Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 2:31

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 2:31

Kata raja kepadanya: "Perbuatlah seperti yang dikatakannya; pancunglah dia dan kuburkanlah dia; dengan demikian engkau menjauhkan dari padaku dan dari pada kaumku noda darah t  yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan.

AYT (2018)

Raja menjawab kepadanya, “Lakukanlah seperti yang dia bicarakan. Seranglah dia dan kuburkan dia, supaya kamu dapat menyingkirkan dariku dan dari kaum keluargaku utang darah yang telah Yoab tumpahkan.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 2:31

Maka titah baginda kepadanya: Perbuatlah olehmu seperti katanya, terpalah akan dia dan kuburkanlah dia, supaya engkau lalukan dari padaku dan dari pada isi istana ayahku segala darah yang sudah ditumpahkan oleh Yoab dengan tiada semena-mena.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 2:31

Mendengar itu raja berkata, "Pergilah dan laksanakanlah apa yang dikatakannya itu. Bunuh dia dan kuburkan dia, supaya aku dan seluruh keturunan ayahku tidak bertanggung jawab lagi atas pembunuhan yang dilakukan Yoab terhadap orang yang tidak bersalah.

MILT (2008)

Berkatalah raja kepadanya, "Perbuatlah seperti yang dia katakan, seranglah dia, lalu kamu harus menguburnya, supaya kamu dapat menyingkirkan dari padaku dan dari isi rumah ayahku utang darah yang telah Yoab tumpahkan.

Shellabear 2011 (2011)

Kata raja kepadanya, "Lakukanlah seperti yang dikatakannya. Seranglah dia lalu makamkanlah dia, supaya darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak semena-mena itu dijauhkan dariku dan dari kaum keluargaku.

AVB (2015)

Kata raja kepadanya, “Lakukanlah seperti yang dikatakannya. Seranglah dia lalu kebumikanlah dia, supaya darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak semena-mena itu dijauhkan daripadaku dan daripada kaum keluargaku.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 2:31

Kata
<0559>
raja
<04428>
kepadanya: "Perbuatlah
<06213>
seperti yang
<0834>
dikatakannya
<01696>
; pancunglah
<06293>
dia dan kuburkanlah
<06912>
dia; dengan demikian engkau menjauhkan
<05493>
dari padaku
<05921>
dan dari pada
<05921>
kaumku
<01> <01004>
noda darah
<01818>
yang
<0834>
ditumpahkan
<08210>
Yoab
<03097>
dengan tidak beralasan
<02600>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 2:31

Maka titah
<0559>
baginda
<04428>
kepadanya
<00>
: Perbuatlah
<06213>
olehmu seperti
<0834>
katanya
<01696>
, terpalah
<06293>
akan dia
<00>
dan kuburkanlah
<06912>
dia, supaya engkau lalukan
<05493>
dari padaku dan dari pada isi istana
<01004>
ayahku
<01>
segala darah
<01818>
yang
<0834>
sudah ditumpahkan
<08210>
oleh Yoab
<03097>
dengan tiada semena-mena
<02600>
.
AYT ITL
Raja
<04428>
menjawab
<0559>
kepadanya, “Lakukanlah
<06213>
seperti yang
<0834>
dia bicarakan
<01696>
. Seranglah
<06293>
dia dan kuburkan
<06912>
dia, supaya kamu dapat menyingkirkan
<05493>
dariku
<05921>
dan dari
<05921>
kaum
<01004>
keluargaku
<01>
utang darah
<01818>
yang
<0834>
telah Yoab
<03097>
tumpahkan
<08210>
.

[<00> <00> <02600>]
AVB ITL
Kata
<0559>
raja
<04428>
kepadanya, “Lakukanlah
<06213>
seperti
<0834>
yang dikatakannya
<01696>
. Seranglah
<06293>
dia lalu kebumikanlah
<06912>
dia, supaya darah
<01818>
yang
<0834>
ditumpahkan
<08210>
Yoab
<03097>
dengan tidak semena-mena
<02600>
itu dijauhkan
<05493>
daripadaku
<05921>
dan daripada
<05921>
kaum
<01004>
keluargaku
<01>
.

[<00> <00>]
HEBREW
yba
<01>
tyb
<01004>
lemw
<05921>
ylem
<05921>
bawy
<03097>
Kps
<08210>
rsa
<0834>
Mnx
<02600>
ymd
<01818>
tryohw
<05493>
wtrbqw
<06912>
wb
<0>
egpw
<06293>
rbd
<01696>
rsak
<0834>
hve
<06213>
Klmh
<04428>
wl
<0>
rmayw (2:31)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 2:31

Kata raja kepadanya: "Perbuatlah 1  seperti yang dikatakannya; pancunglah dia dan kuburkanlah dia; dengan demikian engkau menjauhkan 2  dari padaku dan dari pada kaumku 4  noda darah yang ditumpahkan Yoab 3  dengan tidak beralasan.

[+] Bhs. InggrisTIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA