Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 40:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 40:14

Kepada siapa TUHAN meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar TUHAN untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar Dia pengetahuan m  dan memberi Dia petunjuk supaya Ia bertindak dengan pengertian? n 

AYT (2018)

Kepada siapakah Dia meminta nasihat dan siapakah yang dapat memberi-Nya pengertian? Siapakah yang mengajari-Nya jalan keadilan dan mengajari-Nya pengetahuan, serta menunjukkan kepada-Nya jalan pengertian?

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 40:14

Dengan siapa gerangan Ia sudah berbicara akan beroleh pengajaran, supaya diajarkan kepada-Nya jalan kebenaran, supaya diajarkannya kepada-Nya barang ilmu atau diberitahunya kepada-Nya jalan akal budi?

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 40:14

Kepada siapa TUHAN bertanya supaya mendapat pengetahuan dan pengertian? Siapa memberi petunjuk kepada-Nya untuk bertindak dengan tepat?

MILT (2008)

Kepada siapakah Dia meminta nasihat, dan yang membuat Dia mengerti dan mengajari-Nya dalam jalan keadilan; dan mengajari-Nya pengetahuan, dan memperkenalkan kepada-Nya jalan kearifan?

Shellabear 2011 (2011)

Kepada siapakah Ia minta nasihat untuk mendapat pemahaman dan siapakah yang mengajarkan kepada-Nya jalan keadilan? Siapakah yang mengajarkan kepada-Nya pengetahuan dan memberitahukan kepada-Nya jalan pengertian?

AVB (2015)

Kepada siapakah Dia meminta nasihat untuk mendapat pemahaman dan siapakah yang mengajar-Nya jalan keadilan? Siapakah yang mengajar-Nya pengetahuan dan memberitahukan jalan pengertian kepada-Nya?

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 40:14

Kepada
<0854>
siapa
<04310>
TUHAN meminta nasihat
<03289>
untuk mendapat pengertian
<0995>
, dan siapa yang mengajar
<03925>
TUHAN untuk menjalankan
<0734>
keadilan
<04941>
, atau siapa mengajar
<03925>
Dia pengetahuan
<01847>
dan memberi Dia petunjuk
<01870>
supaya Ia bertindak
<03045>
dengan pengertian
<08394>
?
TL ITL ©

SABDAweb Yes 40:14

Dengan
<0854>
siapa
<04310>
gerangan Ia sudah berbicara
<03289>
akan beroleh
<0995>
pengajaran
<03925>
, supaya diajarkan kepada-Nya jalan
<0734>
kebenaran
<04941>
, supaya diajarkannya
<03925>
kepada-Nya barang ilmu
<01847>
atau diberitahunya
<03045>
kepada-Nya jalan
<01870>
akal budi
<08394>
?
AYT ITL
Kepada
<0854>
siapakah
<04310>
Dia meminta nasihat
<03289>
dan siapakah yang dapat memberi-Nya pengertian
<0995>
? Siapakah yang mengajari-Nya
<03925>
jalan
<0734>
keadilan
<04941>
dan mengajari-Nya
<03925>
pengetahuan
<01847>
, serta menunjukkan kepada-Nya jalan
<01870>
pengertian
<08394>
?

[<03045>]
AVB ITL
Kepada
<0854>
siapakah
<04310>
Dia meminta nasihat
<03289>
untuk mendapat pemahaman
<0995>
dan siapakah yang mengajar-Nya
<03925>
jalan
<0734>
keadilan
<04941>
? Siapakah yang mengajar-Nya
<03925>
pengetahuan
<01847>
dan memberitahukan
<03045>
jalan
<01870>
pengertian
<08394>
kepada-Nya?
HEBREW
wneydwy
<03045>
twnwbt
<08394>
Krdw
<01870>
ted
<01847>
whdmlyw
<03925>
jpsm
<04941>
xrab
<0734>
whdmlyw
<03925>
whnybyw
<0995>
Uewn
<03289>
ym
<04310>
ta (40:14)
<0854>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 40:14

Kepada siapa TUHAN meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar TUHAN untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar Dia pengetahuan m  dan memberi Dia petunjuk supaya Ia bertindak dengan pengertian? n 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 40:14

Kepada siapa TUHAN meminta nasihat untuk mendapat pengertian 1 , dan siapa yang mengajar 1  TUHAN untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar 1  Dia pengetahuan dan memberi Dia petunjuk supaya Ia bertindak dengan pengertian?

Catatan Full Life

Yes 40:1--66:24 1

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.


Yes 40:12-31 2

Nas : Yes 40:12-31

Ayat-ayat ini menekankan hikmat, kebesaran, keagungan, dan kuasa kreatif Allah

(lihat art. SIFAT-SIFAT KHAS ALLAH).

Kebenaran-kebenaran yang terungkap di sini mengilhami umat-Nya untuk percaya Dia, yang dapat melepaskan mereka dan menetapkan kerajaan-Nya untuk selama-lamanya.

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA