Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 18:20

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 18:20

Jawab Yesus kepadanya: "Aku berbicara terus terang kepada dunia: Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat f  dan di Bait Allah, g  tempat semua orang Yahudi berkumpul; Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. h 

AYT (2018)

Yesus menjawab dia, “Aku telah berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di sinagoge-sinagoge dan di Bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah bicara secara sembunyi-sembunyi.

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 18:20

Lalu sahut Yesus kepadanya, "Aku ini sudah berkata-kata dengan terus terang kepada isi dunia; senantiasa Aku mengajar di dalam rumah sembahyang dan di dalam Bait Allah, yaitu di tempat sekalian orang Yahudi berhimpun, dan suatu pun tiada Aku katakan dengan sembunyi.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 18:20

Yesus menjawab, "Aku selalu berbicara dengan terus terang di muka umum. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di Rumah Allah, tempat orang Yahudi biasanya berkumpul. Tidak pernah Aku mengatakan apa-apa dengan sembunyi-sembunyi.

TSI (2014)

Lalu Yesus menjawab, “Saya selalu berbicara dengan terbuka di depan orang banyak. Saya mengajar di rumah-rumah pertemuan dan di teras rumah Allah, tempat orang Yahudi biasa berkumpul. Saya tidak pernah berbicara secara rahasia.

MILT (2008)

YESUS menjawab kepadanya, "Aku berbicara dengan terang-terangan kepada dunia; Aku selalu mengajar di dalam sinagoga dan di dalam bait suci, di tempat orang-orang Yahudi selalu berkumpul bersama, dan Aku tidak berbicara apa pun dengan sembunyi-sembunyi.

Shellabear 2011 (2011)

Sabda Isa kepadanya, "Aku berbicara dengan jelas kepada dunia ini. Aku selalu mengajar orang di rumah-rumah ibadah dan di Bait Allah, tempat semua orang Israil berkumpul. Satu hal pun tidak pernah Kukatakan dengan sembunyi-sembunyi.

AVB (2015)

Yesus menjawab, “Aku sentiasa bercakap terang-terangan kepada dunia. Aku sering mengajar di saumaah dan di Bait Suci, tempat semua orang Yahudi berhimpun. Tidak pernah Kukatakan apa-apa secara rahsia.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 18:20

Jawab
<611>
Yesus
<2424>
kepadanya
<846>
: "Aku
<1473>
berbicara
<2980>
terus terang
<3954>
kepada dunia
<2889>
: Aku
<1473>
selalu
<3842>
mengajar
<1321>
di
<1722>
rumah-rumah ibadat
<4864>
dan
<2532>
di
<1722>
Bait Allah
<2411>
, tempat
<3699>
semua
<3956>
orang Yahudi
<2453>
berkumpul
<4905>
; Aku
<2980> <0>
tidak pernah
<3762>
berbicara
<0> <2980>
sembunyi-sembunyi
<2927>
.

[<2532> <1722>]
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 18:20

Lalu sahut
<611>
Yesus
<2424>
kepadanya
<846>
, "Aku
<1473>
ini sudah berkata-kata
<2980>
dengan terus
<3954>
terang kepada isi dunia
<2889>
; senantiasa
<3842>
Aku
<1473>
mengajar
<1321>
di
<1722>
dalam rumah sembahyang
<4864>
dan
<2532>
di
<1722>
dalam Bait Allah
<2411>
, yaitu di tempat
<3699>
sekalian
<3956>
orang Yahudi
<2453>
berhimpun
<4905>
, dan
<2532>
suatu pun
<3762>
tiada Aku katakan
<2980>
dengan
<1722>
sembunyi
<2927>
.
AYT ITL
Yesus
<2424>
menjawab
<611>
dia
<846>
, "Aku
<1473>
telah berbicara
<2980>
terus terang
<3954>
kepada dunia
<2889>
. Aku
<1473>
selalu
<3842>
mengajar
<1321>
di
<1722>
sinagoge-sinagoge
<4864>
dan
<2532>
di
<1722>
Bait Allah
<2411>
, tempat
<3699>
semua
<3956>
orang Yahudi
<2453>
berkumpul
<4905>
. Aku tidak pernah
<3762>
bicara
<2980>
secara
<1722>
sembunyi-sembunyi
<2927>
.

[<2532>]
AVB ITL
Yesus
<2424>
menjawab
<611>
, “Aku
<1473>
sentiasa bercakap
<2980>
terang-terangan
<3954>
kepada dunia
<2889>
. Aku
<1473>
sering
<3842>
mengajar
<1321>
di
<1722>
saumaah
<4864>
dan
<2532>
di
<1722>
Bait Suci
<2411>
, tempat
<3699>
semua
<3956>
orang Yahudi
<2453>
berhimpun
<4905>
. Tidak pernah
<3762>
Kukatakan
<2980>
apa-apa secara rahsia
<2927>
.

[<846> <2532> <1722>]
GREEK
apekriyh
<611> (5662)
V-ADI-3S
autw
<846>
P-DSM
ihsouv
<2424>
N-NSM
egw
<1473>
P-1NS
parrhsia
<3954>
N-DSF
lelalhka
<2980> (5758)
V-RAI-1S
tw
<3588>
T-DSM
kosmw
<2889>
N-DSM
egw
<1473>
P-1NS
pantote
<3842>
ADV
edidaxa
<1321> (5656)
V-AAI-1S
en
<1722>
PREP
sunagwgh
<4864>
N-DSF
kai
<2532>
CONJ
en
<1722>
PREP
tw
<3588>
T-DSN
ierw
<2411>
N-DSN
opou
<3699>
ADV
pantev
<3956>
A-NPM
oi
<3588>
T-NPM
ioudaioi
<2453>
A-NPM
sunercontai
<4905> (5736)
V-PNI-3P
kai
<2532>
CONJ
en
<1722>
PREP
kruptw
<2927>
A-DSN
elalhsa
<2980> (5656)
V-AAI-1S
ouden
<3762>
A-ASN
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 18:20

Jawab Yesus kepadanya: "Aku berbicara 1  terus terang kepada dunia: Aku 1  selalu mengajar di 2  rumah-rumah ibadat dan di 2  Bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul; Aku 1  tidak pernah berbicara 1  sembunyi-sembunyi.

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA