TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Tawarikh 15:16-22

TSK Full Life Study Bible

15:16

Daud(TB/TL) <01732> [And David.]

kepala(TB)/penghulu(TL) <08269> [chief.]

penyanyi(TB)/biduan(TL) <07891> [the singers.]

memperdengarkan(TB)/menyaringkan(TL) <07311> [lifting up.]

15:16

Daud

1Taw 6:31

orang Lewi

2Taw 7:6

para penyanyi,

Ezr 2:41; Neh 11:23; Mazm 68:26 [Semua]

dan ceracap,

1Taw 13:8; [Lihat FULL. 1Taw 13:8]; 1Taw 23:5; 2Taw 29:26; Neh 12:27,36; Ayub 21:12; Mazm 150:5; Am 6:5 [Semua]15:17

Heman(TB/TL) <01968> [Heman.]

Asaf(TB/TL) <0623> [Asaph.]

Etan(TB/TL) <0387> [Ethan.]

bin ........ bin .... bani ....... bin(TB)/bin .......... bin ...... bani ......... bin(TL) <01121> [son of Kishi.]

15:17

berdiri Heman

1Taw 6:33; [Lihat FULL. 1Taw 6:33]

sepuaknya: Asaf

1Taw 6:39

bani Merari,

1Taw 6:4415:18

tingkat kedua(TB)/kedua(TL) <04932> [the second.]

Zakharia(TB)/Zekharya(TL) <02148> [Zechariah.]

Yaaziel(TB/TL) <03268> [Jaaziel.]

[Aziel. Obed-edom.]

15:18

dan Obed-Edom

2Sam 6:10; [Lihat FULL. 2Sam 6:10]; 1Taw 26:4-5 [Semua]15:19

15:19

yakni Heman,

1Taw 16:41; 25:6 [Semua]15:20

Aziel(TB/TL) <05815> [Aziel.]

[Jaaziel. Alamoth.]

Ps 46:1 *title


15:21

Matica(TB/TL) <04993> [Mattithiah.]

kecapi(TB/TL) <03658> [harps.]

memainkan .... delapan nada lebih rendah(TB)/Syeminit(TL) <05329 08067> [Sheminith to excel. or, eighth to oversee.]

Ps 6:1 12:1 *titles [Semua]


15:22

pengangkutan .... pengangkutan(TB) <04853> [for, etc. or, for the carriage: he instructed about the carriage. song. Heb. lifting up.]

pengangkutan(TB)/mengajar(TL) <03256> [he instructed.]TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA