lalu katanya
<0559>
kepadaku
<0413>
: Adapun bilik-bilik
<03957>
pada sebelah utara
<06828>
dan bilik-bilik
<03957>
pada sebelah selatan
<01864>
, yang
<0834>
arah
<06440>
ke
<0413>
tempat tersaku
<01508>
itu, ia itu bilik
<03957>
yang suci
<06944>
, tempat
<0834>
segala imam
<03548>
yang
<0834>
menghampiri
<07138>
Tuhan
<03069>
itu akan makan
<0398>
barang yang mahasuci
<06944> <06944>
adanya, dan di sanapun
<08033>
patut di taruhnya
<03240>
akan barang yang mahasuci
<06944> <06944>
itu, baik persembahan makanan
<04503>
baik korban karena dosa
<02403>
dan korban karena salah
<0817>
, sebab
<03588>
tempat
<04725>
itu suci
<06918>
adanya.
AYT ITL
Lalu, dia berkata
<0559>
kepadaku
<0413>
, “Kamar-kamar
<03957>
utara
<06828>
dan kamar-kamar
<03957>
selatan
<01864>
, yang
<0834>
berseberangan
<06440>
dengan tempat terpisah
<01508>
, kamar-kamar itu
<02007>
adalah kamar-kamar
<03957>
kudus
<06944>
, tempat para imam
<03548>
yang
<0834>
mendekati
<07138>
TUHAN
<03069>
akan memakan
<0398>
barang-barang yang paling kudus
<06944> <06944>
. Di sana
<08033>
, mereka akan meletakkan
<03240>
barang-barang yang paling kudus
<06944> <06944>
-- persembahan
<04503>
biji-bijian, persembahan penebus
<02403>
dosa, dan persembahan penghapus
<0817>
salah
<03588>
, karena
<04725>
tempat itu
<06918>
kudus.
<04503>

[<0413> <0834> <08033>]
AVB ITL
Kemudian dia berkata
<0559>
kepadaku
<0413>
, ‘Bilik-bilik
<03957>
di sebelah utara
<06828>
dan bilik-bilik
<03957>
di sebelah selatan
<01864>
yang
<0834>
menghadap
<06440>
lapangan tertutup
<01508>
itu
<02007>
ialah bilik-bilik
<03957>
suci
<06944>
tempat
<08033>
imam
<03548>
yang
<0834>
mendekat
<07138>
kepada TUHAN
<03069>
untuk memakan
<0398>
segala persembahan teramat suci
<06944> <06944>
. Di sana
<08033>
mereka akan menaruh
<03240>
segala persembahan yang teramat suci
<06944> <06944>
, persembahan bahan makanan
<04503>
, korban penghapus dosa
<02403>
, dan korban penebus kesalahan
<0817>
, kerana
<03588>
tempat
<04725>
itu sememangnya suci
<06918>
.

[<0413> <0834>]
HEBREW
sdq
<06918>
Mwqmh
<04725>
yk
<03588>
Msahw
<0817>
tajxhw
<02403>
hxnmhw
<04503>
Mysdqh
<06944>
ysdq
<06944>
wxyny
<03240>
Ms
<08033>
Mysdqh
<06944>
ysdq
<06944>
hwhyl
<03069>
Mybwrq
<07138>
rsa
<0834>
Mynhkh
<03548>
Ms
<08033>
wlkay
<0398>
rsa
<0834>
sdqh
<06944>
twksl
<03957>
hnh
<02007>
hrzgh
<01508>
ynp
<06440>
la
<0413>
rsa
<0834>
Mwrdh
<01864>
twksl
<03957>
Nwpuh
<06828>
twksl
<03957>
yla
<0413>
rmayw (42:13)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 42:13

Lalu ia berkata kepadaku: "Bilik-bilik yang di utara c  dan bilik-bilik d  yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup, e  itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam, yang mendekat kepada TUHAN, memakan persembahan-persembahan maha kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan maha kudus, korban sajian, f  korban penghapus dosa g  dan korban penebus salah, h  sebab tempat itu kudus. i 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 42:13

Lalu ia berkata kepadaku: "Bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus 1  3 , di mana imam-imam, yang mendekat 2  kepada TUHAN, memakan persembahan-persembahan maha kudus 1  3 . Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan maha kudus 1  3 , korban sajian, korban penghapus dosa dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus.

Catatan Full Life

Yeh 40:1--44:26 1

Nas : Yeh 40:1-43:27

Penglihatan tentang Bait Suci dialami Yehezkiel pada tahun 573 SM, dua puluh lima tahun setelah pembuangan dirinya dimulai. Tujuannya ialah memberi semangat kepada bangsa itu bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya.

[+] Bhs. InggrisTIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA