Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 2:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 2:5

Dan lagi engkaupun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, g  anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel 1 , yakni Abner h  bin Ner dan Amasa i  bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah.

AYT (2018)

Lagi pula, kamu mengetahui yang telah dilakukan oleh Yoab, anak Zeruya, kepadaku, dan yang telah dia lakukan kepada dua panglima Israel, yaitu Abner, anak Ner dan Amasa, anak Yeter. Dia membunuh mereka dan menumpahkan darah pada masa damai seperti dalam peperangan. Dia berlumuran darah perang pada ikat pinggangnya dan sandal kakinya.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 2:5

Dan lagi ketahuilah olehmu akan barang yang telah diperbuat Yoab bin Zeruja akan daku, dan barang yang telah diperbuatnya akan kedua panglima perang Israel, yaitu akan Abner bin Ner dan akan Amasa bin Yeter, yang telah dibunuhnya dengan menumpahkan darah orang perang pada masa orang berdamai, dikenakannya darah perang kepada ikat pinggangnya dan kepada kasut yang pada kakinya.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 2:5

Ada lagi satu hal! Kau pasti ingat apa yang telah dilakukan Yoab kepadaku dengan membunuh kedua perwira Israel, yaitu Abner anak Ner dan Amasa anak Yeter. Ia membunuh mereka pada masa damai untuk membalas pembunuhan yang mereka lakukan pada masa perang. Ia membunuh orang yang tidak bersalah tapi sekarang akulah yang harus menanggung perbuatannya dan akulah yang menderita.

MILT (2008)

Dan juga, engkau mengetahui apa yang Yoab anak Zeruya perbuat terhadapku, dan apa yang ia perbuat kepada kedua panglima Israel, yakni Abner anak Ner dan Amasa anak Yeter, bahwa dia membunuh mereka dan menumpahkan darah perang pada saat damai dan melumuri ikat pinggangnya serta kasut kakinya dengan darah perang.

Shellabear 2011 (2011)

Engkau tahu apa yang dilakukan Yoab, anak Zeruya, terhadapku, yaitu apa yang dilakukannya terhadap Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter, kedua panglima tentara Israil. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah peperangan di masa damai, sehingga darah peperangan melumuri ikat pinggang serta kasut kakinya.

AVB (2015)

Apatah lagi, engkau juga tahu apa yang dilakukan Yoab, anak Zeruya, terhadapku, iaitu apa yang dilakukannya terhadap Abner anak Ner dan Amasa anak Yeter, kedua-duanya panglima tentera Israel. Dia membunuh mereka dan menumpahkan darah peperangan pada masa damai, sehingga darah peperangan melumuri ikat pinggang serta kasut kakinya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 2:5

Dan lagi
<01571>
engkaupun
<0859>
mengetahui
<03045>
apa
<0834>
yang dilakukan
<06213>
kepadaku oleh Yoab
<03097>
, anak
<01121>
Zeruya
<06870>
, apa yang
<0834>
dilakukannya
<06213>
kepada kedua
<08147>
panglima
<08269>
Israel
<03478>
, yakni Abner
<074>
bin
<01121>
Ner
<05369>
dan Amasa
<06021>
bin
<01121>
Yeter
<03500>
. Ia membunuh
<02026>
mereka dan menumpahkan
<07760>
darah
<01818>
dalam zaman damai
<07965>
seakan-akan ada perang
<04421>
, sehingga sabuk
<02290>
pinggangnya
<04975>
dan kasut
<05275>
kakinya
<07272>
berlumuran
<05414>
darah
<01818>
.

[<06635> <04421> <0834> <0834>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 2:5

Dan lagi
<01571>
ketahuilah
<03045>
olehmu akan
<0853>
barang yang telah
<0834>
diperbuat
<06213>
Yoab
<03097>
bin
<01121>
Zeruja
<06870>
akan daku, dan barang yang telah
<0834>
diperbuatnya
<06213>
akan kedua
<08147>
panglima
<08269>
perang
<06635>
Israel
<03478>
, yaitu akan Abner
<074>
bin
<01121>
Ner
<05369>
dan akan Amasa
<06021>
bin
<01121>
Yeter
<03500>
, yang telah dibunuhnya
<02026>
dengan menumpahkan
<07760>
darah
<01818>
orang perang
<04421>
pada masa orang berdamai
<07965>
, dikenakannya
<05414>
darah
<01818>
perang
<04421>
kepada ikat
<02290>
pinggangnya
<04975>
dan kepada kasut
<05275>
yang
<0834>
pada kakinya
<07272>
.
AYT ITL
Lagi pula
<01571>
, kamu
<0859>
mengetahui
<03045>
yang
<0834>
telah dilakukan
<06213>
oleh Yoab
<03097>
, anak
<01121>
Zeruya
<06870>
, kepadaku, dan yang
<0834>
telah dia lakukan
<06213>
kepada dua
<08147>
panglima
<08269> <06635>
Israel
<03478>
, yaitu Abner
<074>
, anak
<01121>
Ner
<05369>
dan Amasa
<06021>
, anak
<01121>
Yeter
<03500>
. Dia membunuh
<02026>
mereka dan menumpahkan
<07760>
darah
<01818>
pada masa damai seperti
<07965>
dalam peperangan
<04421>
. Dia berlumuran
<05414>
darah
<01818>
perang
<04421>
pada ikat
<02290>
pinggangnya
<04975>
dan sandal
<05275>
kakinya
<07272>
.

[<0853> <00> <0834> <0834>]
AVB ITL
Apatah lagi
<01571> <0>
, engkau
<0859>
juga
<0> <01571>
tahu
<03045>
apa yang
<0834>
dilakukan
<06213>
Yoab
<03097>
, anak
<01121>
Zeruya
<06870>
, terhadapku, iaitu apa yang
<0834>
dilakukannya
<06213>
terhadap Abner
<074>
anak
<01121>
Ner
<05369>
dan Amasa
<06021>
anak
<01121>
Yeter
<03500>
, kedua-duanya
<08147>
panglima
<08269>
tentera
<06635>
Israel
<03478>
. Dia membunuh
<02026>
mereka dan menumpahkan
<07760>
darah
<01818>
peperangan
<04421>
pada masa damai
<07965>
, sehingga darah
<01818>
peperangan
<04421>
melumuri
<05414>
ikat
<02290>
pinggang
<04975>
serta kasut
<05275>
kakinya
<07272>
.

[<0853> <00> <0834> <0834>]
HEBREW
wylgrb
<07272>
rsa
<0834>
wlenbw
<05275>
wyntmb
<04975>
rsa
<0834>
wtrgxb
<02290>
hmxlm
<04421>
ymd
<01818>
Ntyw
<05414>
Mlsb
<07965>
hmxlm
<04421>
ymd
<01818>
Mvyw
<07760>
Mgrhyw
<02026>
rty
<03500>
Nb
<01121>
avmelw
<06021>
rn
<05369>
Nb
<01121>
rnbal
<074>
larvy
<03478>
twabu
<06635>
yrv
<08269>
ynsl
<08147>
hve
<06213>
rsa
<0834>
hywru
<06870>
Nb
<01121>
bawy
<03097>
yl
<0>
hve
<06213>
rsa
<0834>
ta
<0853>
tedy
<03045>
hta
<0859>
Mgw (2:5)
<01571>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 2:5

Dan lagi engkaupun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, g  anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel 1 , yakni Abner h  bin Ner dan Amasa i  bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 2:5

Dan lagi engkaupun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab 1 , anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner 2  bin Ner dan Amasa 3  bin Yeter 4 . Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya 5  berlumuran darah.

Catatan Full Life

1Raj 2:5 1

Nas : 1Raj 2:5

Daud memerintahkan Salomo untuk memulai masa pemerintahannya dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada Yoab yang layak menerima hukuman mati karena membunuh Abner dan Amasa (2Sam 3:27; 20:9-10; bd. Mat 26:52).

[+] Bhs. InggrisTIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA