Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 22:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 22:15

Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak! Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar."

AYT (2018)

Baru hari inikah aku mulai menanyakan Allah baginya? Sekali-kali tidak! Janganlah raja menuduhkan sesuatu kepada hambamu ini atau kepada seluruh kaum keluargaku. Sebab, hambamu ini tidak mengetahui tentang semuanya itu, baik hal kecil maupun besar.”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 22:15

Baharulah sekali ini jua patik bertanyakan Allah akan halnya? Dijauhkan Allah kiranya! Jangan apalah tuanku menanggungkan sesuatu itu kepada patik tuanku atau kepada orang isi rumah bapa patik, karena sedikit jua tiada patik ketahui akan perkara itu, baik besar baik kecil.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 22:15

Memang, hamba telah meminta petunjuk dari Allah untuk dia, tetapi bukan untuk pertama kalinya hamba melakukan itu. Mengenai persepakatan melawan Baginda, janganlah Baginda menuduh hamba atau seorang pun dalam keluarga hamba. Hamba tidak tahu apa-apa tentang perkara itu!"

MILT (2008)

"Haruskah hari ini aku mulai menanyakan Allah Elohim 0430 baginya? Dijauhkanlah hal itu dariku! Janganlah kiranya raja menaruh apa pun melawan hambanya, melawan siapa pun di dalam keluargaku, karena hambamu tidak mengetahui hal itu sama sekali."

Shellabear 2011 (2011)

Baru hari inikah hamba menanyakan petunjuk Allah baginya? Sama sekali tidak! Janganlah Raja menanggungkan sesuatu pun atas hambamu ini atau atas seluruh kaum keluarga hamba, karena sedikit pun hamba tidak tahu-menahu tentang semua ini."

AVB (2015)

Adakah baru hari ini sahaja hamba menanyakan petunjuk Allah baginya? Sama sekali tidak! Janganlah Raja menanggungkan sesuatu pun atas hambamu ini atau atas semua keluarga hamba, kerana sedikit pun hamba tidak tahu-menahu tentang semua ini.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 22:15

Bukan ini pertama kali
<02490>
aku menanyakan
<07592>
Allah
<0430>
bagi dia. Sekali-kali tidak
<02486>
! Janganlah
<0408>
kiranya raja
<04428>
melontarkan
<07760>
tuduhan
<01697>
kepada hambamu
<05650>
ini, bahkan kepada seluruh
<03605>
keluargaku
<01> <01004>
, sebab
<03588>
hambamu
<05650>
ini tidak
<03808>
tahu
<03045>
apa-apa tentang semuanya
<03605>
itu
<02063>
, baik tentang perkara
<01697>
kecil
<06996>
maupun
<0176>
perkara besar
<01419>
."

[<03117> <07592>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 22:15

Baharulah sekali
<02490>
ini jua patik bertanyakan
<07592> <07592>
Allah
<0430>
akan halnya? Dijauhkan
<02486>
Allah kiranya! Jangan
<0408>
apalah tuanku
<04428>
menanggungkan
<07760>
sesuatu
<01697>
itu kepada patik tuanku
<05650>
atau kepada orang
<03605>
isi rumah
<01004>
bapa
<01>
patik, karena
<03588>
sedikit jua tiada
<03808>
patik
<05650>
ketahui
<03045>
akan perkara
<01697>
itu
<02063>
, baik
<0176>
besar
<01419>
baik
<0176>
kecil
<06996>
.
AYT ITL
Baru hari
<03117>
inikah aku mulai
<02490>
menanyakan
<07592> <07592>
Allah
<0430>
baginya? Sekali-kali tidak
<02486>
! Janganlah
<0408>
raja
<04428>
menuduhkan
<07760> <01697>
sesuatu kepada hambamu
<05650>
ini atau kepada seluruh
<03605>
kaum
<01004>
keluargaku
<01>
. Sebab
<03588>
, hambamu
<05650>
ini tidak
<03808>
mengetahui
<03045>
tentang semuanya
<03605>
itu
<02063>
, baik hal
<01697>
kecil
<06996>
maupun
<0176>
besar
<01419>
.”

[<00>]
HEBREW
lwdg
<01419>
wa
<0176>
Njq
<06996>
rbd
<01697>
taz
<02063>
lkb
<03605>
Kdbe
<05650>
edy
<03045>
al
<03808>
yk
<03588>
yba
<01>
tyb
<01004>
lkb
<03605>
rbd
<01697>
wdbeb
<05650>
Klmh
<04428>
Mvy
<07760>
la
<0408>
yl
<0>
hlylx
<02486>
Myhlab
<0430>
wl
<07592>
*lasl {lwasl}
<07592>
ytlxh
<02490>
Mwyh (22:15)
<03117>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 22:15

2 Bukan 1  ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak! Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil 3  maupun perkara besar 3 ."

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.09 detik
dipersembahkan oleh YLSA