TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Kejadian 38

38:1 <02437> hryx <08034> wmsw <05726> ymlde <0376> sya <05704> de <05186> jyw <0251> wyxa <0853> tam <03063> hdwhy <03381> dryw <01931> awhh <06256> teb <01961> yhyw(38:1)

38:1 egeneto <1096> de <1161> en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> katebh <2597> ioudav <2455> apo <575> twn <3588> adelfwn <80> autou <846> kai <2532> afiketo ewv <2193> prov <4314> anyrwpon <444> tina <5100> odollamithn w <3739> onoma <3686> irav

38:2 <0413> hyla <0935> abyw <03947> hxqyw <07770> ews <08034> wmsw <03669> ynenk <0376> sya <01323> tb <03063> hdwhy <08033> Ms <07200> aryw(38:2)

38:2 kai <2532> eiden <3708> ekei <1563> ioudav <2455> yugatera <2364> anyrwpou <444> cananaiou h <3739> onoma <3686> saua kai <2532> elaben <2983> authn <846> kai <2532> eishlyen <1525> prov <4314> authn <846>

38:3 <06147> re <08034> wms <0853> ta <07121> arqyw <01121> Nb <03205> dltw <02029> rhtw(38:3)

38:3 kai <2532> sullabousa <4815> eteken <5088> uion <5207> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> hr <2262>

38:4 <0209> Nnwa <08034> wms <0853> ta <07121> arqtw <01121> Nb <03205> dltw <05750> dwe <02029> rhtw(38:4)

38:4 kai <2532> sullabousa <4815> eti <2089> eteken <5088> uion <5207> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> aunan

38:5 <0853> wta <03205> htdlb <03580> byzkb <01961> hyhw <07956> hls <08034> wms <0853> ta <07121> arqtw <01121> Nb <03205> dltw <05750> dwe <03254> Potw(38:5)

38:5 kai <2532> prosyeisa <4369> eti <2089> eteken <5088> uion <5207> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> shlwm auth <846> de <1161> hn <1510> en <1722> casbi hnika <2259> eteken <5088> autouv <846>

38:6 <08559> rmt <08034> hmsw <01060> wrwkb <06147> rel <0802> hsa <03063> hdwhy <03947> xqyw(38:6)

38:6 kai <2532> elaben <2983> ioudav <2455> gunaika <1135> hr <2262> tw <3588> prwtotokw <4416> autou <846> h <3739> onoma <3686> yamar <2283>

38:7 <03068> hwhy <04191> whtmyw <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> er <03063> hdwhy <01060> rwkb <06147> re <01961> yhyw(38:7)

38:7 egeneto <1096> de <1161> hr <2262> prwtotokov <4416> iouda <2448> ponhrov <4190> enantion <1726> kuriou <2962> kai <2532> apekteinen <615> auton <846> o <3588> yeov <2316>

38:8 <0251> Kyxal <02233> erz <06965> Mqhw <0853> hta <02992> Mbyw <0251> Kyxa <0802> tsa <0413> la <0935> ab <0209> Nnwal <03063> hdwhy <0559> rmayw(38:8)

38:8 eipen de <1161> ioudav <2455> tw <3588> aunan eiselye <1525> prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> tou <3588> adelfou <80> sou <4771> kai <2532> gambreusai authn <846> kai <2532> anasthson <450> sperma <4690> tw <3588> adelfw <80> sou <4771>

38:9 <0251> wyxal <02233> erz <05414> Ntn <01115> ytlbl <0776> hura <07843> txsw <0251> wyxa <0802> tsa <0413> la <0935> ab <0518> Ma <01961> hyhw <02233> erzh <01961> hyhy <0> wl <03808> al <03588> yk <0209> Nnwa <03045> edyw(38:9)

38:9 gnouv <1097> de <1161> aunan oti <3754> ouk <3364> autw <846> estai <1510> to <3588> sperma <4690> egineto <1096> otan <3752> eishrceto prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> tou <3588> adelfou <80> autou <846> execeen <1632> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> tou <3588> mh <3165> dounai <1325> sperma <4690> tw <3588> adelfw <80> autou <846>

38:10 <0853> wta <01571> Mg <04191> tmyw <06213> hve <0834> rsa <03068> hwhy <05869> ynyeb <07489> eryw(38:10)

38:10 ponhron <4190> de <1161> efanh <5316> enantion <1726> tou <3588> yeou <2316> oti <3754> epoihsen <4160> touto <3778> kai <2532> eyanatwsen <2289> kai <2532> touton <3778>

38:11 <01> hyba <01004> tyb <03427> bstw <08559> rmt <01980> Kltw <0251> wyxak <01931> awh <01571> Mg <04191> twmy <06435> Np <0559> rma <03588> yk <01121> ynb <07956> hls <01431> ldgy <05704> de <01> Kyba <01004> tyb <0490> hnmla <03427> ybs <03618> wtlk <08559> rmtl <03063> hdwhy <0559> rmayw(38:11)

38:11 eipen de <1161> ioudav <2455> yamar <2283> th <3588> numfh <3565> autou <846> kayou <2521> chra <5503> en <1722> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> ewv <2193> megav <3173> genhtai <1096> shlwm o <3588> uiov <5207> mou <1473> eipen gar <1063> mhpote <3379> apoyanh <599> kai <2532> outov <3778> wsper <3746> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> apelyousa <565> de <1161> yamar <2283> ekayhto <2521> en <1722> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> patrov <3962> authv <846>

38:12 <08553> htnmt <05726> ymldeh <07453> wher <02437> hryxw <01931> awh <06629> wnau <01494> yzzg <05921> le <05927> leyw <03063> hdwhy <05162> Mxnyw <03063> hdwhy <0802> tsa <07770> ews <01323> tb <04191> tmtw <03117> Mymyh <07235> wbryw(38:12)

38:12 eplhyunyhsan <4129> de <1161> ai <3588> hmerai <2250> kai <2532> apeyanen <599> saua h <3588> gunh <1135> iouda <2448> kai <2532> paraklhyeiv <3870> ioudav <2455> anebh <305> epi <1909> touv <3588> keirontav <2751> ta <3588> probata <4263> autou <846> autov <846> kai <2532> irav o <3588> poimhn <4166> autou <846> o <3588> odollamithv eiv <1519> yamna

38:13 <06629> wnau <01494> zgl <08553> htnmt <05927> hle <02524> Kymx <02009> hnh <0559> rmal <08559> rmtl <05046> dgyw(38:13)

38:13 kai <2532> aphggelh yamar <2283> th <3588> numfh <3565> autou <846> legontev <3004> idou <2400> o <3588> penyerov <3995> sou <4771> anabainei <305> eiv <1519> yamna keirai <2751> ta <3588> probata <4263> autou <846>

38:14 <0802> hsal <0> wl <05414> hntn <03808> al <01931> awhw <07956> hls <01431> ldg <03588> yk <07200> htar <03588> yk <08553> htnmt <01870> Krd <05921> le <0834> rsa <05869> Mynye <06607> xtpb <03427> bstw <05968> Plettw <06809> Pyeub <03680> oktw <05921> hylem <0491> htwnmla <0899> ydgb <05493> rotw(38:14)

38:14 kai <2532> perielomenh <4014> ta <3588> imatia <2440> thv <3588> chreusewv af <575> eauthv <1438> periebaleto <4016> yeristron kai <2532> ekallwpisato kai <2532> ekayisen <2523> prov <4314> taiv <3588> pulaiv <4439> ainan h <3739> estin <1510> en <1722> parodw <3938> yamna eiden <3708> gar <1063> oti <3754> megav <3173> gegonen <1096> shlwm autov <846> de <1161> ouk <3364> edwken <1325> authn <846> autw <846> gunaika <1135>

38:15 <06440> hynp <03680> htok <03588> yk <02181> hnwzl <02803> hbsxyw <03063> hdwhy <07200> haryw(38:15)

38:15 kai <2532> idwn <3708> authn <846> ioudav <2455> edoxen <1380> authn <846> pornhn <4204> einai <1510> katekaluqato <2619> gar <1063> to <3588> proswpon <4383> authv <846> kai <2532> ouk <3364> epegnw <1921> authn <846>

38:16 <0413> yla <0935> awbt <03588> yk <0> yl <05414> Ntt <04100> hm <0559> rmatw <01931> awh <03618> wtlk <03588> yk <03045> edy <03808> al <03588> yk <0413> Kyla <0935> awba <04994> an <03051> hbh <0559> rmayw <01870> Krdh <0413> la <0413> hyla <05186> jyw(38:16)

38:16 exeklinen <1578> de <1161> prov <4314> authn <846> thn <3588> odon <3598> kai <2532> eipen auth <846> eason <1439> me <1473> eiselyein <1525> prov <4314> se <4771> ou <3364> gar <1063> egnw <1097> oti <3754> h <3588> numfh <3565> autou <846> estin <1510> h <3588> de <1161> eipen ti <5100> moi <1473> dwseiv <1325> ean <1437> eiselyhv <1525> prov <4314> me <1473>

38:17 <07971> Kxls <05704> de <06162> Nwbre <05414> Ntt <0518> Ma <0559> rmatw <06629> Nauh <04480> Nm <05795> Myze <01423> ydg <07971> xlsa <0595> ykna <0559> rmayw(38:17)

38:17 o <3588> de <1161> eipen egw <1473> soi <4771> apostelw <649> erifon <2056> aigwn ek <1537> twn <3588> probatwn <4263> h <3588> de <1161> eipen ean <1437> dwv <1325> arrabwna ewv <2193> tou <3588> aposteilai <649> se <4771>

38:18 <0> wl <02029> rhtw <0413> hyla <0935> abyw <0> hl <05414> Ntyw <03027> Kdyb <0834> rsa <04294> Kjmw <06616> Klytpw <02368> Kmtx <0559> rmatw <0> Kl <05414> Nta <0834> rsa <06162> Nwbreh <04100> hm <0559> rmayw(38:18)

38:18 o <3588> de <1161> eipen tina <5100> ton <3588> arrabwna soi <4771> dwsw <1325> h <3588> de <1161> eipen ton <3588> daktulion <1146> sou <4771> kai <2532> ton <3588> ormiskon kai <2532> thn <3588> rabdon thn <3588> en <1722> th <3588> ceiri <5495> sou <4771> kai <2532> edwken <1325> auth <846> kai <2532> eishlyen <1525> prov <4314> authn <846> kai <2532> en <1722> gastri <1064> elaben <2983> ex <1537> autou <846>

38:19 <0491> htwnmla <0899> ydgb <03847> sbltw <05921> hylem <06809> hpyeu <05493> rotw <01980> Kltw <06965> Mqtw(38:19)

38:19 kai <2532> anastasa <450> aphlyen <565> kai <2532> perieilato <4014> to <3588> yeristron af <575> eauthv <1438> kai <2532> enedusato <1746> ta <3588> imatia <2440> thv <3588> chreusewv authv <846>

38:20 <04672> haum <03808> alw <0802> hsah <03027> dym <06162> Nwbreh <03947> txql <05726> ymldeh <07453> wher <03027> dyb <05795> Myzeh <01423> ydg <0853> ta <03063> hdwhy <07971> xlsyw(38:20)

38:20 apesteilen <649> de <1161> ioudav <2455> ton <3588> erifon <2056> ex <1537> aigwn en <1722> ceiri <5495> tou <3588> poimenov <4166> autou <846> tou <3588> odollamitou komisasyai <2865> ton <3588> arrabwna para <3844> thv <3588> gunaikov <1135> kai <2532> ouc <3364> euren <2147> authn <846>

38:21 <06948> hsdq <02088> hzb <01961> htyh <03808> al <0559> wrmayw <01870> Krdh <05921> le <05879> Mynyeb <01931> awh <06948> hsdqh <0346> hya <0559> rmal <04725> hmqm <0582> ysna <0853> ta <07592> lasyw(38:21)

38:21 ephrwthsen de <1161> touv <3588> andrav <435> touv <3588> ek <1537> tou <3588> topou <5117> pou <4225> estin <1510> h <3588> pornh <4204> h <3588> genomenh <1096> en <1722> ainan epi <1909> thv <3588> odou <3598> kai <2532> eipan ouk <3364> hn <1510> entauya pornh <4204>

38:22 <06948> hsdq <02088> hzb <01961> htyh <03808> al <0559> wrma <04725> Mwqmh <0376> ysna <01571> Mgw <04672> hytaum <03808> al <0559> rmayw <03063> hdwhy <0413> la <07725> bsyw(38:22)

38:22 kai <2532> apestrafh <654> prov <4314> ioudan <2455> kai <2532> eipen ouc <3364> euron <2147> kai <2532> oi <3588> anyrwpoi <444> oi <3588> ek <1537> tou <3588> topou <5117> legousin <3004> mh <3165> einai <1510> wde <3592> pornhn <4204>

38:23 <04672> htaum <03808> al <0859> htaw <02088> hzh <01423> ydgh <07971> ytxls <02009> hnh <0937> zwbl <01961> hyhn <06435> Np <0> hl <03947> xqt <03063> hdwhy <0559> rmayw(38:23)

38:23 eipen de <1161> ioudav <2455> ecetw <2192> auta <846> alla <235> mhpote <3379> katagelasywmen <2606> egw <1473> men <3303> apestalka <649> ton <3588> erifon <2056> touton <3778> su <4771> de <1161> ouc <3364> eurhkav <2147>

38:24 <08313> Prvtw <03318> hwayuwh <03063> hdwhy <0559> rmayw <02183> Mynwnzl <02030> hrh <02009> hnh <01571> Mgw <03618> Ktlk <08559> rmt <02181> htnz <0559> rmal <03063> hdwhyl <05046> dgyw <02320> Mysdx <07969> slsmk <01961> yhyw(38:24)

38:24 egeneto <1096> de <1161> meta <3326> trimhnon aphggelh tw <3588> iouda <2448> legontev <3004> ekpeporneuken <1608> yamar <2283> h <3588> numfh <3565> sou <4771> kai <2532> idou <2400> en <1722> gastri <1064> ecei <2192> ek <1537> porneiav <4202> eipen de <1161> ioudav <2455> exagagete <1806> authn <846> kai <2532> katakauyhtw <2618>

38:25 <0428> hlah <04294> hjmhw <06616> Mylytphw <02858> tmtxh <04310> yml <04994> an <05234> rkh <0559> rmatw <02030> hrh <0595> ykna <0> wl <0428> hla <0834> rsa <0582> syal <0559> rmal <02524> hymx <0413> la <07971> hxls <01931> ayhw <03318> tauwm <01931> awh(38:25)

38:25 auth <846> de <1161> agomenh <71> apesteilen <649> prov <4314> ton <3588> penyeron <3995> authv <846> legousa <3004> ek <1537> tou <3588> anyrwpou <444> tinov <5100> tauta <3778> estin <1510> egw <1473> en <1722> gastri <1064> ecw <2192> kai <2532> eipen epignwyi <1921> tinov <5100> o <3588> daktuliov <1146> kai <2532> o <3588> ormiskov kai <2532> h <3588> rabdov auth <3778>

38:26 <03045> htedl <05750> dwe <03254> Poy <03808> alw <01121> ynb <07956> hlsl <05414> hyttn <03808> al <03651> Nk <05921> le <03588> yk <04480> ynmm <06663> hqdu <0559> rmayw <03063> hdwhy <05234> rkyw(38:26)

38:26 epegnw <1921> de <1161> ioudav <2455> kai <2532> eipen dedikaiwtai <1344> yamar <2283> h <2228> egw <1473> ou <3739> eineken ouk <3364> edwka <1325> authn <846> shlwm tw <3588> uiw <5207> mou <1473> kai <2532> ou <3364> proseyeto <4369> eti <2089> tou <3588> gnwnai <1097> authn <846>

38:27 <0990> hnjbb <08380> Mymwat <02009> hnhw <03205> htdl <06256> teb <01961> yhyw(38:27)

38:27 egeneto <1096> de <1161> hnika <2259> etikten <5088> kai <2532> thde <3592> hn <1510> diduma <1324> en <1722> th <3588> gastri <1064> authv <846>

38:28 <07223> hnsar <03318> auy <02088> hz <0559> rmal <08144> yns <03027> wdy <05921> le <07194> rsqtw <03205> tdlymh <03947> xqtw <03027> dy <05414> Ntyw <03205> htdlb <01961> yhyw(38:28)

38:28 egeneto <1096> de <1161> en <1722> tw <3588> tiktein <5088> authn <846> o <3588> eiv <1519> proexhnegken thn <3588> ceira <5495> labousa <2983> de <1161> h <3588> maia edhsen <1210> epi <1909> thn <3588> ceira <5495> autou <846> kokkinon <2847> legousa <3004> outov <3778> exeleusetai <1831> proterov <4387>

38:29 <06557> Urp <08034> wms <07121> arqyw <06556> Urp <05921> Kyle <06555> turp <04100> hm <0559> rmatw <0251> wyxa <03318> auy <02009> hnhw <03027> wdy <07725> bysmk <01961> yhyw(38:29)

38:29 wv <3739> de <1161> episunhgagen <1996> thn <3588> ceira <5495> kai <2532> euyuv <2117> exhlyen <1831> o <3588> adelfov <80> autou <846> h <3588> de <1161> eipen ti <5100> diekoph dia <1223> se <4771> fragmov <5418> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> farev <5329>

38:30 o <02226> xrz <08034> wms <07121> arqyw <08144> ynsh <03027> wdy <05921> le <0834> rsa <0251> wyxa <03318> auy <0310> rxaw(38:30)

38:30 kai <2532> meta <3326> touto <3778> exhlyen <1831> o <3588> adelfov <80> autou <846> ef <1909> w <3739> hn <1510> epi <1909> th <3588> ceiri <5495> autou <846> to <3588> kokkinon <2847> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> zara <2196>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA