Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 17:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 17:17

Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah; sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya TUHAN Allah.

AYT (2018)

Dan, seakan ini belum cukup di mata-Mu, ya Allah, Engkau juga berfirman mengenai keluarga hamba-Mu ini untuk masa yang masih jauh. Engkau melihatku sebagai orang terpandang, ya TUHAN, Allah.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 17:17

Maka perkara ini lagi kecil kepada pemandangan-Mu, ya Allah, sebab itu Engkau berfirman pula akan hal isi rumah hamba-Mu pada akhir zaman, dan makota yang termulia di antara segala manusia sudah Kautentukan bagiku, ya Tuhan Allah!

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 17:17

Engkau malah berbuat lebih dari itu; Engkau telah membuat janji mengenai keturunanku untuk masa yang akan datang. Engkau bahkan memperlakukan aku sebagai seorang pembesar.

MILT (2008)

Dan hal ini, suatu yang kecil di mata-Mu, ya Allah Elohim 0430. Namun Engkau telah berfirman mengenai keluarga hamba-Mu ini tentang hal besar yang akan datang, dan telah memperlihatkan kepadaku contoh manusia yang ada di tempat tinggi, ya TUHAN YAHWEH 03068, Allah Elohim 0430!

Shellabear 2011 (2011)

Bahkan hal ini pun masih kecil dalam pandangan-Mu, ya Allah, karena Engkau telah berfirman pula mengenai keluarga hamba-Mu ini untuk masa yang masih jauh di depan. Engkau memandang aku seperti orang yang berkedudukan tinggi, ya ALLAH, Al-Khalik.

AVB (2015)

Bahkan ternyata pula perkara ini perkara biasa di mata-Mu, ya Allah, kerana Engkau telah berfirman pula mengenai keluarga hamba-Mu ini untuk masa yang masih jauh di hadapan. Engkau memandang aku seperti orang yang berkedudukan tinggi, ya TUHAN Allah.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 17:17

Dan hal ini
<02063>
masih kurang
<06994>
di mata-Mu
<05869>
, ya Allah
<0430>
; sebab itu Engkau telah berfirman
<01696>
juga tentang
<05921>
keluarga
<01004>
hamba-Mu
<05650>
ini dalam masa yang masih jauh
<07350>
dan telah memperlihatkan
<07200>
kepadaku serentetan
<08448>
manusia
<0120>
yang akan datang, ya TUHAN
<03068>
Allah
<0430>
.

[<04609>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 17:17

Maka perkara
<06994>
ini
<02063>
lagi kecil kepada pemandangan-Mu
<05869>
, ya Allah
<0430>
, sebab itu Engkau berfirman
<01696>
pula akan hal isi rumah
<01004>
hamba-Mu
<05650>
pada akhir
<07350>
zaman, dan makota
<07200>
yang termulia
<08448>
di antara segala manusia
<0120>
sudah Kautentukan
<04609>
bagiku, ya Tuhan
<03068>
Allah
<0430>
!
AYT ITL
Dan, seakan ini
<02063>
belum cukup
<06994>
di mata-Mu
<05869>
, ya Allah
<0430>
, Engkau juga berfirman
<01696>
mengenai
<05921>
keluarga
<01004>
hamba-Mu
<05650>
ini untuk masa yang masih jauh
<07350>
. Engkau melihatku
<07200>
sebagai
<08448>
orang
<0120>
terpandang
<04609>
, ya TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
.
AVB ITL
Bahkan ternyata pula perkara ini
<02063>
perkara biasa
<06994>
di mata-Mu
<05869>
, ya Allah
<0430>
, kerana Engkau telah berfirman
<01696>
pula mengenai
<05921>
keluarga
<01004>
hamba-Mu
<05650>
ini untuk masa yang masih jauh
<07350>
di hadapan. Engkau memandang
<07200>
aku seperti orang
<0120>
yang berkedudukan tinggi
<04609>
, ya TUHAN
<03068>
Allah
<0430>
.

[<08448>]
HEBREW
Myhla
<0430>
hwhy
<03068>
hlemh
<04609>
Mdah
<0120>
rwtk
<08448>
yntyarw
<07200>
qwxrml
<07350>
Kdbe
<05650>
tyb
<01004>
le
<05921>
rbdtw
<01696>
Myhla
<0430>
Kynyeb
<05869>
taz
<02063>
Njqtw (17:17)
<06994>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 17:17

Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah; sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya TUHAN Allah.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 17:17

Dan hal ini masih kurang 1  di mata-Mu, ya Allah; sebab itu Engkau telah berfirman 2  juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan 3  kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya TUHAN Allah.

Catatan Full Life

1Taw 17:1-27 1

Nas : 1Taw 17:1-27

Pasal 1Taw 17:1-27 hampir sama dengan 2Sam 7:1-29;

lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN DAUD,

mengenai berbagai aspek perjanjian ini.

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA