Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 65:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 65:16

sehingga orang yang hendak mendapat berkat j  di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, k  dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah l  demi Allah yang setia, sebab kesesakan-kesesakan m  yang dahulu sudah terlupa, dan sudah tersembunyi dari mata-Ku."

AYT (2018)

Dengan demikian, orang yang memberkati dirinya sendiri di negeri itu, akan memberkati dirinya sendiri dalam Allah Yang Mahabenar; dan orang yang bersumpah di negeri itu akan bersumpah dalam Allah Yang Mahabenar. Sebab, kesesakan-kesesakan yang dahulu telah dilupakan dan telah disembunyikan dari mata-Ku.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 65:16

sehingga barangsiapa yang akan memberkati dirinya di atas bumi, ia itu akan memberkati dirinya dengan Allah-ul-amin, dan barangsiapa yang akan bersumpah di atas bumi, ia itupun akan bersumpah demi nama Allah-ul-amin; karena terlupalah segala kesukaran yang dahulu itu, dan sekalian itu terlindung dari pada mata-Ku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 65:16

Setiap orang di negeri itu yang minta berkat, akan minta diberkati oleh Allah yang setia. Setiap orang yang mau bersumpah, akan bersumpah demi nama Allah yang setia. Sebab penderitaan yang dahulu sudah hilang dan dilupakan."

MILT (2008)

"Siapa yang memberkati dirinya sendiri di bumi, akan memberkati dirinya sendiri dalam Allah Elohim 0430 yang benar, dan siapa yang dilaknat di bumi, akan di ambil sumpah oleh Allah Elohim 0430 yang benar, karena kesesakan yang dahulu telah dilupakan, dan karena mereka telah disembunyikan dari mata-Ku."

Shellabear 2011 (2011)

Siapa yang memohonkan berkah di negeri, akan memohonkan berkah demi Allah yang mahabenar; siapa yang bersumpah di negeri, akan bersumpah demi Allah yang mahabenar, karena kesesakan-kesesakan yang dahulu telah terlupakan dan telah tersembunyi dari mata-Ku."

AVB (2015)

Sesiapa yang memohon berkat di negeri, akan memohon berkat demi Allah yang Maha Benar; siapa yang bersumpah di negeri, akan bersumpah demi Allah yang Maha Benar, kerana segala kesesakan yang dahulu telah dilupakan dan telah tersembunyi daripada mata-Ku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 65:16

sehingga orang yang
<0834>
hendak mendapat berkat
<01288>
di negeri
<0776>
akan memohon berkat
<01288>
demi Allah
<0430>
yang setia
<0543>
, dan orang yang hendak bersumpah
<07650>
di negeri
<0776>
akan bersumpah
<07650>
demi Allah
<0430>
yang setia
<0543>
, sebab
<03588>
kesesakan-kesesakan
<06869>
yang dahulu
<07223>
sudah terlupa
<07911>
, dan sudah tersembunyi
<05641>
dari mata-Ku
<05869>
."

[<03588>]
TL ITL ©

SABDAweb Yes 65:16

sehingga barangsiapa yang
<0834>
akan memberkati
<01288>
dirinya di atas bumi
<0776>
, ia itu akan memberkati
<01288>
dirinya dengan Allah-ul-amin
<0543> <0430>
, dan barangsiapa yang akan bersumpah
<07650>
di atas bumi
<0776>
, ia itupun akan bersumpah
<07650>
demi nama Allah-ul-amin
<0543> <0430>
; karena
<03588>
terlupalah
<07911>
segala kesukaran
<06869>
yang dahulu
<07223>
itu, dan sekalian itu terlindung
<05641>
dari pada mata-Ku
<05869>
.
AYT ITL
Dengan demikian, orang yang
<0834>
memberkati
<01288>
dirinya sendiri di negeri
<0776>
itu, akan memberkati
<01288>
dirinya sendiri dalam Allah
<0430>
Yang Mahabenar
<0543>
; dan orang yang bersumpah
<07650>
di negeri
<0776>
itu akan bersumpah
<07650>
dalam Allah
<0430>
Yang Mahabenar
<0543>
. Sebab
<03588>
, kesesakan-kesesakan
<06869>
yang dahulu
<07223>
telah dilupakan
<07911>
dan telah disembunyikan
<05641>
dari mata-Ku
<05869>
.”
AVB ITL
Sesiapa yang
<0834>
memohon berkat
<01288>
di negeri
<0776>
, akan memohon berkat
<01288>
demi Allah
<0430>
yang Maha Benar
<0543>
; siapa yang bersumpah
<07650>
di negeri
<0776>
, akan bersumpah
<07650>
demi Allah
<0430>
yang Maha Benar
<0543>
, kerana
<03588>
segala kesesakan
<06869>
yang dahulu
<07223>
telah dilupakan
<07911>
dan telah tersembunyi
<05641>
daripada mata-Ku
<05869>
.”
HEBREW
ynyem
<05869>
wrton
<05641>
ykw
<03588>
twnsarh
<07223>
twruh
<06869>
wxksn
<07911>
yk
<03588>
Nma
<0543>
yhlab
<0430>
ebsy
<07650>
Urab
<0776>
ebsnhw
<07650>
Nma
<0543>
yhlab
<0430>
Krbty
<01288>
Urab
<0776>
Krbtmh
<01288>
rsa (65:16)
<0834>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 65:16

sehingga orang yang hendak mendapat berkat j  di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, k  dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah l  demi Allah yang setia, sebab kesesakan-kesesakan m  yang dahulu sudah terlupa, dan sudah tersembunyi dari mata-Ku."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 65:16

sehingga orang yang hendak mendapat berkat 1  di negeri akan memohon berkat 1  demi Allah 2  yang setia, dan orang yang hendak bersumpah 3  di negeri akan bersumpah 3  demi Allah 2  yang setia, sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu 4  sudah terlupa, dan sudah tersembunyi 4  dari mata-Ku."

Catatan Full Life

Yes 40:1--66:24 1

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA