Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 40:24

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 40:24

Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar q  di dalam tanah, sudah juga Ia meniup r  kepada mereka, sehingga mereka kering s  dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. t 

AYT (2018)

Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, dan baru saja mereka berakar ke dalam tanah, Dia pun meniup mereka sehingga mereka layu, dan badai menerbangkan mereka seperti jerami.

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 40:24

Baharu mereka itu ditanam, baharu mereka itu ditabur, baharu batangnya berakar di dalam tanah, jikalau hanya ditiup-Nya kepadanya, maka layulah mereka itu dan diterbangkan oleh angin ribut seperti jerami.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 40:24

Mereka itu seperti tanaman muda yang baru mulai tumbuh akarnya. Apabila TUHAN menghembuskan angin, mereka kering dan diterbangkan seperti jerami.

MILT (2008)

Ya, mereka tidak akan ditanam, ya, mereka tidak akan ditabur, ya, keturunan mereka tidak akan berakar di bumi. Dan Dia akan meniup ke atas mereka, dan mereka akan layu. Dan puting beliung mengangkat mereka seperti jerami.

Shellabear 2011 (2011)

Belum lama mereka ditanam, belum lama mereka ditabur, belum lama batangnya berakar di tanah, Ia pun mengembus mereka sehingga mereka layu dan diterbangkan badai seperti tunggul jerami.

AVB (2015)

Belum lama mereka ditanam, belum lama mereka ditabur, belum lama batangnya berakar di tanah, Dia pun menghembus mereka sehingga mereka layu dan diterbangkan badai seperti tunggul jerami.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 40:24

Baru saja
<01077> <0637>
mereka ditanam
<05193>
, baru saja
<01077> <0637>
mereka ditaburkan
<02232>
, baru saja
<01077> <0637>
cangkok
<01503>
mereka berakar
<08327>
di dalam tanah
<0776>
, sudah juga
<01571>
Ia meniup
<05398>
kepada mereka, sehingga mereka kering
<03001>
dan diterbangkan
<05375>
oleh badai
<05591>
seperti jerami
<07179>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yes 40:24

Baharu
<01077> <0637>
mereka itu ditanam
<05193>
, baharu
<01077> <0637>
mereka itu ditabur
<02232>
, baharu
<01077> <0637>
batangnya
<01503>
berakar
<08327>
di dalam tanah
<0776>
, jikalau
<01571>
hanya ditiup-Nya
<05398>
kepadanya, maka layulah
<03001>
mereka itu dan diterbangkan
<05375>
oleh angin ribut
<05591>
seperti jerami
<07179>
.
AYT ITL
Baru saja
<0637> <01077>
mereka ditanam
<05193>
, baru saja
<0637> <01077>
mereka ditaburkan
<02232>
, dan baru saja
<0637> <01077>
mereka berakar
<08327>
ke dalam tanah
<0776>
, Dia pun
<01571>
meniup
<05398>
mereka sehingga mereka layu
<03001>
, dan badai
<05591>
menerbangkan
<05375>
mereka seperti jerami
<07179>
.

[<01503> <00> <00>]
HEBREW
o
Mavt
<05375>
sqk
<07179>
hreow
<05591>
wsbyw
<03001>
Mhb
<0>
Psn
<05398>
Mgw
<01571>
Mezg
<01503>
Urab
<0776>
srs
<08327>
lb
<01077>
Pa
<0637>
werz
<02232>
lb
<01077>
Pa
<0637>
wejn
<05193>
lb
<01077>
Pa (40:24)
<0637>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 40:24

Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar q  di dalam tanah, sudah juga Ia meniup r  kepada mereka, sehingga mereka kering s  dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. t 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 40:24

Baru saja mereka ditanam 1 , baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup 2  kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai 3  seperti jerami.

Catatan Full Life

Yes 40:1--66:24 1

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.


Yes 40:12-31 2

Nas : Yes 40:12-31

Ayat-ayat ini menekankan hikmat, kebesaran, keagungan, dan kuasa kreatif Allah

(lihat art. SIFAT-SIFAT KHAS ALLAH).

Kebenaran-kebenaran yang terungkap di sini mengilhami umat-Nya untuk percaya Dia, yang dapat melepaskan mereka dan menetapkan kerajaan-Nya untuk selama-lamanya.

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA