Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 27:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 27:5

Berkatalah Daud kepada Akhis: "Jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?"

AYT (2018)

Daud berkata kepada Akhis, “Jika sekarang aku mendapat belas kasihan dalam pandanganmu, berikanlah tempat kepadaku di salah satu kota di daerahmu supaya aku dapat tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal di kota kerajaan ini bersamamu?”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 27:5

Maka sembah Daud kepada Akhis: Jikalau kiranya patik sudah beroleh kasihan pada pemandangan tuanku, hendaklah diberikan tempat akan patik dalam salah sebuah negeri tanah ini, supaya patik boleh duduk dalamnya, karena mengapa patik akan duduk dengan tuanku dalam negeri kerajaan ini?

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 27:5

Lalu Daud mengusulkan kepada Akhis, "Jika Baginda merasa senang dengan hamba, berikanlah kepada hamba sebuah kota kecil di pedalaman untuk tempat tinggal, sehingga hamba Baginda ini tidak menumpang pada Baginda di ibukota ini."

TSI (2014)

Berkatalah Daud kepada Akis, “Jika sekiranya Tuanku Raja berkenan, berikanlah sebidang tanah kepada hambamu ini di salah satu kota kecil, supaya hamba bisa pindah dan tinggal di sana. Kami akan merepotkan Tuanku Raja kalau kami tetap menumpang di kota kerajaan ini.”

MILT (2008)

Dan Daud berkata kepada Akhis, "Aku mohon, jika aku telah mendapatkan kemurahan di matamu, hendaklah mereka memberikan kepadaku tempat di salah satu dari kota-kota di padang itu, dan aku akan hidup di sana. Ya, mengapakah hambamu ini harus tinggal di kota kerajaan bersamamu?"

Shellabear 2011 (2011)

Daud berkata kepada Akhis, "Jikalau sekiranya Tuanku berkenan pada hamba, berilah hamba tempat di salah satu kota di padang supaya hamba dapat tinggal di sana. Mengapa hambamu ini harus tinggal bersama Tuanku di kota kerajaan?"

AVB (2015)

Daud berkata kepada Akhis, “Jika tuanku berkenan pada hamba, berilah hamba tempat di salah sebuah kota di padang supaya hamba dapat tinggal di sana. Mengapakah hambamu ini harus tinggal bersama-sama tuanku di kota kerajaan?”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 27:5

Berkatalah
<0559>
Daud
<01732>
kepada
<0413>
Akhis
<0397>
: "Jika
<0518>
kiranya
<04994>
aku mendapat
<04672>
belas kasihanmu
<05869> <02580>
, biarlah diberikan
<05414>
kepadaku tempat
<04725>
di salah satu
<0259>
kota
<05892>
di tanah datar
<07704>
, supaya aku tinggal
<03427>
di sana
<08033>
. Mengapa
<04100>
hambamu
<05650>
ini tinggal
<03427>
padamu
<05973>
di kota
<05892>
kerajaan
<04467>
ini?"
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 27:5

Maka sembah
<0559>
Daud
<01732>
kepada
<0413>
Akhis
<0397>
: Jikalau
<0518>
kiranya
<04994>
patik sudah beroleh
<04672>
kasihan
<02580>
pada pemandangan
<05869>
tuanku, hendaklah diberikan
<05414>
tempat
<04725>
akan patik dalam salah sebuah
<0259>
negeri
<05892>
tanah
<07704>
ini, supaya patik boleh duduk
<03427>
dalamnya
<08033>
, karena mengapa
<04100>
patik akan duduk
<03427>
dengan
<05973>
tuanku
<05650>
dalam negeri
<05892>
kerajaan
<04467>
ini?
AYT ITL
Daud
<01732>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
Akhis
<0397>
, “Jika
<0518>
sekarang
<04994>
aku mendapat
<04672>
belas kasihan
<02580>
dalam pandanganmu
<05869>
, berikanlah
<05414>
tempat
<04725>
kepadaku di salah satu
<0259>
kota
<05892>
di daerahmu
<07704>
supaya aku dapat tinggal
<03427>
di sana
<08033>
. Mengapa
<04100>
hambamu
<05650>
ini tinggal
<03427>
di kota
<05892>
kerajaan
<04467>
ini bersamamu
<05973>
?”

[<00>]
AVB ITL
Daud
<01732>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
Akhis
<0397>
, “Jika
<0518>
tuanku berkenan
<04672> <02580> <05869>
pada hamba, berilah
<05414>
hamba tempat
<04725>
di salah sebuah
<0259>
kota
<05892>
di padang
<07704>
supaya hamba dapat tinggal
<03427>
di sana
<08033>
. Mengapakah
<04100>
hambamu
<05650>
ini harus tinggal
<03427>
bersama-sama
<05973>
tuanku di kota
<05892>
kerajaan
<04467>
?”

[<04994> <00>]
HEBREW
Kme
<05973>
hklmmh
<04467>
ryeb
<05892>
Kdbe
<05650>
bsy
<03427>
hmlw
<04100>
Ms
<08033>
hbsaw
<03427>
hdvh
<07704>
yre
<05892>
txab
<0259>
Mwqm
<04725>
yl
<0>
wnty
<05414>
Kynyeb
<05869>
Nx
<02580>
ytaum
<04672>
an
<04994>
Ma
<0518>
syka
<0397>
la
<0413>
dwd
<01732>
rmayw (27:5)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 27:5

Berkatalah Daud kepada Akhis: "Jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota 1  di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota 1  kerajaan ini?"

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA