Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 5:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 5:14

Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam Bait Allah lalu berkata kepadanya: "Engkau telah sembuh; jangan berbuat dosa d  lagi 1 , supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk."

AYT (2018)

Sesudah itu, Yesus bertemu lagi dengan orang itu di Bait Allah dan berkata kepadanya, “Dengar, kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk kepadamu!”

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 5:14

Kemudian daripada itu berjumpa Yesus dengan dia di dalam Bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Perhatikanlah baik-baik engkau sudah sembuh; jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan engkau kena barang yang lebih dahsyat pula."

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 5:14

Kemudian Yesus berjumpa dengan orang itu di dalam Rumah Tuhan, dan berkata kepadanya, "Sekarang engkau sudah sembuh. Janganlah berdosa lagi, supaya tidak mengalami hal yang lebih buruk."

MILT (2008)

Setelah hal-hal itu, YESUS menemui dia di bait suci dan berkata kepadanya, "Lihatlah, engkau telah menjadi sembuh, janganlah berdosa lagi, supaya sesuatu yang lebih buruk tidak terjadi atasmu!"

Shellabear 2011 (2011)

Tak lama kemudian, Isa bertemu dengan orang itu di Bait Allah lalu bersabda kepadanya, "Ingatlah baik-baik, engkau sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan sampai hal yang lebih buruk menimpamu."

AVB (2015)

Tidak lama selepas itu, Yesus bertemu dengan orang itu di dalam Bait Suci dan berkata kepadanya, “Sekarang kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya kamu tidak menerima padah yang lebih teruk.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 5:14

Kemudian
<3326>
Yesus
<2424>
bertemu
<2147>
dengan dia
<846>
dalam
<1722>
Bait Allah
<2411>
lalu
<2532>
berkata
<2036>
kepadanya
<846>
: "Engkau telah sembuh
<1096> <5199>
; jangan
<3371>
berbuat dosa
<264>
lagi, supaya
<2443>
padamu
<4671>
jangan
<3361>
terjadi
<1096>
yang lebih buruk
<5501>
."

[<5023> <1492> <5100>]
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 5:14

Kemudian
<3326>
daripada itu
<5023>
berjumpa
<2147>
Yesus
<2424>
dengan dia di dalam
<1722>
Bait Allah
<2411>
, lalu
<2532>
berkata
<2036>
kepadanya
<846>
, "Perhatikanlah baik-baik
<1492>
engkau sudah
<1096>
sembuh
<5199>
; jangan
<3371>
berbuat dosa
<264>
lagi, supaya
<2443>
jangan
<3361>
engkau
<4671>
kena
<1096>
barang
<5100>
yang lebih dahsyat
<5501>
pula."
AYT ITL
Sesudah
<3326>
itu
<5023>
, Yesus
<2424>
bertemu
<2147>
lagi dengan orang itu
<846>
di
<1722>
Bait Allah
<2411>
dan
<2532>
berkata
<2036>
kepadanya
<846>
, "Dengar
<1492>
, kamu sudah sembuh
<5199> <1096>
. Jangan
<3371> <0>
berbuat dosa
<264>
lagi
<0> <3371>
supaya
<2443>
tidak
<3361>
terjadi
<1096>
hal
<5100>
yang lebih buruk
<5501>
kepadamu
<4671>
!"
GREEK
meta
<3326>
PREP
tauta
<5023>
D-APN
euriskei
<2147> (5719)
V-PAI-3S
auton
<846>
P-ASM
[o]
<3588>
T-NSM
ihsouv
<2424>
N-NSM
en
<1722>
PREP
tw
<3588>
T-DSN
ierw
<2411>
N-DSN
kai
<2532>
CONJ
eipen
<2036> (5627)
V-2AAI-3S
autw
<846>
P-DSM
ide
<1492> (5657)
V-AAM-2S
ugihv
<5199>
A-NSM
gegonav
<1096> (5754)
V-2RAI-2S
mhketi
<3371>
ADV
amartane
<264> (5720)
V-PAM-2S
ina
<2443>
CONJ
mh
<3361>
PRT-N
ceiron
<5501>
A-NSN
soi
<4671>
P-2DS
ti
<5100>
X-NSN
genhtai
<1096> (5638)
V-2ADS-3S
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 5:14

Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam Bait Allah lalu berkata kepadanya: "Engkau telah sembuh; jangan berbuat dosa d  lagi 1 , supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 5:14

3 Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam Bait Allah 1  lalu berkata kepadanya: "Engkau telah sembuh; jangan berbuat dosa 2  lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk."

Catatan Full Life

Yoh 5:14 1

Nas : Yoh 5:14

Yesus menuntut agar semua orang yang percaya kepada-Nya akan berhenti berbuat dosa; dan orang yang benar-benar selamat akan berhenti. Sekalipun orang yang benar-benar percaya itu tidak sempurna dan kadang-kadang bisa gagal, ia akan mengabdi kepada Kristus sehingga, melalui kuasa Roh Kudus, dosa tidak lagi akan menjadi sifat khas kehidupan mereka (1Pet 1:5; 1Yoh 3:6,9). Pengharapan Yesus untuk orang yang sudah dilahirkan baru sungguh bertentangan dengan mereka yang menekankan bahwa orang percaya akan berbuat dosa terus-menerus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan sehari-hari.

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA