Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 3:20

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 3:20

Jikalau seorang yang benar berbalik r  dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan Aku meletakkan batu sandungan s  di hadapannya, ia akan mati 1 . Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya t  dari padamu.

AYT (2018)

“Ketika orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kejahatan, dan Aku menaruh batu sandungan di depannya, dia akan mati. Oleh karena kamu tidak memperingatkannya, dia akan mati karena dosanya, dan perbuatan-perbuatannya yang benar tidak akan diingat, tetapi darahnya akan Aku tuntut dari tanganmu.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 3:20

Atau jikalau kiranya seorang yang benar itu undur dari pada jalan yang betul serta berbuat jahat, dan Kuadakan suatu kesentuhan baginya, sehingga matilah ia, jikalau sudah tiada engkau menasehatkan dia, maka iapun akan mati dalam dosanya, dan segala kebajikan yang telah dibuatnya, itu tiada akan diingat lagi, tetapi darahnya akan Kutuntut juga dari pada tanganmu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 3:20

Kalau seorang yang baik mulai berbuat dosa, dan dia Kuhadapkan dengan bahaya, maka ia akan mati apabila engkau tidak memperingatkannya. Ia akan mati karena dosa-dosanya, dan perbuatan-perbuatannya yang baik tidak akan Kuingat. Tetapi tanggung jawab atas kematiannya itu akan Kutuntut daripadamu.

MILT (2008)

Dan ketika orang benar berpaling dari kebenaran dan melakukan ketidakadilan, dan Aku meletakkan sebuah batu sandungan di hadapannya, dia akan mati; bilamana engkau tidak memperingatkannya, dia akan mati di dalam dosanya dan kebenaran yang telah dilakukannya tidak akan diingat lagi, tetapi Aku akan menuntut darahnya dari tanganmu.

Shellabear 2011 (2011)

Kalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kezaliman, lalu Kuletakkan batu sandungan di depannya, maka ia akan mati. Ia akan mati dalam dosanya apabila engkau tidak mengingatkan dia, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat lagi, tetapi darahnya akan Kutuntut dari tanganmu.

AVB (2015)

Kalau seorang yang benar membelakangi perbenarannya dan melakukan kezaliman, lalu Kuletakkan batu sandungan di depannya, maka dia akan mati. Dia akan mati kerana dosanya apabila engkau tidak mengingatkan dia, dan segala perbuatan salih yang dilakukannya tidak akan diingat lagi, tetapi darahnya akan Kutuntut daripada tanganmu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 3:20

Jikalau seorang yang benar
<06662>
berbalik
<07725>
dari kebenarannya
<06664>
dan ia berbuat
<06213>
curang
<05766>
, dan Aku meletakkan
<05414>
batu sandungan
<04383>
di hadapannya
<06440>
, ia
<01931>
akan mati
<04191>
. Oleh karena
<03588>
engkau tidak
<03808>
memperingatkan
<02094>
dia, ia akan mati
<04191>
dalam dosanya
<02403>
dan perbuatan-perbuatan kebenaran
<06666>
yang
<0834>
dikerjakannya
<06213>
tidak
<03808>
akan diingat-ingat
<02142>
, tetapi Aku akan menuntut
<01245>
pertanggungan jawab
<01818>
atas nyawanya dari padamu
<03027>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 3:20

Atau jikalau kiranya seorang yang benar
<06662>
itu undur
<07725>
dari pada jalan yang betul
<06664>
serta berbuat
<06213>
jahat
<05766>
, dan Kuadakan
<05414>
suatu kesentuhan
<04383>
baginya
<06440>
, sehingga
<01931>
matilah
<04191>
ia, jikalau
<03588>
sudah tiada
<03808>
engkau menasehatkan
<02094>
dia, maka iapun akan mati
<04191>
dalam dosanya
<02403>
, dan segala kebajikan
<06666>
yang telah
<0834>
dibuatnya
<06213>
, itu tiada
<03808>
akan diingat
<02142>
lagi, tetapi darahnya
<01818>
akan Kutuntut
<01245>
juga dari pada tanganmu
<03027>
.
AYT ITL
“Ketika orang benar
<06662>
berbalik
<07725>
dari kebenarannya
<06664>
dan melakukan
<06213>
kejahatan
<05766>
, dan Aku menaruh
<05414>
batu sandungan
<04383>
di depannya
<06440>
, dia
<01931>
akan mati
<04191>
. Oleh karena
<03588>
kamu tidak
<03808>
memperingatkannya
<02094>
, dia akan mati
<04191>
karena dosanya
<02403>
, dan perbuatan-perbuatannya
<06666> <0>
yang
<0834>
benar
<0> <06666>
tidak
<03808>
akan diingat
<02142>
, tetapi darahnya
<01818>
akan Aku tuntut
<01245>
dari tanganmu
<03027>
.”

[<06213>]
HEBREW
sqba
<01245>
Kdym
<03027>
wmdw
<01818>
hve
<06213>
rsa
<0834>
*wtqdu
<06666>
Nrkzt
<02142>
alw
<03808>
twmy
<04191>
wtajxb
<02403>
wtrhzh
<02094>
al
<03808>
yk
<03588>
twmy
<04191>
awh
<01931>
wynpl
<06440>
lwskm
<04383>
yttnw
<05414>
lwe
<05766>
hvew
<06213>
wqdum
<06664>
qydu
<06662>
bwsbw (3:20)
<07725>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 3:20

Jikalau seorang yang benar berbalik r  dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan Aku meletakkan batu sandungan s  di hadapannya, ia akan mati 1 . Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya t  dari padamu.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 3:20

Jikalau seorang yang benar 1  berbalik dari kebenarannya 2  dan ia berbuat curang, dan Aku meletakkan 3  batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan 4  dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran 2  5  yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab 6  atas nyawanya dari padamu.

Catatan Full Life

Yeh 3:20 1

Nas : Yeh 3:20

Seorang benar yang berbalik meninggalkan Allah, mulai hidup secara fasik, dan menolak untuk bertobat akan mengalami hukuman Allah dan mati. Perhatikan perkataan rasul Paulus, "Jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati," yaitu kematian kekal (Rom 8:13).

[+] Bhs. InggrisTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA