Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 48:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 48:21

Mereka tidak menderita haus, r  ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus; Ia mengeluarkan air s  dari gunung batu bagi mereka; Ia membelah gunung batu, maka memancarlah t  air.

AYT (2018)

Mereka tidak akan haus saat Dia menuntun mereka melewati padang-padang gurun. Dia membuat air mengalir dari bukit batu bagi mereka. Dia membelah bukit batu itu dan air memancar keluar.

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 48:21

Tiada mereka itu tahu berdahaga tatkala dipimpinnya mereka itu terus dari pada tempat-tempat yang sunyi; dialirkannya air bagi mereka itu dari dalam bukit batu dan dibelahkannya bukit itu, sehingga airpun mengalirlah dari dalamnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 48:21

Waktu Ia membimbing mereka melalui padang yang tandus, mereka tak menderita haus. TUHAN membelah gunung batu dan mengalirkan air, dari batu Ia memancurkan air bagi mereka.

MILT (2008)

Dan mereka tidak akan menjadi haus, Dia memimpin mereka di antara reruntuhan, Dia telah membuat air mengalir dari batu cadas bagi mereka. Ya, Dia membelah batu cadas, dan memancar keluarlah air.

Shellabear 2011 (2011)

Mereka tidak merasa dahaga ketika Ia menuntun mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengalirkan air bagi mereka dari gunung batu, Ia membelah gunung batu sehingga air memancar keluar.

AVB (2015)

Mereka tidak berasa dahaga apabila Dia menuntun mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Dia mengalirkan air bagi mereka dari batu pejal, Dia membelah batu pejal sehingga air memancar keluar.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 48:21

Mereka tidak
<03808>
menderita haus
<06770>
, ketika Ia memimpin
<01980>
mereka melalui tempat-tempat yang tandus
<02723>
; Ia mengeluarkan
<05140>
air
<04325>
dari gunung batu
<06697>
bagi mereka; Ia membelah
<01234>
gunung batu
<06697>
, maka memancarlah
<02100>
air
<04325>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yes 48:21

Tiada
<03808>
mereka itu tahu berdahaga
<06770>
tatkala dipimpinnya
<01980>
mereka itu terus dari pada tempat-tempat yang sunyi
<02723>
; dialirkannya
<05140>
air
<04325>
bagi mereka itu dari dalam bukit batu
<06697>
dan dibelahkannya
<01234>
bukit
<06697>
itu, sehingga airpun
<04325>
mengalirlah
<02100>
dari dalamnya.
AYT ITL
Mereka tidak
<03808>
akan haus
<06770>
saat Dia menuntun
<01980>
mereka melewati padang-padang gurun
<02723>
. Dia membuat air
<04325>
mengalir
<05140>
dari bukit batu
<06697>
bagi mereka. Dia membelah
<01234>
bukit batu
<06697>
itu dan air
<04325>
memancar
<02100>
keluar.

[<00>]
AVB ITL
Mereka tidak
<03808>
berasa dahaga
<06770>
apabila Dia menuntun
<01980>
mereka melalui tempat-tempat yang tandus
<02723>
. Dia mengalirkan
<05140>
air
<04325>
bagi mereka dari batu pejal
<06697>
, Dia membelah
<01234>
batu pejal
<06697>
sehingga air
<04325>
memancar keluar
<02100>
.

[<00>]
HEBREW
Mym
<04325>
wbzyw
<02100>
rwu
<06697>
eqbyw
<01234>
wml
<0>
lyzh
<05140>
rwum
<06697>
Mym
<04325>
Mkylwh
<01980>
twbrxb
<02723>
wamu
<06770>
alw (48:21)
<03808>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 48:21

Mereka tidak menderita haus, r  ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus; Ia mengeluarkan air s  dari gunung batu bagi mereka; Ia membelah gunung batu, maka memancarlah t  air.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 48:21

Mereka tidak menderita haus 1 , ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus; Ia mengeluarkan air 2  dari gunung batu bagi mereka; Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air 2 .

Catatan Full Life

Yes 40:1--66:24 1

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.


Yes 48:1-22 2

Nas : Yes 48:1-22

Pasal ini menyatakan bahwa Yehuda adalah umat yang mengaku ikut Allah dan berseru kepada nama-Nya, tetapi sesungguhnya menolak kebenaran-kebenaran firman-Nya dan tidak bersedia hidup dengan benar di hadapan-Nya. Mereka memiliki suatu bentuk agama, namun mereka tidak mau memberi tempat yang layak kepada Allah dalam kehidupan mereka

(lihat cat. --> Mat 23:13

[atau ref. Mat 23:13]

tentang kemunafikan;

lihat cat. --> 2Tim 3:5).

[atau ref. 2Tim 3:5]

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA