Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yosua 21:44

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yos 21:44

Dan TUHAN mengaruniakan kepada mereka keamanan j  ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikan-Nya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorangpun dari semua musuhnya k  yang tahan berdiri menghadapi mereka; semua musuhnya l  diserahkan TUHAN kepada mereka. m 

AYT (2018)

TUHAN memberikan ketenteraman di segala penjuru kepada mereka, seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari musuhnya yang bertahan menghadapi mereka. TUHAN menyerahkan semua musuhnya ke dalam tangan mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Yos 21:44

Maka dikaruniakan Tuhan kepada mereka itu sentosa keliling, setuju dengan segala yang dijanjinya kepada nenek moyang mereka itu pakai sumpah; maka dari pada segala musuhnya seorangpun tiada tahan berdiri di hadapannya, segala musuh itu diserahkan Tuhan kepada tangannya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yos 21:44

Maka sesuai dengan apa yang dijanjikan TUHAN kepada nenek moyang mereka, negeri itu aman karena dilindungi TUHAN. Musuh-musuh mereka tidak satu pun yang dapat melawan mereka, sebab TUHAN memberi kemenangan kepada orang Israel atas semua musuh mereka.

MILT (2008)

Dan TUHAN YAHWEH 03068 memberikan mereka ketenteraman di setiap penjuru, menurut segala yang telah Dia janjikan kepada leluhur mereka. Dan tidak seorang pun dari semua musuh mereka dapat berdiri di hadapan mereka. TUHAN YAHWEH 03068 telah menyerahkan semua musuh mereka ke dalam tangan mereka.

Shellabear 2011 (2011)

ALLAH memberikan ketenteraman di sekeliling mereka, sesuai dengan semua yang dijanjikan-Nya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Dari semua musuh mereka, tak seorang pun dapat bertahan menghadapi mereka. Semua musuh mereka diserahkan ALLAH ke dalam tangan mereka.

AVB (2015)

TUHAN memberikan ketenteraman di sekeliling mereka, selaras dengan semua yang dijanjikan-Nya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Daripada semua musuh mereka, tiada seorang pun dapat bertahan menghadapi mereka. Semua musuh mereka diserahkan TUHAN ke dalam tangan mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yos 21:44

Dan TUHAN
<03068>
mengaruniakan
<05117> <00>
kepada mereka keamanan
<00> <05117>
ke segala penjuru
<05439>
, tepat seperti yang
<0834>
dijanjikan-Nya dengan bersumpah
<07650>
kepada nenek moyang
<01>
mereka. Tidak ada
<03808>
seorangpun
<0376>
dari semua
<03605>
musuhnya
<0341>
yang tahan berdiri
<05975>
menghadapi
<06440>
mereka; semua
<03605>
musuhnya
<0341>
diserahkan
<05414>
TUHAN
<03068>
kepada mereka.

[<03605> <03027>]
TL ITL ©

SABDAweb Yos 21:44

Maka dikaruniakan
<05117>
Tuhan
<03068>
kepada mereka
<00>
itu sentosa keliling
<05439>
, setuju dengan segala
<03605>
yang
<0834>
dijanjinya
<07650>
kepada nenek moyang
<01>
mereka itu pakai sumpah; maka dari pada segala musuhnya
<0341>
seorangpun
<0376>
tiada
<03808>
tahan berdiri
<05975>
di hadapannya
<06440>
, segala
<03605> <03605>
musuh
<0341>
itu diserahkan
<05414>
Tuhan
<03068>
kepada tangannya
<03027>
.
AYT ITL
TUHAN
<03068>
memberikan ketenteraman
<05117>
di segala
<03605>
penjuru
<05439>
kepada mereka, seperti yang
<0834>
dijanjikan-Nya dengan sumpah
<07650>
kepada nenek moyang
<01>
mereka. Tidak ada
<03808>
seorang
<0376>
pun
<03605>
dari musuhnya
<0341>
yang bertahan
<05975>
menghadapi
<06440>
mereka. TUHAN
<03068>
menyerahkan
<05414>
semua
<03605>
musuhnya
<0341>
ke dalam tangan
<03027>
mereka.

[<00> <0853>]
HEBREW
Mdyb
<03027>
hwhy
<03068>
Ntn
<05414>
Mhybya
<0341>
lk
<03605>
ta
<0853>
Mhybya
<0341>
lkm
<03605>
Mhynpb
<06440>
sya
<0376>
dme
<05975>
alw
<03808>
Mtwbal
<01>
ebsn
<07650>
rsa
<0834>
lkk
<03605>
bybom
<05439>
Mhl
<0>
hwhy
<03068>
xnyw (21:44)
<05117>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yos 21:44

1 Dan TUHAN mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikan-Nya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorangpun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka; semua musuhnya diserahkan TUHAN kepada mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA