Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 8:59

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 8:59

Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan TUHAN, dekat pada TUHAN, Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hamba-Nya dan kepada umat-Nya Israel menurut yang perlu pada setiap hari,

AYT (2018)

Biarlah perkataan-perkataanku yang aku sampaikan di hadapan TUHAN sampai pada TUHAN Allah, baik siang maupun malam. Dia melakukan keadilan kepada hamba-Nya dan keadilan kepada umat-Nya Israel, yaitu perkara setiap hari.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 8:59

Dan biarlah segala perkataanku ini, yang sudah kupersembahkan dalam doaku kepada Tuhan itu, selalu di hadapan Tuhan, Allah kita, pada siang dan malam, supaya dipeliharakan-Nya hak hamba-Nya, dan hak orang Israel, umat-Nya, seperti patut pada sebilang hari.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 8:59

Semoga TUHAN, Allah kita, selalu ingat akan doa dan permohonan yang telah kusampaikan ini kepada-Nya. Semoga Ia selalu menunjukkan kemurahan-Nya kepada umat Israel dan rajanya dengan memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan setiap hari.

MILT (2008)

dan inilah perkataan-perkataanku yang telah aku mohonkan di hadapan TUHAN YAHWEH 03068, dekat pada TUHAN YAHWEH 03068, Allah Elohim 0430 kita, siang dan malam, supaya Dia memberikan keadilan terhadap hamba-Nya dan kepada umat-Nya, Israel, yaitu perkara-perkara setiap hari;

Shellabear 2011 (2011)

Biarlah perkataanku ini, yang telah kumohonkan di hadirat ALLAH, tetap dekat pada ALLAH, Tuhan kita, siang dan malam, supaya Ia membela perkara hamba-Nya dan perkara umat-Nya Israil, sebagaimana diperlukan hari demi hari.

AVB (2015)

Biarlah kata-kataku ini, yang telah kumohon di hadapan TUHAN, tetap dekat kepada TUHAN, Allah kita, siang dan malam, supaya Dia membela perkara hamba-Nya serta perkara umat-Nya Israel, sebagaimana diperlukan hari demi hari.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 8:59

Hendaklah perkataan
<01697>
yang
<0834>
telah kupohonkan
<02603>
tadi
<0428>
di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
, dekat
<07126>
pada
<0413>
TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
kita, siang
<03119>
dan malam
<03915>
, supaya Ia memberikan
<06213>
keadilan
<04941>
kepada hamba-Nya
<05650>
dan kepada umat-Nya
<05971>
Israel
<03478>
menurut yang perlu
<01697>
pada setiap hari
<03117> <03117>
,

[<01961> <04941>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 8:59

Dan biarlah
<01961>
segala perkataanku
<01697>
ini
<0428>
, yang
<0834>
sudah kupersembahkan
<02603>
dalam doaku kepada
<0413>
Tuhan
<03068>
itu, selalu di hadapan
<06440>
Tuhan
<03068>
, Allah
<0430>
kita, pada siang
<03119>
dan malam
<03915>
, supaya dipeliharakan-Nya
<06213>
hak
<04941>
hamba-Nya
<05650>
, dan hak
<04941>
orang Israel
<03478>
, umat-Nya
<05971>
, seperti patut
<01697>
pada sebilang
<03117>
hari
<03117>
.
AYT ITL
Biarlah perkataan-perkataanku
<01697>
yang
<0834>
aku sampaikan
<02603>
di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
sampai
<07126>
pada
<0413>
TUHAN
<03068>
Allah
<0430>
, baik siang
<03119>
maupun malam
<03915>
. Dia melakukan
<06213>
keadilan
<04941>
kepada hamba-Nya
<05650>
dan keadilan
<04941>
kepada umat-Nya
<05971>
Israel
<03478>
, yaitu perkara
<01697>
setiap hari
<03117> <03117>
.

[<01961> <0428>]
HEBREW
wmwyb
<03117>
Mwy
<03117>
rbd
<01697>
larvy
<03478>
wme
<05971>
jpsmw
<04941>
wdbe
<05650>
jpsm
<04941>
twvel
<06213>
hlylw
<03915>
Mmwy
<03119>
wnyhla
<0430>
hwhy
<03068>
la
<0413>
Mybrq
<07126>
hwhy
<03068>
ynpl
<06440>
ytnnxth
<02603>
rsa
<0834>
hla
<0428>
yrbd
<01697>
wyhyw (8:59)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 8:59

2 Hendaklah perkataan 1  4  yang telah kupohonkan tadi di hadapan TUHAN, dekat pada TUHAN, Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hamba-Nya dan kepada umat-Nya Israel menurut yang perlu 1  4  pada setiap hari 3 ,

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA