Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yudas 1:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yud 1:16

Mereka itu orang-orang yang menggerutu q  dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, r  tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan s  dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan.

AYT (2018)

Mereka adalah orang-orang yang suka mengeluh, mencari-cari kesalahan, dan menuruti hawa nafsu mereka sendiri; mereka bermulut besar dan menjilat orang lain demi mendapatkan keuntungan.

TL (1954) ©

SABDAweb Yud 1:16

Maka mereka itulah orang yang bersungut-sungut dan mengadu-adu, serta menurut hawa nafsunya, dan mulut mereka itu mengeluarkan cakap besar, sambil mengangkat-angkat orang dengan sebab hendak mencari faedahnya sendiri.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yud 1:16

Orang-orang itu selalu saja menggerutu dan menyalahkan orang lain. Mereka hidup menurut keinginan-keinginan mereka yang berdosa. Mereka membual mengenai diri sendiri, dan menjilat orang supaya mendapat keuntungan.

TSI (2014)

Guru-guru palsu itu selalu bersungut-sungut dan suka mencari-cari kesalahan orang. Padahal mereka sendiri selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka menyombongkan diri dan memuji-muji orang lain supaya mendapat keuntungan untuk diri mereka sendiri.

TSI3 (2014)

Guru-guru palsu itu selalu bersungut-sungut dan suka mencari-cari kesalahan orang, padahal mereka sendiri selalu mengikuti hawa nafsu. Mereka menyombongkan diri dan memuji-muji orang lain supaya mendapat keuntungan bagi diri sendiri.

MILT (2008)

Mereka ini adalah para penggerutu yang tidak pernah puas, yang berjalan menurut keinginan-keinginannya, bahkan mulut mereka mengucapkan kata-kata congkak seraya mencari muka demi keuntungan.

Shellabear 2011 (2011)

Mereka adalah orang-orang yang selalu bersungut-sungut, tidak puas dengan keadaan mereka, dan hidup menuruti keinginan mereka sendiri saja. Mereka bermulut besar dan senang menjilat orang demi mencari keuntungan.

AVB (2015)

Orang sedemikian sentiasa bersungut dan menyalahkan orang lain. Mereka menurut hawa nafsu durjana. Mereka memuji diri sendiri dan mengampu orang tertentu untuk mendapat keuntungan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yud 1:16

Mereka itu orang-orang yang menggerutu
<1113>
dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya
<1939>
, tetapi mulut
<4750>
mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan
<5246>
dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan
<5622>
.

[<3778> <1510> <3202> <2596> <846> <4198> <2532> <846> <2980> <2296> <4383> <5484>]
TL ITL ©

SABDAweb Yud 1:16

Maka mereka itulah
<3778>
orang yang bersungut-sungut
<1113>
dan mengadu-adu
<3202>
, serta menurut
<2596>
hawa
<1939>
nafsunya
<4198>
, dan
<2532>
mulut
<4750>
mereka
<846>
itu mengeluarkan cakap
<2980>
besar
<5246>
, sambil mengangkat-angkat
<2296>
orang
<4383>
dengan sebab
<5484>
hendak mencari faedahnya
<5622>
sendiri.
AYT ITL
Mereka
<3778>
adalah
<1510>
orang-orang yang
<3588>
suka
<2596>
mengeluh
<1113>
, mencari-cari kesalahan
<3202>
, dan menuruti
<4198>
hawa nafsu
<1939>
mereka sendiri
<846>
; mereka
<846>
bermulut
<4750>
besar
<5246>
dan menjilat
<2296>
orang
<4383>
lain demi
<5484>
mendapatkan keuntungan
<5622>
.

[<2532> <2980>]
AVB ITL
Orang sedemikian
<3778>
sentiasa bersungut
<1113>
dan menyalahkan orang lain
<3202>
. Mereka menurut
<2596>
hawa nafsu durjana
<1939>
. Mereka memuji
<2980> <5246>
diri sendiri dan mengampu
<2296>
orang tertentu
<4383>
untuk mendapat keuntungan
<5622>
.

[<1510> <846> <4198> <2532> <4750> <846> <5484>]
GREEK
outoi
<3778>
D-NPM
eisin
<1510> (5748)
V-PXI-3P
goggustai
<1113>
N-NPM
memqimoiroi
<3202>
A-NPM
kata
<2596>
PREP
tav
<3588>
T-APF
epiyumiav
<1939>
N-APF
autwn
<846>
P-GPM
poreuomenoi
<4198> (5740)
V-PNP-NPM
kai
<2532>
CONJ
to
<3588>
T-NSN
stoma
<4750>
N-NSN
autwn
<846>
P-GPM
lalei
<2980> (5719)
V-PAI-3S
uperogka
<5246>
A-APN
yaumazontev
<2296> (5723)
V-PAP-NPM
proswpa
<4383>
N-APN
wfeleiav
<5622>
N-GSF
carin
<5484>
ADV
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yud 1:16

2  4 Mereka itu orang-orang yang menggerutu 1  dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut 3  mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA