Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ester 5:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Est 5:12

Lagi kata Haman: "Tambahan pula tiada seorangpun diminta oleh Ester, sang ratu, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku; x  dan untuk besokpun aku diundangnya bersama-sama dengan raja.

AYT (2018)

Haman berkata, “Bahkan, Ratu Ester tidak membiarkan seorang pun, kecuali aku, untuk datang bersama raja ke perjamuan makan yang disiapkannya. Besok, aku pun diundang olehnya bersama dengan raja.

TL (1954) ©

SABDAweb Est 5:12

Dan lagi kata Haman: Seorangpun tiada dijemput oleh permaisuri Ester akan datang serta baginda kepada perjamuan yang telah diperbuatnya melainkan aku seorang jua, dan pada esok haripun aku dijemput olehnya serta dengan baginda.

BIS (1985) ©

SABDAweb Est 5:12

Katanya pula, "Bahkan Ratu Ester pun hanya mengundang aku dan raja ke perjamuan yang diadakannya bagi kami, dan besok malam kami diundangnya lagi.

MILT (2008)

Dan Haman berkata, "Juga, Ratu Ester tidak memperkenankan seorang pun masuk bersama dengan raja kecuali aku, untuk datang bersamasama dengan raja ke pesta yang ia persiapkan. Dan besok pun aku diundang ke pesta bersama dengan raja.

Shellabear 2011 (2011)

Kata Haman pula, "Bahkan Ratu Ester tidak mengizinkan seorang pun datang bersama raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Besok pun aku diundangnya bersama raja.

AVB (2015)

Haman menambah, “Bukan itu sahaja, Ratu Ester hanya mengundang aku seorang untuk datang bersama-sama raja ke jamuan yang diadakannya. Esok juga aku diundangnya bersama-sama raja.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Est 5:12

Lagi kata
<0559>
Haman
<02001>
: "Tambahan pula
<0637>
tiada
<03808>
seorangpun diminta oleh Ester
<0635>
, sang ratu
<04436>
, untuk datang
<0935>
bersama-sama dengan
<05973>
raja
<04428>
ke
<0413>
perjamuan
<04960>
yang
<0834>
diadakannya
<06213>
, kecuali
<0518> <03588>
aku; dan
<01571>
untuk besokpun
<04279>
aku
<0589>
diundangnya
<07121>
bersama-sama dengan
<05973>
raja
<04428>
.
TL ITL ©

SABDAweb Est 5:12

Dan lagi kata
<0559>
Haman
<02001>
: Seorangpun tiada
<03808>
dijemput oleh permaisuri
<04436>
Ester
<0635>
akan datang
<0935>
serta
<05973>
baginda
<04428>
kepada
<0413>
perjamuan
<04960>
yang telah
<0834>
diperbuatnya
<06213>
melainkan
<03588>
aku seorang jua, dan
<01571>
pada esok haripun
<04279>
aku
<0589>
dijemput
<07121>
olehnya serta
<05973>
dengan baginda
<04428>
.
AYT ITL
Haman
<02001>
berkata
<0559>
, “Bahkan
<0637>
, Ratu
<04436>
Ester
<0635>
tidak
<03808>
membiarkan seorang pun, kecuali aku, untuk datang bersama
<05973>
raja
<04428>
ke
<0413>
perjamuan makan
<04960>
yang
<0834>
disiapkannya. Besok
<04279>
, aku
<0589>
pun diundang
<07121>
olehnya bersama
<05973>
dengan raja
<04428>
.

[<0935> <06213> <0518> <0853> <01571> <00>]
HEBREW
Klmh
<04428>
Me
<05973>
hl
<0>
awrq
<07121>
yna
<0589>
rxml
<04279>
Mgw
<01571>
ytwa
<0853>
Ma
<0518>
yk
<03588>
htve
<06213>
rsa
<0834>
htsmh
<04960>
la
<0413>
Klmh
<04428>
Me
<05973>
hklmh
<04436>
rtoa
<0635>
haybh
<0935>
al
<03808>
Pa
<0637>
Nmh
<02001>
rmayw (5:12)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Est 5:12

Lagi kata Haman: "Tambahan pula tiada seorangpun diminta oleh Ester 1 , sang ratu, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku; dan untuk besokpun 2  aku diundangnya bersama-sama dengan raja.

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA