Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 29:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 29:11

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan w  apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera x  dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan y  yang penuh harapan.

AYT (2018)

Sebab, Aku mengetahui rencana-rencana yang Aku miliki bagi kamu,’ firman TUHAN, ‘rencana-rencana untuk kesejahteraan dan bukan untuk kemalanganmu, untuk memberimu masa depan dan pengharapan.

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 29:11

Karena Aku ini amat mengetahui akan segala maksud yang Kutaruh akan kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu maksud akan hal selamat dan bukan akan barang sesuatu yang jahat, supaya pada akhirnya Aku mengaruniakan kepadamu barang yang kamu harap itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 29:11

Bukankah Aku sendiri tahu rencana-rencana-Ku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan.

MILT (2008)

Sebab Aku mengetahui rancangan-rancangan yang Aku rancangkan atas kamu," firman TUHAN YAHWEH 03068, "rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan.

Shellabear 2011 (2011)

karena Aku tahu rancangan-rancangan apa yang Kubuat mengenai kamu, demikianlah firman ALLAH, yaitu rancangan kesejahteraan, bukan malapetaka, untuk mengaruniakan kepadamu masa depan dan harapan.

AVB (2015)

Aku tahu rancangan-rancangan yang Kubuat bagi kamu,’ demikianlah firman TUHAN, ‘iaitu rancangan kesejahteraan, bukan malapetaka, untuk mengurniakan kepada kamu masa depan dan harapan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 29:11

Sebab
<03588>
Aku
<0595>
ini mengetahui
<03045>
rancangan-rancangan
<04284>
apa yang
<0834>
ada
<02803>
pada-Ku
<0595>
mengenai
<05921>
kamu, demikianlah firman
<05002>
TUHAN
<03068>
, yaitu rancangan
<04284>
damai sejahtera
<07965>
dan bukan
<03808>
rancangan kecelakaan
<07451>
, untuk memberikan
<05414>
kepadamu hari depan
<0319>
yang penuh harapan
<08615>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yer 29:11

Karena
<03588>
Aku
<0595>
ini amat mengetahui
<03045>
akan segala maksud
<04284>
yang
<0834>
Kutaruh
<02803> <0595>
akan
<05921>
kamu, demikianlah firman
<05002>
Tuhan
<03068>
, yaitu maksud
<04284>
akan hal selamat
<07965>
dan bukan
<03808>
akan barang sesuatu yang jahat
<07451>
, supaya pada akhirnya
<0319>
Aku mengaruniakan
<05414>
kepadamu barang yang kamu harap
<08615>
itu.
AYT ITL
Sebab
<03588>
, Aku
<0595>
mengetahui
<03045>
rencana-rencana
<04284>
yang
<0834>
Aku
<0595>
miliki
<02803>
bagi
<05921>
kamu,’ firman
<05002>
TUHAN
<03068>
, ‘rencana-rencana
<04284>
untuk kesejahteraan
<07965>
dan bukan
<03808>
untuk kemalanganmu
<07451>
, untuk memberimu
<05414>
masa depan
<0319>
dan pengharapan
<08615>
.

[<0853> <00>]
AVB ITL
Aku
<0595>
tahu
<03045>
rancangan-rancangan
<04284>
yang
<0834>
Kubuat
<02803>
bagi
<05921>
kamu,’ demikianlah firman
<05002>
TUHAN
<03068>
, ‘iaitu rancangan
<04284>
kesejahteraan
<07965>
, bukan
<03808>
malapetaka
<07451>
, untuk mengurniakan
<05414>
kepada kamu masa depan
<0319>
dan harapan
<08615>
.

[<0853> <0595> <00>]
HEBREW
hwqtw
<08615>
tyrxa
<0319>
Mkl
<0>
ttl
<05414>
herl
<07451>
alw
<03808>
Mwls
<07965>
twbsxm
<04284>
hwhy
<03068>
Man
<05002>
Mkyle
<05921>
bsx
<02803>
ykna
<0595>
rsa
<0834>
tbsxmh
<04284>
ta
<0853>
ytedy
<03045>
ykna
<0595>
yk (29:11)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 29:11

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan w  apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera x  dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan y  yang penuh harapan.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 29:11

Sebab Aku ini mengetahui 1  rancangan-rancangan 2  apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan 2  damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan 3  yang penuh harapan 3 .

Catatan Full Life

Yer 29:1-23 1

Nas : Yer 29:1-23

Surat Yeremia kepada para buangan Yahudi yang tertawan tahun 597 SM, mungkin ditulis setahun atau dua tahun setelah mereka tiba di Babel. Yeremia memberikan mereka pengarahan berikut:

  1. 1) Mereka harus hidup secara normal, membangun rumah, menikah, dan mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Allah menempatkan mereka, karena mereka tidak akan kembali ke tanah perjanjian hingga genap 70 tahun (ayat Yer 29:7,10).
  2. 2) Mereka tidak boleh mendengarkan para nabi palsu yang meramalkan bahwa masa pembuangan itu akan singkat (ayat Yer 29:8-9).
  3. 3) Mereka yang tertinggal di Yerusalem akan menderita dengan hebat karena tetap memberontak terhadap Allah (ayat Yer 29:15-19).
  4. 4) Dua nabi palsu akan dibunuh karena hidup dalam perzinaan dan memalsukan Firman Allah (ayat Yer 29:21-23).
  5. 5) Pada akhir 70 tahun penawanan, kaum sisa itu akan sungguh-sungguh mencari Allah untuk pemulihan; Ia akan menjawab doa syafaat mereka karena rencana-rencana-Nya bagi mereka (ayat Yer 29:10-14).

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA