TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Roma 2:7

Konteks
2:7 yaitu hidup kekal v  kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan w  dan ketidakbinasaan 1 , x 

Roma 5:21

Konteks
5:21 supaya, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, v  demikian kasih karunia 2  w  akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, x  oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.

Roma 6:22-23

Konteks
6:22 Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa l  dan setelah kamu menjadi hamba Allah, m  kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. n  6:23 Sebab upah dosa ialah maut; o  tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal p  dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

Roma 16:25-26

Konteks
Segala kemuliaan bagi Allah
16:25 Bagi Dia, yang berkuasa q  menguatkan kamu, --menurut Injil r  yang kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia, s  yang didiamkan berabad-abad lamanya, 16:26 tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi t  kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan u  iman--
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:7]  1 Full Life : KEMULIAAN, KEHORMATAN, DAN KETIDAKBINASAAN.

Nas : Rom 2:7

Pada awal uraiannya tentang keselamatan, Paulus menjelaskan suatu kebenaran mendasar mengenai urusan Allah dengan seluruh umat manusia: Allah menghukum pelaku kejahatan dan memberikan pahala kepada orang benar (Gal 6:7-8;

lihat cat. --> Yoh 5:29).

[atau ref. Yoh 5:29]

 1. 1) Orang benar adalah mereka yang sudah dibenarkan oleh iman (Rom 1:16-17; 3:24) dan bertekun dalam melakukan yang benar menurut standar Allah (ayat Rom 2:7,10; bd. Mat 24:13; Kol 1:23; Ibr 3:14; Wahy 2:10). Mereka sangat menghargai kemuliaan dari Allah (Rom 1:23; 2:7; 5:2; 8:18) dan mencari hidup kekal (Rom 8:23; 1Kor 15:51-57; 1Pet 1:4; Wahy 21:1-22:5).
 2. 2) Mereka yang mencari ketidakbinasaan melakukannya berdasarkan kasih karunia melalui iman (Rom 3:24-25; Ef 1:4-7; 2:8-10; 2Tim 2:1;

  lihat cat. --> Fili 2:12;

  lihat cat. --> Fili 2:13).

  [atau ref. Fili 2:12-13]

  Orang yang setia memasuki "kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan" dengan "tekun berbuat baik" (bd. Mat 24:12-13) melalui kasih karunia Kristus yang memberi kekuatan

  (lihat cat. --> Mat 7:21;

  [atau ref. Mat 7:21]

  lihat art. IMAN DAN KASIH KARUNIA).

 3. 3) Mereka yang melakukan kejahatan itu mementingkan diri sendiri, tidak menaati kebenaran dan senang melakukan yang tidak benar. Mereka akan menerima kemarahan dan kesusahan (Rom 1:28-32; 2:8-9).

[5:21]  2 Full Life : KASIH KARUNIA.

Nas : Rom 5:21

Untuk pembahasan mengenai arti kata "kasih karunia" dalam Alkitab,

lihat art. IMAN DAN KASIH KARUNIA.TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA