Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 25:29

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 25:29

Sebab sesungguhnya di kota yang nama-Ku e  telah diserukan di atasnya Aku akan mulai mendatangkan malapetaka; f  masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? kamu tidak akan bebas dari hukuman, g  sebab Aku ini mengerahkan pedang h  ke atas segenap i  penduduk bumi, j  demikianlah firman TUHAN semesta alam.

AYT (2018)

Sebab, ketahuilah, Aku mulai mendatangkan bencana ke atas kota yang disebut dengan nama-Ku, dan akankah kamu luput dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman karena Aku memerintahkan pedang melawan semua penduduk bumi,’” firman TUHAN.

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 25:29

Karena sesungguhnya adapun Aku mulai menyiksakan negeri yang nama-Ku sudah disebut atasnya, sebab itu masakan kamu dibilang suci dari pada salah? Bahwasanya kamu juga tiada akan lepas siksa, karena Aku ini memanggil pedang datang atas segala orang yang duduk di atas bumi, demikianlah firman Tuhan semesta alam sekalian.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 25:29

Aku akan memulai penghancuran itu di kota-Ku sendiri. Jangan sampai mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dihukum. Mereka pasti akan dihukum karena Aku akan mendatangkan peperangan kepada segala bangsa di seluruh muka bumi. Aku, TUHAN Yang Mahakuasa, telah berbicara.

MILT (2008)

Sebab, lihatlah Aku mulai mendatangkan malapetaka pada kota yang atasnya Nama-Ku disebut, dan apakah engkau akan didapati sama sekali tidak bersalah? Engkau tidak akan bebas dari kesalahan. Sebab Aku akan mendatangkan pedang ke atas seluruh penduduk bumi," firman TUHAN YAHWEH 03068 alam Tsebaot 06635.

Shellabear 2011 (2011)

Lihat, Aku mulai mendatangkan malapetaka di kota yang disebut dengan nama-Ku -- masakan kamu bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman, karena Aku akan mengerahkan pedang ke atas seluruh penduduk bumi, demikianlah firman ALLAH, Tuhan semesta alam.

AVB (2015)

Lihat, Aku mula mendatangkan malapetaka di kota yang disebut dengan nama-Ku – masakan kamu terlepas daripada hukuman? Kamu tidak akan terlepas daripada hukuman, kerana Aku akan mengerahkan pedang terhadap seluruh penduduk bumi, demikianlah firman TUHAN alam semesta.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 25:29

Sebab
<03588>
sesungguhnya
<02009>
di kota
<05892>
yang
<0834>
nama-Ku
<08034>
telah diserukan
<07121>
di atasnya
<05921>
Aku
<0595>
akan mulai
<02490>
mendatangkan malapetaka
<07489>
; masakan kamu
<0859>
ini akan bebas dari hukuman
<05352> <05352>
? kamu tidak
<03808>
akan bebas dari hukuman
<05352>
, sebab
<03588>
Aku
<0589>
ini mengerahkan
<07121>
pedang
<02719>
ke atas
<05921>
segenap
<03605>
penduduk
<03427>
bumi
<0776>
, demikianlah firman
<05002>
TUHAN
<03068>
semesta alam
<06635>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yer 25:29

Karena
<03588>
sesungguhnya
<02009>
adapun Aku
<0595>
mulai
<02490>
menyiksakan
<07489>
negeri
<05892>
yang
<0834>
nama-Ku
<08034>
sudah disebut
<07121>
atasnya, sebab
<0859>
itu masakan kamu
<0859>
dibilang
<05352>
suci dari pada salah
<05352>
? Bahwasanya kamu juga tiada
<03808>
akan lepas
<05352>
siksa, karena
<03588>
Aku
<0589>
ini memanggil
<07121>
pedang
<02719>
datang atas
<05921>
segala
<03605>
orang yang duduk
<03427>
di atas bumi
<0776>
, demikianlah firman
<05002>
Tuhan
<03068>
semesta alam sekalian
<06635>
.
AYT ITL
Sebab
<03588>
, ketahuilah
<02009>
, Aku
<0595>
mulai
<02490>
mendatangkan bencana
<07489>
ke atas
<05921>
kota
<05892>
yang
<0834>
disebut
<07121>
dengan nama-Ku
<08034>
, dan akankah kamu
<0859>
luput dari hukuman
<05352>
? Kamu tidak
<03808>
akan bebas dari hukuman
<05352> <05352>
karena
<03588>
Aku
<0589>
memerintahkan
<07121>
pedang
<02719>
melawan
<05921>
semua
<03605>
penduduk
<03427>
bumi
<0776>
,’” firman
<05002>
TUHAN
<03068>
.

[<06635>]
HEBREW
twabu
<06635>
hwhy
<03068>
Man
<05002>
Urah
<0776>
ybsy
<03427>
lk
<03605>
le
<05921>
arq
<07121>
yna
<0589>
brx
<02719>
yk
<03588>
wqnt
<05352>
al
<03808>
wqnt
<05352>
hqnh
<05352>
Mtaw
<0859>
erhl
<07489>
lxm
<02490>
ykna
<0595>
hyle
<05921>
yms
<08034>
arqn
<07121>
rsa
<0834>
ryeb
<05892>
hnh
<02009>
yk (25:29)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 25:29

Sebab sesungguhnya di kota yang nama-Ku 2  telah diserukan 2  4  di atasnya Aku akan mulai 1  mendatangkan malapetaka; masakan kamu ini akan bebas 3  dari hukuman 3 ? kamu tidak akan bebas 3  dari hukuman, sebab Aku ini mengerahkan 2  4  pedang ke atas segenap penduduk bumi, demikianlah firman TUHAN semesta alam.

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA