Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yosua 5:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yos 5:15

Dan Panglima Balatentara TUHAN itu berkata kepada Yosua: "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. r " Dan Yosua berbuat demikian.

AYT (2018)

Panglima Bala Tentara TUHAN itu berkata kepada Yosua, “Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus.” Lalu, Yosua melakukannya.

TL (1954) ©

SABDAweb Yos 5:15

Maka kata Penghulu balatentara Tuhan kepada Yusak: Tanggalkanlah kasut dari pada kakimu, karena sucilah tempat engkau berdiri itu. Maka Yusakpun berbuatlah demikian.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yos 5:15

Panglima tentara TUHAN itu menjawab, "Buka sepatumu; tanah tempat kau berdiri itu adalah tanah suci." Maka Yosua membuka sepatunya.

MILT (2008)

Maka Panglima Bala Tentara TUHAN YAHWEH 03068 itu berkata kepada Yosua," Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat yang di atasnya engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua pun berbuat demikian.

Shellabear 2011 (2011)

Jawab Panglima Malaikat ALLAH itu kepada Yusak, "Tanggalkanlah kasut dari kakimu, karena tempat engkau berdiri itu suci." Lalu Yusak berbuat demikian.

AVB (2015)

Jawab Panglima malaikat TUHAN itu kepada Yosua, “Tanggalkanlah kasut daripada kakimu kerana tempat engkau berdiri itu suci.” Lalu Yosua pun berbuat demikian.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yos 5:15

Dan Panglima
<08269>
Balatentara
<06635>
TUHAN
<03068>
itu berkata
<0559>
kepada
<0413>
Yosua
<03091>
: "Tanggalkanlah
<05394>
kasutmu
<05275>
dari
<05921>
kakimu
<07272>
, sebab
<03588>
tempat
<04725>
engkau
<0859>
berdiri
<05975>
itu
<01931>
kudus
<06944>
." Dan Yosua
<03091>
berbuat
<06213>
demikian
<03651>
.

[<0834> <05921>]
TL ITL ©

SABDAweb Yos 5:15

Maka kata
<0559>
Penghulu
<08269>
balatentara
<06635>
Tuhan
<03068>
kepada
<0413>
Yusak
<03091>
: Tanggalkanlah
<05394>
kasut
<05275>
dari pada kakimu
<07272>
, karena
<03588>
sucilah
<06944>
tempat
<04725>
engkau
<0859>
berdiri
<05975>
itu. Maka Yusakpun
<03091>
berbuatlah
<06213>
demikian
<03651>
.
AYT ITL
Panglima
<08269>
Bala Tentara
<06635>
TUHAN
<03068>
itu berkata kepada
<0413>
Yosua
<03091>
, “Tanggalkanlah
<05394>
kasutmu
<05275>
dari
<05921>
kakimu
<07272>
, sebab
<03588>
tempat
<04725>
engkau
<0859>
berdiri
<05975>
itu kudus
<06944>
.” Lalu
<06213>
, Yosua
<03091>
melakukannya
<03651>
.

[<0559> <0834> <05921> <01931>]
AVB ITL
Jawab
<0559>
Panglima
<08269>
malaikat
<06635>
TUHAN
<03068>
itu kepada
<0413>
Yosua
<03091>
, “Tanggalkanlah
<05394>
kasut
<05275>
daripada
<05921>
kakimu
<07272>
kerana
<03588>
tempat
<04725>
engkau
<0859>
berdiri
<05975>
itu
<01931>
suci
<06944>
.” Lalu Yosua
<03091>
pun berbuat
<06213>
demikian
<03651>
.

[<0834> <05921>]
HEBREW
Nk
<03651>
eswhy
<03091>
veyw
<06213>
awh
<01931>
sdq
<06944>
wyle
<05921>
dme
<05975>
hta
<0859>
rsa
<0834>
Mwqmh
<04725>
yk
<03588>
Klgr
<07272>
lem
<05921>
Klen
<05275>
ls
<05394>
eswhy
<03091>
la
<0413>
hwhy
<03068>
abu
<06635>
rv
<08269>
rmayw (5:15)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yos 5:15

Dan Panglima Balatentara TUHAN itu berkata kepada Yosua 2 : "Tanggalkanlah 1  kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua 2  berbuat demikian.

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA