TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 15:27--16:9

15:27 <08141> hns <06242> Myrve <08111> Nwrmsb <03478> larvy <05921> le <07425> whylmr <01121> Nb <06492> xqp <04427> Klm <03063> hdwhy <04428> Klm <05838> hyrzel <08141> hns <08147> Mytsw <02572> Mysmx <08141> tnsb(15:27)

15:27 en <1722> etei <2094> penthkostw kai <2532> deuterw <1208> tou <3588> azariou basilewv <935> iouda <2448> ebasileusen <936> fakee uiov <5207> romeliou epi <1909> israhl <2474> en <1722> samareia <4540> eikosi <1501> eth <2094>

15:28 <03478> larvy <0853> ta <02398> ayjxh <0834> rsa <05028> jbn <01121> Nb <03379> Mebry <02403> twajx <04480> Nm <05493> ro <03808> al <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw(15:28)

15:28 kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> ponhron <4190> en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> ouk <3364> apesth apo <575> paswn <3956> amartiwn <266> ieroboam uiou <5207> nabat ov <3739> exhmarten ton <3588> israhl <2474>

15:29 <0804> hrwsa <01540> Mlgyw <05321> yltpn <0776> Ura <03605> lk <01551> hlylgh <0853> taw <01568> delgh <0853> taw <02674> rwux <0853> taw <06943> sdq <0853> taw <03239> xwny <0853> taw <062> hkem <0> tyb <0> lba <0853> taw <05859> Nwye <0853> ta <03947> xqyw <0804> rwsa <04428> Klm <08407> roalp <0> tlgt <0935> ab <03478> larvy <04428> Klm <06492> xqp <03117> ymyb(15:29)

15:29 en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> fakee basilewv <935> israhl <2474> hlyen <2064> yaglayfellasar basileuv <935> assuriwn kai <2532> elaben <2983> thn <3588> ain kai <2532> thn <3588> abelbaiyamaaca kai <2532> thn <3588> ianwc kai <2532> thn <3588> kenez kai <2532> thn <3588> aswr kai <2532> thn <3588> galaad kai <2532> thn <3588> galilaian <1056> pasan <3956> ghn <1065> nefyali kai <2532> apwkisen autouv <846> eiv <1519> assuriouv

15:30 <05818> hyze <01121> Nb <03147> Mtwyl <06242> Myrve <08141> tnsb <08478> wytxt <04427> Klmyw <04191> whtymyw <05221> whkyw <07425> whylmr <01121> Nb <06492> xqp <05921> le <0425> hla <01121> Nb <01954> eswh <07195> rsq <07194> rsqyw(15:30)

15:30 kai <2532> sunestreqen sustremma wshe <5617> uiov <5207> hla epi <1909> fakee uion <5207> romeliou kai <2532> epataxen <3960> auton <846> kai <2532> eyanatwsen <2289> auton <846> kai <2532> ebasileusen <936> ant <473> autou <846> en <1722> etei <2094> eikostw iwayam <2488> uiou <5207> azariou

15:31 P <03478> larvy <04428> yklml <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <02009> Mnh <06213> hve <0834> rsa <03605> lkw <06492> xqp <01697> yrbd <03499> rtyw(15:31)

15:31 kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> logwn <3056> fakee kai <2532> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> idou <2400> estin <1510> gegrammena <1125> epi <1909> bibliw <975> logwn <3056> twn <3588> hmerwn <2250> toiv <3588> basileusin <935> israhl <2474>

15:32 <03063> hdwhy <04428> Klm <05818> whyze <01121> Nb <03147> Mtwy <04427> Klm <03478> larvy <04428> Klm <07425> whylmr <01121> Nb <06492> xqpl <08147> Myts <08141> tnsb(15:32)

15:32 en <1722> etei <2094> deuterw <1208> fakee uiou <5207> romeliou basilewv <935> israhl <2474> ebasileusen <936> iwayam <2488> uiov <5207> azariou basilewv <935> iouda <2448>

15:33 <06659> qwdu <01323> tb <03388> aswry <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <06240> hrve <08337> ssw <04427> wklmb <01961> hyh <08141> hns <02568> smxw <06242> Myrve <01121> Nb(15:33)

15:33 uiov <5207> eikosi <1501> kai <2532> pente <4002> etwn <2094> hn <1510> en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> ekkaideka eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> onoma <3686> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> ierousa yugathr <2364> sadwk <4524>

15:34 <06213> hve <01> wyba <05818> whyze <06213> hve <0834> rsa <03605> lkk <03068> hwhy <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> veyw(15:34)

15:34 kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> euyev en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> kata <2596> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> oziav <3604> o <3588> pathr <3962> autou <846>

15:35 <05945> Nwyleh <03068> hwhy <01004> tyb <08179> res <0853> ta <01129> hnb <01931> awh <01116> twmbb <06999> Myrjqmw <02076> Myxbzm <05971> Meh <05750> dwe <05493> wro <03808> al <01116> twmbh <07535> qr(15:35)

15:35 plhn <4133> ta <3588> uqhla <5308> ouk <3364> exhren <1808> eti <2089> o <3588> laov <2992> eyusiazen kai <2532> eyumia en <1722> toiv <3588> uqhloiv <5308> autov <846> wkodomhsen <3618> thn <3588> pulhn <4439> oikou <3624> kuriou <2962> thn <3588> epanw <1883>

15:36 <03063> hdwhy <04428> yklml <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <01992> Mh <03808> alh <06213> hve <0834> rsa <03147> Mtwy <01697> yrbd <03499> rtyw(15:36)

15:36 kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> logwn <3056> iwayam <2488> kai <2532> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> ouci <3364> tauta <3778> gegrammena <1125> epi <1909> bibliw <975> logwn <3056> twn <3588> hmerwn <2250> toiv <3588> basileusin <935> iouda <2448>

15:37 <07425> whylmr <01121> Nb <06492> xqp <0853> taw <0758> Mra <04428> Klm <07526> Nyur <03063> hdwhyb <07971> xylshl <03068> hwhy <02490> lxh <01992> Mhh <03117> Mymyb(15:37)

15:37 en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> hrxato <757> kuriov <2962> exapostellein <1821> en <1722> iouda <2448> ton <3588> raasswn basilea <935> suriav <4947> kai <2532> ton <3588> fakee uion <5207> romeliou

15:38 P <08478> wytxt <01121> wnb <0271> zxa <04427> Klmyw <01> wyba <01732> dwd <05892> ryeb <01> wytba <05973> Me <06912> rbqyw <01> wytba <05973> Me <03147> Mtwy <07901> bksyw(15:38)

15:38 kai <2532> ekoimhyh <2837> iwayam <2488> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> etafh <2290> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> en <1722> polei <4172> dauid tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> ebasileusen <936> acaz <881> uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>

16:1 <03063> hdwhy <04428> Klm <03147> Mtwy <01121> Nb <0271> zxa <04427> Klm <07425> whylmr <01121> Nb <06492> xqpl <08141> hns <06240> hrve <07651> ebs <08141> tnsb(16:1)

16:1 en <1722> etei <2094> eptakaidekatw fakee uiou <5207> romeliou ebasileusen <936> acaz <881> uiov <5207> iwayam <2488> basilewv <935> iouda <2448>

16:2 <01> wyba <01732> dwdk <0430> wyhla <03068> hwhy <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> hve <03808> alw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <06240> hrve <08337> ssw <04427> wklmb <0271> zxa <08141> hns <06242> Myrve <01121> Nb(16:2)

16:2 uiov <5207> eikosi <1501> etwn <2094> hn <1510> acaz <881> en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> ekkaideka eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> ouk <3364> epoihsen <4160> to <3588> euyev en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> yeou <2316> autou <846> pistwv <4103> wv <3739> dauid o <3588> pathr <3962> autou <846>

16:3 <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpm <0853> Mta <03068> hwhy <03423> syrwh <0834> rsa <01471> Mywgh <08441> twbetk <0784> sab <05674> rybeh <01121> wnb <0853> ta <01571> Mgw <03478> larvy <04428> yklm <01870> Krdb <01980> Klyw(16:3)

16:3 kai <2532> eporeuyh <4198> en <1722> odw <3598> ieroboam uiou <5207> nabat basilewv <935> israhl <2474> kai <2532> ge <1065> ton <3588> uion <5207> autou <846> dihgen <1236> en <1722> puri <4442> kata <2596> ta <3588> bdelugmata <946> twn <3588> eynwn <1484> wn <3739> exhren <1808> kuriov <2962> apo <575> proswpou <4383> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474>

16:4 <07488> Nner <06086> Ue <03605> lk <08478> txtw <01389> twebgh <05921> lew <01116> twmbb <06999> rjqyw <02076> xbzyw(16:4)

16:4 kai <2532> eyusiazen kai <2532> eyumia en <1722> toiv <3588> uqhloiv <5308> kai <2532> epi <1909> twn <3588> bounwn <1015> kai <2532> upokatw <5270> pantov <3956> xulou <3586> alswdouv

16:5 <03898> Mxlhl <03201> wlky <03808> alw <0271> zxa <05921> le <06696> wruyw <04421> hmxlml <03389> Mlswry <03478> larvy <04428> Klm <07425> whylmr <01121> Nb <06492> xqpw <0758> Mra <04428> Klm <07526> Nyur <05927> hley <0227> za(16:5)

16:5 tote <5119> anebh <305> raasswn basileuv <935> suriav <4947> kai <2532> fakee uiov <5207> romeliou basileuv <935> israhl <2474> eiv <1519> ierousalhm <2419> eiv <1519> polemon <4171> kai <2532> epoliorkoun epi <1909> acaz <881> kai <2532> ouk <3364> edunanto <1410> polemein <4170>

16:6 P <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <08033> Ms <03427> wbsyw <0359> tlya <0935> wab <0726> *Mymwdaw {Mymraw} <0359> twlyam <03064> Mydwhyh <0853> ta <05394> lsnyw <0758> Mral <0359> tlya <0853> ta <0758> Mra <04428> Klm <07526> Nyur <07725> bysh <01931> ayhh <06256> teb(16:6)

16:6 en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> epestreqen <1994> raasswn basileuv <935> suriav <4947> thn <3588> ailay th <3588> suria <4947> kai <2532> exebalen <1544> touv <3588> ioudaiouv <2453> ex <1537> ailay kai <2532> idoumaioi hlyon <2064> eiv <1519> ailay kai <2532> katwkhsan ekei <1563> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

16:7 <05921> yle <06965> Mymwqh <03478> larvy <04428> Klm <03709> Pkmw <0758> Mra <04428> Klm <03709> Pkm <03467> yneswhw <05927> hle <0589> yna <01121> Knbw <05650> Kdbe <0559> rmal <0804> rwsa <04428> Klm <08407> rolp <0> tlgt <0413> la <04397> Mykalm <0271> zxa <07971> xlsyw(16:7)

16:7 kai <2532> apesteilen <649> acaz <881> aggelouv <32> prov <4314> yaglayfellasar basilea <935> assuriwn legwn <3004> doulov <1401> sou <4771> kai <2532> uiov <5207> sou <4771> egw <1473> anabhyi <305> kai <2532> swson <4982> me <1473> ek <1537> ceirov <5495> basilewv <935> suriav <4947> kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> basilewv <935> israhl <2474> twn <3588> epanistamenwn ep <1909> eme <1473>

16:8 <07810> dxs <0804> rwsa <04428> Klml <07971> xlsyw <04428> Klmh <01004> tyb <0214> twruabw <03069> hwhy <01004> tyb <04672> aumnh <02091> bhzh <0853> taw <03701> Pokh <0853> ta <0271> zxa <03947> xqyw(16:8)

16:8 kai <2532> elaben <2983> acaz <881> to <3588> argurion <694> kai <2532> to <3588> crusion <5553> to <3588> eureyen <2147> en <1722> yhsauroiv <2344> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> apesteilen <649> tw <3588> basilei <935> dwra <1435>

16:9 <04191> tymh <07526> Nyur <0853> taw <07024> hryq <01540> hlgyw <08610> hvptyw <01834> qvmd <0413> la <0804> rwsa <04428> Klm <05927> leyw <0804> rwsa <04428> Klm <0413> wyla <08085> emsyw(16:9)

16:9 kai <2532> hkousen <191> autou <846> basileuv <935> assuriwn kai <2532> anebh <305> basileuv <935> assuriwn eiv <1519> damaskon <1154> kai <2532> sunelaben <4815> authn <846> kai <2532> apwkisen authn <846> kai <2532> ton <3588> raasswn eyanatwsen <2289>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA