TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Roma 1:16-17

Konteks
Injil itu kekuatan Allah
1:16 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, g  karena Injil adalah kekuatan Allah h  yang menyelamatkan 1  setiap orang yang percaya, i  pertama-tama orang Yahudi, j  tetapi juga orang Yunani. k  1:17 Sebab di dalamnya nyata l  kebenaran Allah, yang bertolak dari iman m  dan memimpin kepada iman 2 , seperti ada tertulis: "Orang benar akan hidup oleh iman. n "

Roma 3:24

Konteks
3:24 dan oleh kasih karunia j  telah dibenarkan k  dengan cuma-cuma karena penebusan 3  l  dalam Kristus Yesus.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:16]  1 Full Life : MENYELAMATKAN.

Nas : Rom 1:16

Untuk pembahasan mengenai arti kata "keselamatan", bersama dua kata lain yang dipakai Alkitab untuk keselamatan,

lihat art. KATA-KATA ALKITABIAH UNTUK KESELAMATAN.

[1:17]  2 Full Life : BERTOLAK DARI IMAN DAN MEMIMPIN KEPADA IMAN.

Nas : Rom 1:17

Orang yang benar tetap hidup dalam iman dan dengan demikian ia terus-menerus hidup dalam kekayaan rohani (lih. Rom 8:12-13; 14:13-23;

lihat cat. --> Ibr 10:38;

[atau ref. Ibr 10:38]

lihat art. IMAN DAN KASIH KARUNIA).

[3:24]  3 Full Life : OLEH KASIH KARUNIA TELAH DIBENARKAN DENGAN CUMA-CUMA KARENA PENEBUSAN.

Nas : Rom 3:24

Ayat ini mengandung dua kata yang sering dipakai Paulus untuk menyatakan keselamatan, "dibenarkan" dan "penebusan". Untuk pembahasan mengenai kedua konsep ini,

lihat art. KATA-KATA ALKITABIAH UNTUK KESELAMATAN.TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA