TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 9:7-10

TSK Full Life Study Bible

9:7

orang ..... orang(TB)/bani .... bani(TL) <01121> [ye not.]

keluar(TB/TL) <05927> [Have not.]

orang Filistin(TB)/Filistin(TL) <06430> [the Philistines.]

orang Aram(TB)/Aram(TL) <0758> [the Syrians.]

9:7

orang Etiopia

2Taw 12:3; [Lihat FULL. 2Taw 12:3]; Yes 20:4; 43:3 [Semua]

orang Filistin

Kej 10:14; [Lihat FULL. Kej 10:14]

dari Kaftor,

Ul 2:23; [Lihat FULL. Ul 2:23]

dari Kir?

2Raj 16:9; [Lihat FULL. 2Raj 16:9]; Yes 22:6; [Lihat FULL. Yes 22:6]; Am 2:10; [Lihat FULL. Am 2:10] [Semua]9:8

mengamat-amati(TB)/mata(TL) <05869> [the eyes.]

memunahkannya ........ akan memunahkan(TB)/Kutumpas .......... Kutumpas .... sama sekali(TL) <08045> [and I.]

[savings.]

9:8

akan memunahkannya

Yer 4:27; [Lihat FULL. Yer 4:27]

firman Tuhan.

Yer 44:27; [Lihat FULL. Yer 44:27]9:9

mengiraikan .......... mengiraikan(TB)/dikiraikan ....... dikiraikan(TL) <05128> [and I.]

mengiraikan .......... mengiraikan(TB)/dikiraikan ....... dikiraikan(TL) <05128> [sift. Heb. cause to move. grain. Heb. stone.]

9:9

mengiraikan ayak,

Yes 30:28

ke tanah.

Yer 31:36; [Lihat FULL. Yer 31:36]; Dan 9:7; [Lihat FULL. Dan 9:7] [Semua]9:10

berdosa(TB/TL) <02400> [the sinners.]

Malapetaka(TB)/jahat(TL) <07451> [The evil.]

9:10

Oleh pedang

Yer 49:37

mencapai kami.

Yer 5:12; Yer 23:17; [Lihat FULL. Yer 23:17]; Yeh 20:38; [Lihat FULL. Yeh 20:38]; Am 6:3; [Lihat FULL. Am 6:3] [Semua]
TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA