TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yohanes 14:27-28

Konteks
14:27 Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, n  dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah o  dan gentar hatimu. 14:28 Kamu telah mendengar, bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. p  Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, q  sebab Bapa lebih besar dari pada Aku. r 

Yohanes 11:33

Konteks
11:33 Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masygullah c  hati-Nya 1 . Ia sangat terharu d  dan berkata:

Yohanes 12:27

Konteks
12:27 Sekarang jiwa-Ku terharu n  dan apakah yang akan Kukatakan? Bapa, o  selamatkanlah Aku dari saat ini? p  Tidak, sebab untuk itulah Aku datang ke dalam saat ini.

Yohanes 16:3

Konteks
16:3 Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. q 

Yohanes 16:6

Konteks
16:6 Tetapi karena Aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berdukacita. v 

Yohanes 16:22-23

Konteks
16:22 Demikian juga kamu sekarang diliputi dukacita, n  tetapi Aku akan melihat kamu lagi o  dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorangpun yang dapat merampas kegembiraanmu p  itu dari padamu. 16:23 Dan pada hari itu q  kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepada-Ku. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku. r 

Ayub 21:4-6

Konteks
21:4 Kepada manusiakah keluhanku b  tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? c  21:5 Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang, dan menutup mulutmu d  dengan tangan! 21:6 Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut, e  dan gemetarlah tubuhku. f 

Ayub 23:15-16

Konteks
23:15 Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi Dia, v  kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap Dia. w  23:16 Allah telah membuat aku putus asa, x  Yang Mahakuasa y  telah membuat hatiku gemetar; z 

Mazmur 42:5-6

Konteks
42:5 (42-6) Mengapa engkau tertekan, v  hai jiwaku, dan gelisah w  di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah! x  Sebab aku akan bersyukur y  lagi kepada-Nya, penolongku z  dan Allahku! a  42:6 (42-7) Jiwaku tertekan 2  dalam diriku, sebab itu aku teringat b  kepada-Mu dari tanah sungai Yordan c  dan pegunungan Hermon, d  dari gunung Mizar.

Mazmur 42:8-11

Konteks
42:8 (42-9) TUHAN memerintahkan kasih setia-Nya g  pada siang hari, dan pada malam h  hari aku menyanyikan nyanyian, i  suatu doa kepada Allah kehidupanku. j  42:9 (42-10) Aku berkata kepada Allah, gunung batuku: k  "Mengapa Engkau melupakan l  aku? Mengapa aku harus hidup berkabung m  di bawah impitan n  musuh? o " 42:10 (42-11) Seperti tikaman maut p  ke dalam tulangku lawanku mencela q  aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari: "Di mana Allahmu? r " 42:11 (42-12) Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah! Sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku! s 

Mazmur 43:5

Konteks
43:5 Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah! Sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku! j 

Mazmur 77:2-3

Konteks
77:2 (77-3) Pada hari kesusahanku e  aku mencari Tuhan; malam-malam f  tanganku terulur g  dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. h  77:3 (77-4) Apabila aku mengingat i  Allah, maka aku mengerang j , apabila aku merenung, makin lemah lesulah k  semangatku. Sela

Mazmur 77:10

Konteks
77:10 (77-11) Maka kataku: "Inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan t  Yang Mahatinggi berubah."

Yesaya 43:1-2

Konteks
Allah adalah satu-satunya penebus
43:1 Tetapi sekarang 3 , beginilah firman TUHAN 4  yang menciptakan y  engkau, hai Yakub, yang membentuk z  engkau, hai Israel: a  "Janganlah takut, sebab Aku telah menebus b  engkau, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, c  engkau ini kepunyaan-Ku. d  43:2 Apabila engkau menyeberang melalui air, e  Aku akan menyertai engkau, f  atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui api, g  engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar h  engkau.

Yeremia 8:18

Konteks
Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem
8:18 Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih 5 . y 

Ratapan 3:17-23

Konteks
3:17 Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. 3:18 Sangkaku: hilang lenyaplah kemasyhuranku dan harapanku kepada TUHAN. m  3:19 "Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh n  dan racun o  itu." 3:20 Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan p  dalam diriku. q  3:21 Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap 6 : 3:22 Tak berkesudahan kasih setia r  TUHAN, s  tak habis-habisnya t  rahmat-Nya, 3:23 selalu baru tiap pagi; besar kesetiaan-Mu! u 

Ratapan 3:2

Konteks
3:2 Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan l  yang tidak ada terangnya.

Kolose 2:7

Konteks
2:7 Hendaklah kamu berakar k  di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan l  kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

Kolose 4:8-10

Konteks
4:8 Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. b  4:9 Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, c  saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. d  Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. 4:10 Salam kepada kamu dari Aristarkhus, e  temanku sepenjara dan dari Markus, f  kemenakan Barnabas g --tentang dia kamu telah menerima pesan; terimalah dia, apabila dia datang kepadamu--

Kolose 4:2

Konteks
4:2 Bertekunlah dalam doa p  dan dalam pada itu berjaga-jagalah 7  sambil mengucap syukur.

Kolose 1:9-10

Konteks
1:9 8 Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, q  kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu 9 . r  Kami meminta, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian s  yang benar, untuk mengetahui kehendak t  Tuhan dengan sempurna, 1:10 sehingga hidupmu layak u  di hadapan-Nya serta berkenan kepada-Nya v  dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan w  yang benar tentang Allah,

Kolose 1:1

Konteks
Salam
1:1 Dari Paulus, rasul a  Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, b  dan Timotius c  saudara kita,

Kolose 3:3-4

Konteks
3:3 Sebab kamu telah mati x  dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 3:4 Apabila Kristus, yang adalah hidup y  kita 10 , menyatakan diri z  kelak, kamupun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. a 

Kolose 3:2

Konteks
3:2 Pikirkanlah perkara yang di atas 11 , bukan yang di bumi. w 

Kolose 2:2

Konteks
2:2 supaya hati b  mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia c  Allah, yaitu Kristus,

Ibrani 12:12-13

Konteks
12:12 Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut y  yang goyah; 12:13 dan luruskanlah jalan bagi kakimu, z  sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. a 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[11:33]  1 Full Life : MASYGULLAH HATI-NYA.

Nas : Yoh 11:33

Ayat ini menunjukkan hati dan perasaan Yesus ketika menyaksikan dukacita dan penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan di dunia ini.

 1. 1) Kata-kata ini (Yun. _embrimaomai_) menggambarkan emosi yang sangat dalam dan meliputi kemarahan. Yesus menjadi sedih dan geram melihat semua penderitaan karena dosa, Iblis dan kematian. Jiwa-Nya bukan dipenuhi ketidakpedulian tetapi penuh kemarahan terhadap kejahatan, sementara Dia berjuang untuk keselamatan umat manusia

  (lihat cat. --> Yoh 11:35;

  lihat cat. --> Mat 23:13;

  [atau ref. Yoh 11:35; Mat 23:13]

  juga lih. Mat 21:12-13; Mr 11:15,17; Luk 19:45-46; Yoh 2:14-16).
 2. 2) Salah satu tanda tertentu bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita ialah bahwa kita mulai menyadari berapa banyak kesengsaraan, kesedihan, dan penderitaan disebabkan oleh dosa dalam dunia ini (bd. Kej 3:16-19; Rom 5:12). Belas kasihan untuk yang menderita dan kebencian terhadap dosa akan tumbuh dalam hati kita bila kita memperhatikannya. Tidak mungkin kita merasa senang dengan dosa

  (lihat cat. --> Rom 1:32;

  lihat cat. --> 2Tes 2:12;

  lihat cat. --> Ibr 1:9).

  [atau ref. Rom 1:32; 2Tes 2:12; Ibr 1:9]

[42:6]  2 Full Life : JIWAKU TERTEKAN.

Nas : Mazm 42:7

Orang yang haus akan Allah dan mendambakan manifestasi yang lebih besar dari kehadiran-Nya mungkin mengalami penundaan. Namun orang percaya yang setia akan terus merasa dahaga dan mencari Allah. Tuhan berjanji untuk memberkati mereka yang dahaga dan lapar akan kebenaran daripada puas dengan sesuatu yang bukan berkat Allah yang penuh (Mat 5:6). Di tengah-tengah diamnya Allah, kita harus terus maju untuk mengenal Allah dan mengalami ukuran Roh Kudus secara lebih besar (bd. Hos 6:1-3; Kis 2:38-39; Ef 4:11-13). Kita tidak boleh putus asa, tetapi berharap kepada Allah dan mengandalkan kasih-Nya yang tidak pernah gagal (ayat Mazm 42:9-12).

[43:1]  3 Full Life : TETAPI SEKARANG.

Nas : Yes 43:1-28

Pasal ini membahas kelepasan Israel dari pembuangan di Babel karena kasih Allah akan umat-Nya.

[43:1]  4 Full Life : BEGINILAH FIRMAN TUHAN.

Nas : Yes 43:1-7

Di bagian ini, Allah mengungkapkan kasih-Nya untuk Israel dan keuntungan-keuntungannya. Semua berkat yang terdaftar di sini lebih banyak berhubungan dengan orang yang menjadi anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Allah telah menciptakan dan menebus kita; kita adalah milik-Nya, dan Ia mengenal nama masing-masing kita (ayat Yes 43:1). Apabila kita mengalami kesulitan dan kesengsaraan, kita tidak akan hancur karena Dia ada bersama dengan kita (ayat Yes 43:2,5). Kita ini berharga dan mulia di pandangan-Nya, sasaran kasih-Nya yang besar (ayat Yes 43:4).

[8:18]  5 Full Life : HATIKU SAKIT PEDIH.

Nas : Yer 8:18-23

Kata-kata ini mengungkapkan kesedihan mendalam nabi atas dosa dan kebinasaan umat Allah. Dia terkoyak oleh kesetiaan kepada Allah dan ikatan mendalam dengan umat itu; dia demikian sedih sehingga ingin meninggalkan mereka untuk selamanya (Yer 9:2). Orang percaya mengalami kesedihan yang sama ketika menyaksikan anggota keluarga mereka hidup dalam pemberontakan terhadap Allah dan jalan-jalan-Nya yang benar. Mereka seolah-olah mengalami sendiri penderitaan Allah ketika menantikan malapetaka yang akan menimpa orang yang tidak mau bertobat.

[3:21]  6 Full Life : OLEH SEBAB ITU AKU BERHARAP.

Nas : Rat 3:21-33

Yeremia ingin agar bangsa itu tahu bahwa masih ada harapan. Mereka masih dapat berharap karena alasan-alasan berikut:

 1. 1) Murka Tuhan hanya berlangsung untuk sesaat, tetapi kasih-Nya yang besar tidak pernah berakhir (ayat Rat 3:22). Allah tidak menolak Yehuda selaku umat perjanjian-Nya dan Dia masih mempunyai rencana bagi mereka.
 2. 2) Tuhan itu baik dan pemurah kepada mereka yang menantikan Dia dalam kerendahan hati dan penyesalan (ayat Rat 3:24-27).
 3. 3) Tuhan ingin menunjukkan belas kasihan-Nya kepada para penderita apabila maksud-Nya dalam menghukum mereka telah tercapai (ayat Rat 3:28-33;

  lihat cat. --> Rat 3:27 berikut).

  [atau ref. Rat 3:27]

[4:2]  7 Full Life : BERTEKUNLAH DALAM DOA DAN ... BERJAGA-JAGALAH.

Nas : Kol 4:2

"Bertekunlah" (Yun. _proskartereo_) berarti "meneruskan dengan tabah", tersirat ketekunan dan semangat yang kuat, tetap berpaut pada doa. "Berjaga-jagalah" (Yun. _gregoreo_) berarti "tersadar atau waspada secara rohani."

 1. 1) Agar dapat sangat bertekun dalam doa, kita harus waspada terhadap banyak hal yang hendak membuat kita menyimpang dari maksud ini. Iblis dan kelemahan sifat manusiawi kita akan mencoba menyebabkan kita mengabaikan doa itu sendiri atau mengalihkan perhatian kita sementara berdoa. Kita harus mendisiplin diri kita untuk mencapai doa yang dibutuhkan untuk memperoleh kemenangan kristiani.
 2. 2) Ini merupakan kebiasaan yang penting sekali bagi orang-orang di gereja PB yang telah dibaptis dalam Roh. "Mereka bertekun ... berdoa" (Kis 2:42). Ketekunan dalam doa harus diperkuat oleh ucapan syukur kepada Kristus atas apa yang telah dilakukan-Nya bagi kita.

[1:9]  8 Full Life : MENGETAHUI KEHENDAK TUHAN.

Nas : Kol 1:9

Pengetahuan akan kehendak Allah adalah akibat dari berdoa dan tetap tinggal dalam Firman-Nya dan dalam persekutuan dengan Dia. Hanya pengetahuan seperti ini yang menghasilkan hikmat dan pengertian rohani serta mengubah hati dan kehidupan kita (ayat Kol 1:9-11;

lihat cat. --> Fili 1:9).

[atau ref. Fili 1:9]

[1:9]  9 Full Life : KAMI TIADA BERHENTI-HENTI BERDOA UNTUK KAMU.

Nas : Kol 1:9-12

Inilah salah satu dari keempat doa terkenal rasul Paulus di PB, yang diucapkan dengan ilham Roh (tiga yang lain adalah Ef 1:16-19; 3:14-19; Fili 1:9-11). Dari doa-doa ini kita belajar bagaimana mendoakan orang lain, seperti anak-anak kita, sahabat, saudara seiman, utusan gerejawi, gembala sidang, dll. Kita harus berdoa agar mereka dapat

 1. (1) mengerti kehendak Allah,
 2. (2) memperoleh hikmat rohani,
 3. (3) hidup suci serta berkenan kepada Tuhan,
 4. (4) berbuah bagi Kristus,
 5. (5) dikuatkan secara rohani oleh Roh Kudus,
 6. (6) bertekun dalam iman dan kebenaran,
 7. (7) mengucap syukur kepada Bapa,
 8. (8) hidup terus dalam pengharapan akan sorga,
 9. (9) mengalami keakraban Kristus,
 10. (10) mengenali kasih Kristus,
 11. (11) dipenuhi kepenuhan Allah,
 12. (12) menunjukkan kasih dan kebaikan hati kepada orang lain,
 13. (13) membedakan yang jahat,
 14. (14) bersungguh-sungguh dan hidup tak bercela, dan
 15. (15) dengan keinginan yang amat besar menantikan kedatangan Tuhan kembali.

[3:4]  10 Full Life : KRISTUS, YANG ADALAH HIDUP KITA.

Nas : Kol 3:4

Walaupun ajaran benar (2Tim 1:13-14) dan hidup suci (Kol 3:5-17; Yoh 14:15,21) adalah bagian penting dari penebusan dalam Kristus, persekutuan dengan dan kasih akan Kristus sebagai Oknum yang harus selalu menjadi yang utama dalam kehidupan kita (bd. Rom 3:22). Perhatikan tekanan pada hubungan pribadi orang percaya dengan Kristus dalam surat ini (Kol 1:27; 2:6-7,10,20; 3:1,3-4).

[3:2]  11 Full Life : PIKIRKANLAH PERKARA YANG DI ATAS.

Nas : Kol 3:2

Karena hidup kita ada bersama Kristus di sorga (ayat Kol 3:3), kita harus memikirkan perkara yang di atas dan membiarkan sikap kita ditentukan olehnya. Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangan kekekalan dan sorga. Tujuan dan sasaran kita hendaknya mencari hal-hal rohani (ayat Kol 3:1-4), melawan dosa (ayat Kol 3:5-11), dan mengenakan watak Kristus (ayat Kol 3:12-17). Semua sifat baik, kuasa, pengalaman, dan berkat rohani ada bersama Kristus di sorga. Ia memberikan hal-hal itu kepada sekalian orang yang dengan sungguh-sungguh meminta, dengan tekun mencari dan terus-menerus mengetok (Luk 11:1-13; 1Kor 12:11; Ef 1:3; 4:7-8).TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA