Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 13:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 13:9

Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong; u  mereka tidak termasuk perkumpulan umat-Ku dan tidak akan tercatat dalam daftar v  kaum Israel, dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel; dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ALLAH. w 

AYT (2018)

“Tangan-Ku akan melawan nabi-nabi yang melihat penglihatan-penglihatan palsu dan yang memberikan ramalan-ramalan yang menipu. Mereka tidak akan ada dalam perkumpulan umat-Ku atau ditulis dalam daftar keturunan Israel, ataupun akan masuk ke negeri Israel, sehingga kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ALLAH.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 13:9

Dan tangan-Ku akan melawan segala nabi yang melihat khayal tipu dan yang bernubuat dusta; mereka itu tiada akan masuk bilangan umat-Ku yang pilihan, dan pada masa disuratkan nama-nama orang Israel, nama mereka itu tiada akan disuratkan, dan ke dalam negeri Israel tiada mereka itu akan masuk; demikianlah akan diketahui olehmu bahwa Aku ini Tuhan Hua!

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 13:9

Aku akan menghukum kamu, hai nabi-nabi yang mengucapkan ramalan dusta dan mengkhayalkan penglihatan-penglihatan! Kamu tak boleh lagi ikut memberi keputusan di dalam sidang-sidang umat-Ku. Nama-namamu akan dicoret dari daftar marga Israel, dan kamu tak akan pulang lagi ke tanah airmu. Maka tahulah kamu bahwa Akulah TUHAN Yang Mahatinggi.

MILT (2008)

"Dan tangan-Ku akan melawan nabi-nabi yang melihat kesia-siaan, dan yang meramalkan kebohongan! Dalam perhimpunan umat-Ku, mereka tidak akan berada dalam kumpulan umat-Ku, dan mereka tidak akan ditulis di dalam catatan keluarga Israel, dan mereka tidak akan masuk ke dalam tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Tuhan 0136 ALLAH YAHWEH 03068.

Shellabear 2011 (2011)

Tangan-Ku akan melawan nabi-nabi yang menyampaikan penglihatan tipuan serta tenungan dusta. Mereka tidak akan masuk kumpulan umat-Ku, tidak akan tercatat dalam daftar kaum keturunan Israil, dan tidak akan masuk ke Tanah Israil. Maka kamu akan tahu bahwa Akulah ALLAH Taala.

AVB (2015)

Tangan-Ku akan melawan nabi-nabi yang menyampaikan penglihatan tipuan dan tenungan dusta. Mereka tidak akan masuk kumpulan umat-Ku, tidak akan tercatat dalam daftar keturunan kaum Israel, dan tidak akan masuk ke Tanah Israel. Maka kamu akan tahu bahawa Akulah Tuhan ALLAH.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 13:9

Aku akan mengacungkan
<01961>
tangan-Ku
<03027>
melawan
<0413>
nabi-nabi
<05030>
yang melihat
<02374>
perkara-perkara yang menipu
<07723>
dan yang mengucapkan tenungan-tenungan
<07080>
bohong
<03577>
; mereka tidak
<03808>
termasuk
<01961>
perkumpulan
<05475>
umat-Ku
<05971>
dan tidak
<03808>
akan tercatat
<03789>
dalam
<0413>
daftar
<03791>
kaum
<01004>
Israel
<03478>
, dan tidak
<03808>
akan masuk
<0935>
lagi di tanah
<0127>
Israel
<03478>
; dan kamu akan mengetahui
<03045>
bahwa
<03588>
Akulah
<0589>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03068>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 13:9

Dan tangan-Ku
<03027>
akan melawan
<0413>
segala nabi
<05030>
yang melihat khayal
<02374>
tipu
<07723>
dan yang bernubuat
<07080>
dusta
<03577>
; mereka itu tiada
<03808>
akan masuk bilangan
<05475>
umat-Ku
<05971>
yang pilihan, dan pada masa disuratkan
<03791>
nama-nama orang
<01004>
Israel
<03478>
, nama mereka itu tiada
<03808>
akan disuratkan
<03789>
, dan ke
<0413>
dalam negeri
<0127>
Israel
<03478>
tiada
<03808>
mereka itu akan masuk
<0935>
; demikianlah akan diketahui
<03045>
olehmu bahwa
<03588>
Aku
<0589>
ini Tuhan
<0136>
Hua
<03068>
!
AYT ITL
“Tangan-Ku
<03027>
akan melawan
<0413>
nabi-nabi
<05030>
yang melihat
<02374>
penglihatan-penglihatan palsu
<07723>
dan yang memberikan ramalan-ramalan
<07080>
yang menipu
<03577>
. Mereka tidak
<03808>
akan ada
<01961>
dalam perkumpulan
<05475>
umat-Ku
<05971>
atau ditulis
<03789>
dalam daftar
<03791>
keturunan
<01004>
Israel
<03478>
, ataupun
<03808>
akan masuk
<0935>
ke
<0413>
negeri
<0127>
Israel
<03478>
, sehingga kamu akan mengetahui
<03045>
bahwa
<03588>
Akulah
<0589>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03068>
.”

[<01961> <03808>]
AVB ITL
Tangan-Ku
<03027>
akan melawan
<0413>
nabi-nabi
<05030>
yang menyampaikan penglihatan
<02374>
tipuan
<07723>
dan tenungan
<07080>
dusta
<03577>
. Mereka tidak
<03808>
akan
<01961>
masuk kumpulan
<05475>
umat-Ku
<05971>
, tidak
<03808>
akan tercatat
<03789>
dalam daftar
<03791>
keturunan kaum
<01004>
Israel
<03478>
, dan tidak
<03808>
akan masuk
<0935>
ke
<0413>
Tanah
<0127>
Israel
<03478>
. Maka kamu akan tahu
<03045>
bahawa
<03588>
Akulah
<0589>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03068>
.

[<01961>]
HEBREW
hwhy
<03068>
ynda
<0136>
yna
<0589>
yk
<03588>
Mtedyw
<03045>
waby
<0935>
al
<03808>
larvy
<03478>
tmda
<0127>
law
<0413>
wbtky
<03789>
al
<03808>
larvy
<03478>
tyb
<01004>
btkbw
<03791>
wyhy
<01961>
al
<03808>
yme
<05971>
dwob
<05475>
bzk
<03577>
Mymoqhw
<07080>
aws
<07723>
Myzxh
<02374>
Myaybnh
<05030>
la
<0413>
ydy
<03027>
htyhw (13:9)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 13:9

Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong; u  mereka tidak termasuk perkumpulan umat-Ku dan tidak akan tercatat dalam daftar v  kaum Israel, dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel; dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ALLAH. w 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 13:9

Aku akan mengacungkan tangan-Ku 1  melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong; mereka tidak termasuk perkumpulan 2  umat-Ku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel, dan tidak akan masuk 3  lagi di tanah Israel; dan kamu akan mengetahui 4  bahwa Akulah Tuhan ALLAH.

Catatan Full Life

Yeh 13:2-23 1

Nas : Yeh 13:2-23

Allah mengutuk para nabi palsu dari Israel karena mereka bernubuat bahwa tidak akan ada hukuman yang datang. Mereka bernubuat palsu dengan mengatakan bahwa bangsa itu aman sekalipun mereka hidup dalam dosa dan penyembahan berhala

(lihat cat. --> Yer 6:14;

lihat cat. --> Yer 23:17).

[atau ref. Yer 6:14; 23:17]

Allah melawan nabi-nabi semacam itu (ayat Yeh 13:8).

[+] Bhs. InggrisTIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA