Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 17:27

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 17:27

Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu u  untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya TUHAN, diberkati untuk selama-lamanya."

AYT (2018)

Sekarang, kiranya Engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, sebab apa yang Kauberkati, ya TUHAN, akan tetap diberkati untuk selama-lamanya.”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 17:27

Maka sebab itu hendaklah Engkau mengekalkan kasih-Mu dan mengaruniakan berkat kepada isi rumah hamba-Mu ini, supaya ia itu di hadapan hadirat-Mu sampai selama-lamanya; karena tegal Engkau, ya Tuhan! sudah memberkati dia, maka akan keberkatan juga ia sampai selama-lamanya!

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 17:27

Karena itu, aku mohon, sudilah memberkati keturunanku supaya selama-lamanya mereka tetap merasakan kasih-Mu. Sebab, Engkau telah memberkati umat-Mu, ya TUHAN, maka mereka akan tetap diberkati untuk selama-lamanya."

MILT (2008)

dan sekarang, Engkau telah berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu selama-lamanya, karena Engkau, ya TUHAN YAHWEH 03068 telah memberkati, ya terpujilah selama-lamanya!

Shellabear 2011 (2011)

Sekarang, kiranya Engkau berkenan memberkahi keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, sebab apa yang Kauberkahi, ya ALLAH, diberkahi untuk selama-lamanya."

AVB (2015)

Sekarang, semoga Engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, kerana apa yang Kauberkati, ya TUHAN, diberkati untuk selama-lamanya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 17:27

Kiranya Engkau sekarang
<06258>
berkenan
<02974>
memberkati
<01288>
keluarga
<01004>
hamba-Mu
<05650>
ini, supaya tetap ada
<01961>
di hadapan-Mu
<06440>
untuk selama-lamanya
<05769>
. Sebab
<03588>
apa yang Engkau
<0859>
berkati
<01288>
, ya TUHAN
<03068>
, diberkati
<01288>
untuk selama-lamanya
<05769>
."
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 17:27

Maka sebab itu
<06258>
hendaklah Engkau mengekalkan kasih-Mu
<02974>
dan mengaruniakan berkat
<01288>
kepada isi rumah
<01004>
hamba-Mu
<05650>
ini, supaya ia itu di hadapan
<01961>
hadirat-Mu
<06440>
sampai selama-lamanya
<05769>
; karena
<03588>
tegal Engkau
<0859>
, ya Tuhan
<03068>
! sudah memberkati
<01288>
dia, maka akan keberkatan
<01288>
juga ia sampai selama-lamanya
<05769>
!
AYT ITL
Sekarang
<06258>
, kiranya Engkau berkenan
<02974>
memberkati
<01288>
keluarga
<01004>
hamba-Mu
<05650>
ini supaya tetap ada
<01961>
di hadapan-Mu
<06440>
untuk selama-lamanya
<05769>
, sebab
<03588>
apa yang Kauberkati
<01288>
, ya TUHAN
<03068>
, akan tetap diberkati
<01288>
untuk selama-lamanya
<05769>
.”

[<0853> <0859> <00>]
AVB ITL
Sekarang
<06258>
, semoga Engkau berkenan
<02974>
memberkati
<01288>
keluarga
<01004>
hamba-Mu
<05650>
ini supaya tetap ada
<01961>
di hadapan-Mu
<06440>
untuk selama-lamanya
<05769>
, kerana
<03588>
apa yang Kauberkati
<01288>
, ya TUHAN
<03068>
, diberkati
<01288>
untuk selama-lamanya
<05769>
.”

[<0853> <0859> <00>]
HEBREW
P
Mlwel
<05769>
Krbmw
<01288>
tkrb
<01288>
hwhy
<03068>
hta
<0859>
yk
<03588>
Kynpl
<06440>
Mlwel
<05769>
twyhl
<01961>
Kdbe
<05650>
tyb
<01004>
ta
<0853>
Krbl
<01288>
tlawh
<02974>
htew (17:27)
<06258>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 17:27

Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu u  untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya TUHAN, diberkati untuk selama-lamanya."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 17:27

Kiranya Engkau sekarang berkenan 1  memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya TUHAN, diberkati untuk selama-lamanya."

Catatan Full Life

1Taw 17:1-27 1

Nas : 1Taw 17:1-27

Pasal 1Taw 17:1-27 hampir sama dengan 2Sam 7:1-29;

lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN DAUD,

mengenai berbagai aspek perjanjian ini.

[+] Bhs. InggrisTIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA