Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 8:25

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 8:25

Maka sekarang, ya TUHAN, Allah Israel, peliharalah apa yang Kaujanjikan x  kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata: Keturunanmu takkan terputus di hadapan-Ku dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapan-Ku sama seperti engkau hidup di hadapan-Ku.

AYT (2018)

Sekarang, ya TUHAN, Allah Israel, peganglah apa yang telah Kaufirmankan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berfirman, ‘Keturunanmu yang akan duduk di atas takhta Israel tidak akan terputus di hadapan-Ku, asalkan keturunanmu tetap memelihara jalannya dan hidup di hadapan-Ku sama seperti kamu hidup di hadapan-Ku.’

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 8:25

Maka sekarangpun, ya Tuhan, Allah orang Israel! sampaikanlah juga barang yang telah Kaujanji kepada hamba-Mu Daud, ayahku, firman-Mu: Seorang juapun tiada akan terputuskan bagimu di hadapan hadirat-Ku dari pada duduk di atas takhta kerajaan Israel, sahaja jikalau anak-anakmu memeliharakan jalannya akan berjalan di hadapan hadirat-Ku, seperti engkaupun sudah berjalan di hadapan hadirat-Ku.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 8:25

Engkau juga telah berjanji kepada ayahku bahwa kalau keturunannya sungguh-sungguh taat kepada-Mu seperti dia, maka selalu akan ada seorang dari keturunannya yang menjadi raja atas Israel. Sekarang, ya TUHAN Allah Israel, tepatilah juga semua yang telah Kaujanjikan kepada ayahku Daud, hamba-Mu itu.

MILT (2008)

Dan sekarang TUHAN YAHWEH 03069, Allah Elohim 0430 Israel, peliharalah bagi hamba-Mu Daud, ayahku, apa yang telah Engkau katakan kepadanya, dengan berkata: Keturunanmu takkan terputus di hadapan-Ku, tetap duduk di atas takhta Israel; hanya jika anak-anakmu memerhatikan jalannya, dengan berjalan di hadapan-Ku sebagaimana engkau telah berjalan di hadapan-Ku.

Shellabear 2011 (2011)

Sekarang, ya ALLAH, ya Tuhan yang disembah bani Israil, peganglah apa yang telah Kaujanjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berfirman, Di hadapan-Ku, tidak akan terputus keturunanmu yang akan duduk di atas takhta kerajaan Israil, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapan-Ku sebagaimana engkau telah hidup di hadapan-Ku.

AVB (2015)

Sekarang, ya TUHAN, Allah Israel, peganglah apa yang telah Kaujanjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berfirman, ‘Di hadapan-Ku, tidak akan terputus keturunanmu yang akan duduk di atas takhta kerajaan Israel, asalkan anak-anakmu tetap hidup di hadapan-Ku sebagaimana engkau telah hidup di hadapan-Ku.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 8:25

Maka sekarang
<06258>
, ya TUHAN
<03069>
, Allah
<0430>
Israel
<03478>
, peliharalah
<08104>
apa yang
<0834>
Kaujanjikan
<01696>
kepada hamba-Mu
<05650>
Daud
<01732>
, ayahku
<01>
, dengan berkata
<0559>
: Keturunanmu
<0376>
takkan
<03808>
terputus
<03772>
di hadapan-Ku
<06440>
dan tetap akan duduk
<03427>
di atas
<05921>
takhta
<03678>
kerajaan Israel
<03478>
, asal
<0518> <07535>
anak-anakmu
<01121>
tetap
<08104>
hidup
<01980>
di hadapan-Ku
<06440>
sama seperti
<0834>
engkau hidup
<01980>
di hadapan-Ku
<06440>
.

[<01870>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 8:25

Maka sekarangpun
<06258>
, ya Tuhan
<03069>
, Allah
<0430>
orang Israel
<03478>
! sampaikanlah juga barang
<0834>
yang telah Kaujanji
<08104>
kepada hamba-Mu
<05650>
Daud
<01732>
, ayahku
<01>
, firman-Mu
<01696>
: Seorang
<0376>
juapun
<0559>
tiada
<03808>
akan terputuskan
<03772>
bagimu
<00>
di hadapan hadirat-Ku
<06440>
dari pada duduk
<03427>
di atas
<05921>
takhta
<03678>
kerajaan Israel
<03478>
, sahaja
<07535>
jikalau
<0518>
anak-anakmu
<01121>
memeliharakan
<08104>
jalannya
<01870>
akan berjalan
<01980>
di hadapan hadirat-Ku
<06440>
, seperti
<0834>
engkaupun sudah berjalan
<01980>
di hadapan hadirat-Ku
<06440>
.
AYT ITL
Sekarang
<06258>
, ya TUHAN
<03069>
, Allah
<0430>
Israel
<03478>
, peganglah
<08104>
apa yang telah Kaufirmankan
<01696>
kepada hamba-Mu
<05650>
Daud
<01732>
, ayahku
<01>
, dengan berfirman
<0559>
, ‘Keturunanmu
<0376>
yang akan duduk
<03427>
di atas
<05921>
takhta
<03678>
Israel
<03478>
tidak
<03808>
akan terputus
<03772>
di hadapan-Ku
<06440>
, asalkan
<07535> <0518>
keturunanmu
<01121>
tetap memelihara
<08104>
jalannya
<01870>
dan hidup
<01980>
di hadapan-Ku
<06440>
sama seperti
<0834>
kamu hidup
<01980>
di hadapan-Ku
<06440>
.’

[<0853> <0834> <00> <00> <0853>]
AVB ITL
Sekarang
<06258>
, ya TUHAN
<03069>
, Allah
<0430>
Israel
<03478>
, peganglah
<08104>
apa yang
<0834>
telah Kaujanjikan
<01696>
kepada hamba-Mu
<05650>
Daud
<01732>
, ayahku
<01>
, dengan berfirman
<0559>
, ‘Di hadapan-Ku
<06440>
, tidak
<03808>
akan terputus
<03772>
keturunanmu yang akan duduk
<03427>
di atas
<05921>
takhta kerajaan
<03678>
Israel
<03478>
, asalkan
<07535>
anak-anakmu
<01121>
tetap
<08104>
hidup
<01870> <01980>
di hadapan-Ku
<06440>
sebagaimana
<0834>
engkau telah hidup
<01980>
di hadapan-Ku
<06440>
.’

[<0853> <00> <00> <0376> <0518> <0853>]
HEBREW
ynpl
<06440>
tklh
<01980>
rsak
<0834>
ynpl
<06440>
tkll
<01980>
Mkrd
<01870>
ta
<0853>
Kynb
<01121>
wrmsy
<08104>
Ma
<0518>
qr
<07535>
larvy
<03478>
aok
<03678>
le
<05921>
bsy
<03427>
ynplm
<06440>
sya
<0376>
Kl
<0>
trky
<03772>
al
<03808>
rmal
<0559>
wl
<0>
trbd
<01696>
rsa
<0834>
ta
<0853>
yba
<01>
dwd
<01732>
Kdbel
<05650>
rms
<08104>
larvy
<03478>
yhla
<0430>
hwhy
<03069>
htew (8:25)
<06258>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 8:25

3 Maka sekarang, ya TUHAN, Allah Israel, peliharalah 1  apa yang Kaujanjikan kepada hamba-Mu 1  Daud, ayahku, dengan berkata: Keturunanmu takkan terputus 2  di hadapan-Ku dan tetap 1  akan duduk di atas takhta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapan-Ku sama seperti engkau hidup di hadapan-Ku.

[+] Bhs. InggrisTIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA